Γυμνασίου

Φυσική Α' Γυμνασίου: 1. Χαρακτηριστικά ομάδας, 2. Διδακτική πρόταση Ανδρέα Ιωάννου Κασσέτα [Εισαγωγή, Μέτρηση μήκους, Μέτρηση μάζας, Μέτρηση όγκου, Μέτρηση χρόνου]

Σενάριο Βιολογίας, Φυσικής και Χημείας [Γενικά, Βιολογία, Φυσική, Χημεία]

Πολυμορφικοί χάρτες για το μάθημα της Γεωγραφίας

Εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας της εξέλιξης