Συμμετοχή του ΕΚΦΕ στις επιμορφωτικές συναντήσεις των Σχολικών Συμβούλων στις 9 & 10/9/2015

Παρουσιάση ωρολογίων προγραμμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων 2015-16 για τα γυμνάσια (9/9/2015)

Παρουσιάση ωρολογίων προγραμμάτων και εργαστηριακών ασκήσεων 2015-16 για τα λύκεια (10/9/2015)