Το βιβλίο της 10ης εκδήλωσης για τις Φ.Ε. (που έγινε από 2 έως και 5/5/17) (Σεραφείμ Μπίτσιος-Ιούνιος 2017)