Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο
Το Δίκτυο στην Υπηρεσία της Εκπαίδευσης
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων1ο ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)