Επισκέψεις σχολικού έτους 2005-2006

Επισκέψεις Ε.Κ.Φ.Ε. σε σχολεία (σχολικό έτος 2005-2006)

 

Επισκέψεις Ε.Κ.Φ.Ε. σε σχολεία (σχολικό έτος 2005-2006)

 

1. Στις 14/10/05 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Καλλιφωνίου, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ έξι μικροσκόπια και αφού διαμορφώσαμε μία αίθουσα σε εργαστήριο κάναμε γνωριμία με το μικροσκόπιο με δύο τμήματα του σχολείου, ένα της Α? και ένα της Γ? τάξης, σε συνεργασία με τον καθηγητής τους Β. Αναστασιάδη.

2. Στις 4/11/05 επισκεφθήκαμε το 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας μεταφέροντας εκεί από το ΕΚΦΕ δώδεκα μικροσκόπια και τα απαραίτητα υλικά για να γίνουν δύο εργαστηριακές ασκήσεις Βιολογίας της Α? Τάξης και άλλη μία της Γ? Τάξης. Οι συνεργάτες του ΕΚΦΕ, αφού τοποθέτησαν τα θρανία έτσι ώστε να διαμορφωθούν τρεις μεγάλοι πάγκοι, έστησαν τα μικροσκόπια στο εργαστήριο του σχολείου. Στη συνέχεια στις 7/11/05 μάθαμε σε τρία τμήματα μαθητών της Γ? Τάξης (με καθηγητές τους Φ. Νάκα και Ε. Χόνδρου) και σε τρία της Α? Τάξης (με καθηγήτρια την Ε. Πιπερίδου) τη χρήση του μικροσκοπίου και τη διαδικασία προετοιμασίας παρασκευασμάτων. Κατόπιν οι μαθητές έκαναν παρατήρηση διαφόρων παρασκευασμάτων που ετοίμαζαν μόνοι τους.

3. Στις 8/11/05 επισκεφθήκαμε πάλι το 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας. Πραγματοποιήσαμε σε άλλα δύο τμήματα της Α? Τάξης την άσκηση με το μικροσκόπιο, όπως και παραπάνω αναφέρεται. Κατόπιν επιστρέψαμε τα μικροσκόπια στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ.

4. Στις 16/11/05 πήγαμε στο Γυμνάσιο ? Λ.Τ. Μητρόπολης, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ τα απαραίτητα υλικά, όπου και προετοιμάσαμε το Εργαστήριο Φ.Ε. του Σχολείου, για την πραγματοποίηση της πειραματικής άσκησης Βιολογίας Γ? Γυμνασίου σχετικής με την ανίχνευση υδατανθράκων σε τροφές και της άσκησης Φυσικής Α? Λυκείου για τη μελέτη της επιταχυνόμενης κίνησης, σε συνεργασία με την καθηγήτρια του σχολείου Χ. Δασκαλοπούλου. Πραγματοποιήσαμε σε μετωπικό εργαστήριο τις ασκήσεις σε τέσσερα τμήματα του Σχολείου.

5. Στις 18/11/05 πήγαμε στο χώρο του Εργαστηρίου Βιολογίας του ΤΕΙ ? Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων με δύο τμήματα της Α? τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο, για πειράματα Βιολογίας με τη χρήση του μικροσκοπίου ? Παρασκευή και παρατήρηση παρασκευασμάτων.

6. Στις 17/1/06 μεταβήκαμε στα 1ο και 2ο Γυμνάσια Παλαμά και πραγματοποιήσαμε σε μετωπικό εργαστήριο την άσκηση της Βιολογίας της Γ? Τάξης, για τον προσδιορισμό υδατανθράκων στις τροφές, στα τέσσερα τμήματα των σχολείων, σε συνεργασία με τους καθηγητές τους Β. Τσιγαρδά και Ε. Καραγιαννακίδου.

7. Στις 27/1/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου ΤΕΕ Καρδίτσας τρία τμήματα του 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας, δύο της Α? Τάξης 1ου κύκλου και ένα της Α? Τάξης 2ου κύκλου, με τους καθηγητές τους Β. Κόγια και Θ. Μπαλτά. Στα τμήματα του 1ου κύκλου έγιναν πειράματα επίδειξης, με συμμετοχή μαθητών, μέτρησης μήκους, σύνθεσης δυνάμεων και νόμου του Hooke ενώ στο 2ο κύκλο πείραμα Oersted, δύναμη Laplace, ηλεκτρομαγνήτες, φαινόμενο επαγωγής και αμοιβαίας επαγωγής.

