Δείτε τι ίσχυε το σχολικό έτος 2012-13

 

Έχουν αναρτηθεί στον ιστότοπό μας:

- Ο απολογισμός εργαστηριακών δραστηριοτήτων των ΣΕΦΕ της Περ. Ενότ. Καρδίτσας για το σχολ. έτος 2012-13.

- Συγκεντρωτικά στοιχεία από τις εκθέσεις των ΥΣΕΦΕ της Περ. Ενότ. Καρδίτσας για το σχολ. έτος 2012-13 και συγκριτικά στοιχεία των τελευταίων οκτώ ετών.

- Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του Υπευθύνου ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το σχολ. έτος 2012-13.

- Η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων του αποσπασμένου στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας δασκάλου για το σχολ. έτος 2012-13.

Εκδόθηκαν βεβαιώσεις παρακολούθησης των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2012-13

Απολογισμός εργαστηριακών δραστηριοτήτων σχολ. έτους 2012-13

Κατεβάστε τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν οι ΥΣΕΦΕ
Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)   Πίνακας εργ. δραστηριοτήτων (excel) Έκθεση ΥΣΕΦΕ (word) Οδηγίες συμπλήρωσης (word)
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ)   Πίνακας εργ. δραστηριοτήτων (excel) Έκθεση ΥΣΕΦΕ (word) Οδηγίες συμπλήρωσης (word)
Γυμνάσια   Πίνακας εργ. δραστηριοτήτων (excel) Έκθεση ΥΣΕΦΕ (word) Οδηγίες συμπλήρωσης (word)

Όργανα με τα οποία πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές που θα συμμετάσχουν στην Τοπική ή/και στην Πανελλήνια φάση του Διαγωνισμού EUSO 2013

Πραγματοποίηση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για την επιλογή στην 11η ΕυρωπαϊκήΟλυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2013? υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-2013 [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2012-2013 [Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας]

Ενδεικτικός προγραμματισμός εργαστηριακών δραστηριοτήτων μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γυμνασίου για το σχολικό έτος 2012-13 [Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας]

Ενδεικτικός προγραμματισμός εργαστηριακών δραστηριοτήτων μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γενικού Λυκείου (ΓΕΛ) για το σχολικό έτος 2012-13 [Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας]

Πίνακας προγραμματισμού εργαστηριακών δραστηριοτήτων μαθημάτων Φυσικών Επιστημών ημερήσιου Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2012-13 [Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας]

Πίνακας προγραμματισμού εργαστηριακών δραστηριοτήτων μαθημάτων Φυσικών Επιστημών εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑΛ) για το σχολικό έτος 2012-13 [Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας]

Επιλογή και αρμοδιότητες του Υπευθύνου Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (ΥΣΕΦΕ) [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Διευκρινίσεις για τις εγκυκλίους επιλογής και αρμοδιoτήτων των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (ΣΕΠΕΗΥ) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

 

Διευθέτηση ωραρίου σχολικού έτους 2012-13 [Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας]

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ 12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Tα σχολικά εγχειρίδια σε ηλεκτρονική μορφή [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. / Ψηφιακό Σχολείο]

Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής και Χημείας του Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου (ΕΠΑ.Λ.), για το σχολικό έτος 2012-2013 [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Πρόγραμμα σπουδών Χημείας και Φυσικής γενικής παιδείας Β' τάξης Γενικού Λυκείου (ΦΕΚ Β' 2499) [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Καθορισμός και διαχείριση διδακτέας ύλης Θετικών Μαθημάτων των Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Γ΄ Εσπερινού Γενικού Λυκείου, για το σχολικό έτος 2012-13 [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Οδηγίες για τη διδασκαλία Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας της Α΄ τάξης ΓΕ.Λ. και της Α΄ και Β΄ Εσπερινού ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2012-2013 [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013 [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Καθορισμός εξεταστέας - διδακτέας ύλης των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013 [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Θετικών Μαθημάτων των Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2012-2013 [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Αντιστοιχία διδακτικών βιβλίων και μαθημάτων Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχ. έτος 2012-2013

Προγραμματίστε τη διδασκαλία σας με τη βοήθεια του ετήσιου ημερολογίου αργιών [του Γιάννη Βλάχου, Σχολ. Συμβούλου]

Προγραμματισμός επιμορφωτικών συναντήσεων των ΕΚΦΕ για το 1ο τρίμηνο [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Διευκρινίσεις για τις Υ.Α. καθορισμού του τρόπου λειτουργίας, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης Υπευθύνων στα Κέντρα Συμβουλευτικής και Προσανατολισμού (ΚΕ.ΣΥ.Π.), Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Σχολικών Δραστηριοτήτων, Συμβουλευτικών Σταθμών Νέων (Σ.Σ.Ν.), Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) και Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) καθώς και των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων τους και τις σχετικές προκηρύξεις [Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α.]

Δείτε τις αλλαγές στα ωρολόγια προγράμματα και όλα τα σχετικά με τα projects στα προγράμματα, τρόπο πραγματοποίησης, κ.ά, στον ιστότοπου του Σχολ. Συμβούλου Γιάννη Βλάχου

Η σκοπιμότητα του προγραμματισμού της διδασκαλίας. Μία συζήτηση για τον προγραμματισμό [του Γιάννη Βλάχου, Σχολ. Συμβούλου]

Το Γιατί το Τι το Πόσο και το Πώς της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών [του Πάνου Μουρούζη, Υπεύθυνου ΕΚΦΕ Κέρκυρας]

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2011-12

Προσωπικός ιστότοπος του Υπ. ΕΚΦΕ Καρδίτσας Σεραφείμ Μπίτσιου

 

[ Επιστροφή στην αρχή (Go up) ]

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα27
Χθές164
Αυτή την εβδομάδα504
Αυτό το μήνα191
Συνολικά413378

3
Online Επισκέπτες

Πέμπτη, 02 Ιούλιος 2020