Άλλες εργασίες και ερωτηματολόγια

Οριζόντια βολή (αρχείο Interactive Physics .IP)

2ος Νόμος του Νεύτωνα (αρχείο Interactive Physics .IP)

Μετατροπές Μονάδων 1 ( Αρχείο PowerPoint.pps)

Μετατροπές Μονάδων 2 (Αρχείο Internet Explorer)

Μετατροπές Μονάδων 3 (Αρχείο Excel.xls)

Ερωτήσεις Φυσικής Α' Λυκείου, Κεφ. 1.1 (αρχείο Internet Explorer .htm)

Ερωτήσεις Φυσικής Α' Λυκείου, Κεφ. 1.2 (αρχείο Internet Explorer .htm)