Χημεία με video

α/α Πείραμα Βίντεο
1. Ηλεκτρόλυση διαλύματος χλωριούχου νατρίου
2. Παρασκευή FeS
3. Παρασκευή και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα
4. Σύγκριση και κατάταξη διάφορων υλικών με βάση τη σκληρότητά τους
5. Σύγκριση και κατάταξη διάφορων υλικών με βάση την πυκνότητά τους
6. Παρασκευή διαλύματος 2% κατά βάρος
7. Παρασκευή διαλύματος 4% κατ' όγκον
8. Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση 1
9. Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση 2
10. Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση 1
11. Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση 2
12. Διαχωρισμός χρωστικών με χρωματογραφία χάρτου 1
13. Διαχωρισμός χρωστικών με χρωματογραφία χάρτου 2
14. Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση
15. Επίδραση διαλυμάτων οξέων σε μέταλλα
16. Μέτρηση του pH διαλυμάτων οξέων ή βάσεων με πεχαμετρικό χαρτί
17. Σύγκριση δραστικότητας Fe - Cu
18. Αντίδραση οξέων με κιμωλία
19. Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων
20. Ανίχνευση χλωροϊόντων Cl-
21. Ανίχνευση θειικών ιόντων SO42-
22. Ανίχνευση ιόντων αργιλίου Al3+
23. Ανίχνευση ιόντων σιδήρου Fe3+
24. Παρασκευή ιζημάτων
25. Παρασκευή διαλύματος Cu2SO4 0,1M & αραίωσή του σε 0,01Μ
26. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
27. Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων
28. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με την κλασσική μέθοδο
29. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του MultiLog
30. Κροτούν αέριο

 

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα79
Χθές158
Αυτή την εβδομάδα237
Αυτό το μήνα951
Συνολικά400901

2
Online Επισκέπτες

Τρίτη, 07 Απρίλιος 2020