Τριβή ολίσθησης με τη χρήση του MultiLog

Τριβή ολίσθησης με τη χρήση του MultiLog στη Φυσική Α? ΓΕΛ

 

Τριβή ολίσθησης με τη χρήση του MultiLog (Α? Τάξη)

 

ΥΛΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ:

1. Αισθητήρας δύναμης (ΛΑ.620.0), καλώδιο (sensor cable) και προσαρμοστή αισθητήρων (VERNIER sensor adapter)

2. MultiLog (Data Logger) ? Συγχρονική διάταξη φορητή, κεντρική μονάδα (ΛΑ.610.0)

3. Η/Υ με εγκατεστημένο το λογισμικό DB-Lab 3.2, για επεξεργασία των μετρήσεών μας

4. Νήμα (μήκος περίπου 50cm, στο ένα άκρο του οποίου σχηματίζουμε θηλιά)

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:

  • Οι παρακάτω οδηγίες δίνονται έχοντας το MultiLog συνδεδεμένο στον Η/Υ και βλέποντας απ? ευθείας ότι καταγράφεται στην οθόνη του υπολογιστή, μέσω του προγράμματος DB-Lab 3.2.
  • Οι ενδείξεις «?» αντιστοιχούν σε επιλογές πλήκτρων και οι ? σε επιλογές μέσα σε ανοικτά παράθυρα του λογισμικού
  • Επειδή ο αισθητήρας της δύναμης εμφανίζει υψηλή κατανάλωση ρεύματος, συνίσταται κατά την χρήση του, το MultiLog να τροφοδοτείται από τον ΑC/DC μετασχηματιστή.

 

Πειραματική διαδικασία trivi me multilog

1. Συναρμολογούμε τη διάταξη του σχήματος.

2. Ο αισθητήρας δύναμης φροντίζουμε να είναι οριζόντια πάνω στον πάγκο, ρυθμισμένος στην κλίμακα 10Ν. Από το άγκιστρο του αισθητήρα της δύναμης περνάμε τη θηλιά του νήματος, με το οποίο θα τον τραβάμε για να ολισθαίνει οριζόντια. Θα διευκόλυνε να τοποθετήσουμε στο άλλο άκρο του πάγκου κάποιο αντικείμενο που να μας βοηθά να διατηρούμε το νήμα οριζόντιο (π.χ. μια τροχαλία ή ένα σταθερό εμπόδιο).

3. Ανοίγουμε το MultiLog από το πλήκτρο ΟΝ και παρακολουθούμε στην οθόνη του να κάνει το τεστ [που όταν ολοκληρωθεί στην οθόνη εμφανίζεται MultiLog V6.1 Ready ημερ\νια].

4. Συνδέουμε στην υποδοχή Ι/Ο-1 τον αισθητήρα δύναμης [στην οθόνη του MultiLog εμφανίζεται --SENSOR ADDED-- 1 ACTIVE I\0].

5. Από το λογισμικό DB-Lab 3.2 επιλέγουμε «Καταγραφέας», «Ρυθμίσεις επικοινωνίας», προσπάθεια σύνδεσης ->ΟΚ.

[Προσοχή! Σε αυτό το σημείο πιθανόν να εμφανιστεί το παράθυρο Αποτυχία και η σύνδεση MultiLog και Η\Υ δεν είναι δυνατή. Τότε κλείνουμε το παράθυρο, με OK, κλείνουμε και το παράθυρο Θύρα επικοινωνίας x, κλείνουμε το πρόγραμμα DB-Lab 3.2, κλείνουμε το MultiLog από το OFF, αποσυνδέουμε τον αισθητήρα της δύναμης και επαναλαμβάνουμε τα βήματα 3,4,5.]

6. Στη συνέχεια επιλέγουμε «Καταγραφέας», «Πίνακας Ελέγχου», Είσοδος 1 " Force_10 [μπορεί να τον αναγνωρίσει και το πρόγραμμα].

7. Στο παράθυρο του «Πίνακα Ελέγχου», που είναι ανοικτό επιλέγουμε Σημεία " 200, Ρυθμός " 25/sec

8. Πιάνουμε το νήμα, με το οποίο θα τραβήξουμε το σύστημα να ολισθήσει και επιλέγουμε το ύψος στο οποίο θα το τραβάμε ώστε να διατηρείται οριζόντιο.