8. Στις 2/2/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου ΤΕΕ Καρδίτσας τρία τμήματα του 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας, ένα από κάθε Τάξη με τον καθηγητή τους Θ. Μπαλτά. Στο τμήμα της Β? Τάξης 1ου κύκλου έγιναν πειράματα επίδειξης, με συμμετοχή μαθητών, στατικού ηλεκτρισμού, νόμου του Ohm και σύνδεσης λαμπτήρων σε σειρά και παράλληλα, ενώ στα άλλα δύο όπως στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται.

9. Στις 20/3/06 επισκεφθήκαμε το ΤΕΕ Σοφάδων, όπου πραγματοποιήσαμε πειράματα Φυσικής σε τέσσερα τμήματα του με τη συνεργασία των καθηγητών τους Β. Τασιόπουλου και Α. Κατσάρα. Μεταφέραμε τα απαραίτητα υλικά από το ΕΚΦΕ και με επίδειξη κάναμε πειράματα στατικού ηλεκτρισμού , νόμου του Οhm και σύνδεσης λαμπτήρων σε σειρά και παράλληλη σε δύο τμήματα της Β? Τάξης 1ου κύκλου, καθώς και πειράματα μαγνητισμού, ημεκτρομαγνητισμού, νόμο του Lenz, του Oersted, του Laplace και επαγωγής (αμοιβαίας και αυτεπαγωγής) σε άλλα δύο τμήματα του 2ου κύκλου.

10. Στις 21/3/06 μεταβήκαμε στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ υλικά για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων σχετικών με τα μίγματα. Τα πειράματα έγιναν στην αίθουσα διδασκαλίας του ΣΤ2 που διαμορφώθηκε κατάλληλα για το σκοπό αυτό με τη βοήθεια και της δασκάλας του τμήματος Σ. Σπηλιώτου. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων ατόμων παρασκεύασαν αραιά, πυκνά και κορεσμένα διαλύματα, παρασκεύασαν μίγματα και τα χώρισαν στα συστατικά τους με μαγνητικό διαχωρισμό, διήθηση και χρωματογραφία.

11. Στις 9/5/06 μεταβήκαμε στο 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας μεταφέροντας από το Εργαστήριο του ΕΚΦΕ 6 φασματόμετρα και τα αντίστοιχα τροφοδοτικά. Στο εργαστήριο του σχολείου κάναμε παρατήρηση φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης, συνεχών και γραμμικών, με τα τέσσερα τμήματα των μαθητών της Β? Τάξης, με τη συνεισφορά του καθηγητή τους Φ. Νάκα και τους μαθητές χωρισμένους σε έξι ομάδες.

12. Στις 10/5/06 μεταβήκαμε στο ΤΕΕ Μουζακίου μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ υλικά για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων. Στην Α? Τάξη 1ου κύκλου κάναμε σύνθεση δυνάμεων με επίδειξη και παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας με τους μαθητές χωρισμένους σε τρεις ομάδες. Στην Β? Τάξη Α? κύκλου στατικό ηλεκτρισμό και νόμο του Ohm και στον 2ο κύκλο πειράματα μαγνητισμού, ηλεκτρομαγνητισμού με επίδειξη και σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Ν. Γκαγκά.

13. Στις 25/5/06 μεταβήκαμε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ υλικά για την πραγματοποίηση σειράς πειραμάτων, που αντιστοιχούσαν σε όλη την ύλη του βιβλίου Ερευνώ και Ανακαλύπτω της Τάξης τους. Κάναμε και με την συνδρομή των μαθητών πειράματα, σε πέντε τμήματα του σχολείου, στατικού ηλεκτρισμού, ηλεκτρικών κυκλωμάτων, ιδιοτήτων του αέρα και για τον ήχο. Επίσης με βιντεοπροβολέα (laptop και το λογισμικό ΜΑΘΗΜΑ) τους δείξαμε τι συμβαίνει μέσα στα σύρματα που διαρρέονται από ηλεκτρικό ρεύμα και πως δημιουργείται η σκιά.

 

 

 

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Επισκέψεις σε σχολεία 2005

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα115
Χθές244
Αυτή την εβδομάδα1135
Αυτό το μήνα2007
Συνολικά681114

4
Online Επισκέπτες

Παρασκευή, 09 Ιούνιος 2023