Μελέτη στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα (video)

Μελέτη στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα Kundt και προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα. (βίντεο )