Βασικές λειτουργίες των φυτών

Βασικές λειτουργίες των φυτών

  1. Φωτοσύνθεση
  2. Αναπνοή
  3. Διαπνοή