Σύγκριση: λάμπες LED, λάμπες πυρακτώσεως, λάμπες φθορισμού

Κατεβάστε την άσκηση σε .pdf αρχείο εμπλουτισμένη και με φωτογραφίες κάνοντας κλικ εδώ

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Να κατασκευάσετε ένα κύκλωμα που να συνδέει παράλληλα ένα λαμπάκι εργαστηρίου (3,5V) και ένα μικρό LED. Να τοποθετήσετε από ένα αμπερόμετρο σε σειρά με το κάθε λαμπάκι για να μετρήσετε την ένταση που περνάει κάθε στιγμή από τα λαμπάκια.

ΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ

1)      Να δείξετε την διαφορά ισχύος στις δυο συσκευές

2)      Να ελέγξετε την φωτεινότητα με την ίδια τάση στα άκρα των λαμπτήρων

3)      Να διαπιστώσετε την ύπαρξη ή όχι πολικότητας στους λαμπτήρες.

ΠΕΙΡΑΜΑ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

1.      Συνδέστε το κύκλωμα της φωτογραφίας:

Ανοίξτε το κύκλωμα ανεβάζοντας την τάση όχι πολύ παραπάνω από την ονομαστική τάση των λαμπτήρων (3,7Vγια τον λαμπτήρα πυρακτώσεως και 2,3Vγια λαμπτήρα LED).

Δοκιμάστε αλλάζοντας την πολικότητα του LED. Τι παρατηρείτε;

..............................................................................................................................................................................

2.      Συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα με τιμές που παίρνετε από τα αμπερόμετρα και μεταβάλλοντας την τάση στα άκρα των λαμπτήρων.

ΤΑΣΗ(V)

ΕΝΤΑΣΗ λαμπτήρας πυρακτώσεως(A)

ΕΝΤΑΣΗ λαμπτήρας LED (A)

Ισχύς λαμπ. Πυρ. (P=VxI) (W)

Ισχύς λαμπ. LED (P=VxI) (W)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α) Ποιος λαμπτήρας φωτοβολεί περισσότερο στην ίδια τάση ρεύματος; .............................................................

Β) Συγκρίνετε την ισχύ στους λαμπτήρες. Ποιος λαμπτήρας χρειάζεται λιγότερη ισχύ για να φωτοβολεί το ίδιο με τον άλλο λαμπτήρα.