Προγραμματισμός διδακτέας ύλης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ

Ο προγραμματισμός βοηθά:

 • στην ολοκλήρωση της ύλης
 • στο συντονισμό της ύλης
 • στην εξασφάλιση ομαλού ρυθμού διδασκαλίας (ούτε πολύ γρήγορα, ούτε πολύ αργά)
 • Στη διεξαγωγή εργαστηριακών ασκήσεων και διαθεματικών ή συνθετικών εργασιών

Είναι μια ευκαιρία να συνεργαστούν και να ανταλλάξουν εμπειρίες οι εκπαιδευτικοί μεταξύ τους.


Για να προγραμματίσουμε τη διδακτέα ύλη λαμβάνουμε υπόψη,

 • τους στόχους και το χρονοδιάγραμμα του Αναλυτικού προγράμματος Σπουδών,
 • τον προγραμματισμό της διδασκαλίας από τα βιβλία του εκπαιδευτικού
 • το βιβλίο του μαθητή και το τετράδιο εργασιών
 • τα υποχρεωτικά διαγωνίσματα
 • τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις,
 • τις διαθεματικές ή συνθετικές εργασίες
 • τα παλιά βιβλία ύλης
 • τις επίσημες αργίες
 • τυχόν εκδρομές και περιπάτους
 • τυχόν ιδιαιτερότητες του σχολείου ή των μαθητών/τριών

 


Ενδεικτικός προγραμματισμός εργαστηριακών ασκήσεων Γυμνασίου (23-9-2009)
Ενδεικτικός προγραμματισμός εργαστηριακών ασκήσεων ΓΕ.Λ. (23-9-2009)
Ενδεικτικός προγραμματισμός εργαστηριακών ασκήσεων ημερησίου ΕΠΑ.Λ (23-9-2009)
Ενδεικτικός προγραμματισμός εργαστηριακών ασκήσεων εσπερινού ΕΠΑ.Λ. (23-9-2009)