Διαθεματικές εργασίες για τις Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό (Ι. Ντελής, Καρδίτσα 2014)

Δήλωση συμμετοχής στα προγράμματα του Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας.