Πρόγραμμα Διεθνούς Αξιολόγησης Μαθητών (PISA) (25/9/2009)

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (PISA)


Την Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου στο 3ο Λύκειο Καρδίτσας και την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, στο 4ο Λύκειο Τρικάλων, η Σχολική Σύμβουλος Φυσικών Επιστημών κ. Βαρβάρα Παναγιωτίδου ενημέρωσε τους καθηγητές που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες για τους στόχους, τη θεματολογία και τον τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στο πλαίσιο του διεθνούς διαγωνισμού.
Το PISA δηµιουργήθηκε και διεξάγεται από τον Οργανισµό Οικονοµικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και είναι η ευρύτερη διεθνής αξιολόγηση των εκπαιδευτικών συστηµάτων των χωρών που συµµετέχουν σε αυτό το πρόγραµµα.
Στόχος του PISA είναι, να αξιολογήσει εκείνες τις δεξιότητες των δεκαπεντάχρονων µαθητών, οι οποίες κατά την κοινή αντίληψη είναι σηµαντικές για την επιτυχία των ατόµων και των κοινωνιών στο σύγχρονο κόσµο.
Το Πρόγραμμα PISA διερευνά την ικανότητα των μαθητών να χρησιμοποιούν γνώσεις και δεξιότητες σε βασικά γνωστικά πεδία,να κρίνουν, να επιχειρηματολογούν, να εκφράζονται αποτελεσματικά, όταν ερμηνεύουν και επιλύουν προβλήματα της καθημερινής ζωής.
Η αξιολόγηση πραγµατοποιείται στα παρακάτω τρία πεδία µάθησης, µε ιδιαίτερη έµφαση κάθε φορά σε ένα από αυτά:

  1. Γλωσσικός γραμματισμός
  2. Μαθηµατικός αλφαβητισμός
  3. Επιστημονικός αλφαβητισμός

Η διεθνής αξιολόγηση πραγματοποιείται κάθε τρία χρόνια. Η πρώτη εφαρµογή του PISA έγινε το 2000 με τη συμμετοχή 40 χωρών. Φέτος θα διεξαχθεί για τέταρτη φορά με τη συμμετοχή περίπου 60 χωρών. Από το νομό Τρικάλων θα συμμετάσχουν στο διαγωνισμό μαθητές που έχουν συμπληρώσει τα 15 χρόνια, από το 4ο Λύκειο Τρικάλων και το Γυμνάσιο Οιχαλίας.
Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης των μαθητών δείχνουν πόσο αποτελεσματικά είναι τα σχολεία σε ορισμένες χώρες και τις δυσκολίες που συναντούν άλλες χώρες. Τα δεδομένα αυτά επιτρέπουν στις χώρες να κάνουν συγκρίσεις, να βγάζουν συμπεράσματα για καλύτερες ενδεχομένως πρακτικές αλλά και να αναπτύσσουν πρακτικές βελτίωσης κατάλληλες για το δικό τους σχολικό σύστημα Με την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού PISA και την κατάταξη των χωρών που συµµετέχουν σε αυτόν σε µία αξιολογική σειρά, αρχίζει η επεξεργασία, η ανάλυση και η αξιοποίηση των αποτελεσµάτων αυτών, ώστε κάθε χώρα να αντιληφθεί τις δυνατότητες και τις αδυναµίες του εκπαιδευτικού της συστήµατος και των εκπαιδευτικών συστηµάτων των άλλων χωρών, για να σχεδιάσει και να υλοποιήσει συγκεκριµένες ενέργειες, που θα αναπτύξουν και θα βελτιώσουν την απόδοση του δικού της εκπαιδευτικού συστήµατος. Χρήσιμες ηλεκτρονικές διευθύνσεις: www.pisa.oecd.org και www.kee.gr.

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα111
Χθές252
Αυτή την εβδομάδα1503
Αυτό το μήνα5175
Συνολικά231385

1
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 22 Οκτώβριος 2017