9. Στο παράθυρο του «Πίνακα Ελέγχου», που είναι ανοικτό επιλέγουμε «Λήψη Δεδομένων» και μόλις εμφανίζεται η γραφική παράσταση ξεκινάμε, αργά, το τράβηγμα του νήματος μέχρι να αρχίσει η ολίσθηση [η δύναμη που ασκούμε στο νήμα ξεκινά από μηδενική και αυξάνεται με πολύ ? πολύ αργό ρυθμό μέχρι να ολισθήσει το σώμα για λίγο με σταθερή ταχύτητα ως το τέλος των μετρήσεων].

10. Μόλις το σύστημα ολοκληρώσει τις μετρήσεις του, παρατηρούμε ότι ο αισθητήρας καταγράφει αρνητικές τιμές δύναμης, δηλαδή διαπιστώνουμε στην γραφική παράσταση μια περίπου σταθερή δύναμη F0, την οποία υπολογίζουμε με διπλό κλικ πάνω σε ένα σημείο στο οριζόντιο κομμάτι της καμπύλης [π.χ. F0=-155,670mN].

11. Στην παραπάνω καμπύλη πρέπει να κάνουμε δυο παρεμβάσεις:

α) Η έναρξη του πειράματος να αντιστοιχεί στο μηδέν της δύναμης .

β) Η δύναμη να έχει θετικές τιμές.

Αυτό γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Επιλέγουμε «Ανάλυση», «Περισσότερα», και εμφανίζεται το παράθυρο «Επεξεργασία».

12. Στο παράθυρο «Επεξεργασία», που είναι ανοικτό επιλέγουμε «Επιλέξατε» εμφανίζεται ένα πλαίσιο με δυο επιλογές, επιλέγουμε τη σχέση της δύναμης και όχι το Τ, και μετά ΟΚ .

13. Στο παράθυρο «Επεξεργασία», πηγαίνουμε στη Συνάρτηση, βρίσκουμε και επιλέγουμε Γραμμική. Μετά την επιλογή αυτή εμφανίζεται ο τύπος C2+C1*G1. Στο C1 βάζουμε -1 [C1 =-1]. Στο C2 την τιμή μηδέν [C2 =0], και πατάμε ΟΚ.

14. Μετά την παραπάνω διαδικασία εμφανίζεται μια δεύτερη γραφική παράσταση. Στο ανώτερο σημείο της, πριν σταθεροποιηθεί σημειώνουμε την μέγιστη τιμή της στατικής τριβής με διπλό κλικ πάνω στη γραφική παράσταση, π.χ. Τστατική=-227,517mΝ.

 

15. Το οριζόντιο τμήμα της γραφικής παράστασης αντιστοιχεί στη τριβή ολίσθησης .Δεν είναι ομαλό και γι? αυτό θα βρούμε την μέση τιμή της. Κάνουμε διπλό κλικ πάνω στον άξονα Χ, στη συνέχεια «Ανάλυση», «Προσαρμογή καμπύλης».

16. Τώρα στη γραφική παράσταση εμφανίζεται ένας ακόμη άξονας. Στο κάτω μέρος του παραθύρου ανοίγει ένα παράθυρο με δρομείς, τους οποίους μετακινούμε ώστε ο άξονας να είναι οριζόντιος και παράλληλος στον Χ?Χ και να βρίσκεται πάνω στο οριζόντιο τμήμα της γραφικής παράστασης.

17. Κάτω αριστερά της γραφικής παράστασης εμφανίζεται η σχετική εξίσωση,

π.χ. Y(t)=0t-154,84 η εξίσωση αυτή με το σταθερό όρο μας δίνει τη <<μέση τιμή>> της τριβής ολίσθησης, δηλ. Τολίσθησης=-154,84mΝ.

 

 


Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Οδηγός ΕΚΦΕ (doc) 2. Εικόνες

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα127
Χθές244
Αυτή την εβδομάδα1147
Αυτό το μήνα2019
Συνολικά681126

2
Online Επισκέπτες

Παρασκευή, 09 Ιούνιος 2023

Σχετικοί σύνδεσμοι