Περιδιαβαίνοντας τις γειτονιές της Ευρώπης του 19ου αιώνα με οδηγό τα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα

Περιδιαβαίνοντας τις γειτονιές της Ευρώπης του 19ου αιώνα με οδηγό τα ηλεκτρικά και μαγνητικά φαινόμενα (παρουσίαση σε PowerPoint)