Επισκέψεις σχολικού έτους 2007-2008

Επισκέψεις Ε.Κ.Φ.Ε. σε σχολεία (σχολικό έτος 2007-2008)

 

1. Στις 12/10/2007 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Καρδιτσομαγούλας, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ έξι μικροσκόπια, laptop, βιντεοπροβολέα, μπαλαντέζες και έτοιμα παρασκευάσματα. Σε μια αίθουσα του σχολείου που μετατρέψαμε σε εργαστήριο, ενώνοντας θρανία για να φτιάξουμε πάγκους εργασίας, κάναμε παρασκευή και παρατήρηση φυτικών και άλλων παρασκευασμάτων. Τα πειράματα Βιολογίας ακολούθησαν τη γνωριμία με το μικροσκόπιο και έγιναν με τρία τμήματα, ένα της Α? και δύο της Γ? Τάξης, σε συνεργασία με τον καθηγητή τους Ν. Βλάχο.

2. Στις 5/11/2007 επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Ματαράγκας, όπου κάναμε πειράματα για την ενέργεια και το διαχωρισμό μιγμάτων με τους μαθητές της Ε? και της ΣΤ? τάξης και σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Α. Κυργιάκου και Α. Ντινόπουλο.

3. Στις 13/11/2007 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Αγναντερού, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ εννέα μικροσκόπια, laptop, βιντεοπροβολέα και μπαλαντέζα. Στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου που μετατρέψαμε σε εργαστήριο, ενώνοντας θρανία για να φτιάξουμε πάγκους εργασίας, κάναμε παρασκευή και παρατήρηση φυτικών παρασκευασμάτων για την Α? και πρωτόζωων για την Γ? τάξη. Τα πειράματα Βιολογίας ακολούθησαν τη γνωριμία με το μικροσκόπιο και έγιναν με δύο τμήματα, ένα της Α? και ένα της Γ? Τάξης, σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Γ. Φιλίππου.

 

4. Στις 21/11/2007 επισκεφθήκαμε το ΕΠΑΛ - ΤΕΕ Μουζακίου και κάναμε πειράματα επίδειξης στην Α' ΕΠΑΛ και στην Α' Τάξη του 2ου κύκλου ΤΕΕ, σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Λ. Γκαγκά. Στην Α' ΕΠΑΛ κάναμε στη Φυσική μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης και στη Χημεία μέτρηση pH με πεχάμετρο και παρασκευή και αραίωση διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης. Στην Α' Τάξη του 2ου κύκλου ΤΕΕ κάναμε Φυσική για τη δύναμη Laplace, το πείραμα Oersted και αναπαράσταση μαγνητικών πεδίων με τη βοήθεια ρινισμάτων σιδήρου και διαφόρων μαγνητών. Τα πειράματα έγιναν με υλικά που μεταφέραμε από το ΕΚΦΕ και πραγματοποιήθηκαν σε μια αίθουσα του σχολείου, που είχαμε προηγουμένως διαμορφώσει κατάλληλα.

 

5. Στις 13/12/2007 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Καρδιτσιμαγούλας και σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια κάναμε πειράματα Χημείας (μέτρηση pH με πεχάμετρο και πεχαμετρικό χαρτί, αλλαγή χρώματος δεικτών σε όξινο - βασικό περιβάλλον και εξουδετέρωση σε μικροκλίμακα) σε δύο τμήματα της Γ? Τάξης και Φυσικής (μέτρηση εσωτερικής και εξωτερικής διαμέτρου κυλίνδρου με παχύμετρο, μέτρηση όγκου υγρών και στερεών με ογκομετρικό κύλινδρο και υπολογισμό πυκνότητας) σε ένα τμήμα της Β? Τάξης. Τα απαραίτητα υλικά για τα πειράματα μεταφέρθηκαν όλα από το ΕΚΦΕ και οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

 

6. Στις 14/1/2008 επισκεφθήκαμε το 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας και σε συνεργασία με τον καθηγητή Α. Καραΐσκο πραγματοποιήσαμε την άσκηση για τα ρυθμιστικά διαλύματα σε 2 τμήματα της Γ΄ Τάξης θετικής κατεύθυνσης. Οι μαθητές εργάστηκαν χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

 

7. Στις 28/1/2008 πήγαμε το 3ο ΓΕΛ Καρδίτσας, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ το laptop, και σε συνεργασία με τον καθηγητή του σχολείου Α. Καραΐσκο, πραγματοποιήσαμε την άσκηση για την ογκομέτρηση του ξιδιού σε 2 τμήματα της Γ΄ Τάξης θετικής κατεύθυνσης. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων έκαναν τις μετρήσεις τους και στη συνέχεια τους έγινε με επίδειξη η δημιουργία της καμπύλης εξουδετέρωσης με τη βοήθεια του MultiLog.

 

8. Στις 6/2/2008 επισκεφθήκαμε το Δημοτικό Σχολείο Προδρόμου και κάναμε πειράματα για την ενέργεια, τον ηλεκτρομαγνητισμό και τη θερμότητα με τους μαθητές των Ε? και ΣΤ? τάξεων, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Δ. Αναγνωστόπουλο και Κ. Τσιγάρα.

 

9. Στις 7/2/2008 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Αγναντερού, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ όλα τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση των πειραμάτων υλικά και κάναμε πειράματα Φυσικής. Στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου που μετατρέψαμε σε εργαστήριο, ενώνοντας θρανία για να φτιάξουμε πάγκους εργασίας, κάναμε σύνθεση δυνάμεων στη Β? και νόμο του Hook στη Γ? τάξη. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες και τα πειράματα έγιναν σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Γ. Φιλίππου.

 

10. Στις 18/2/2008 επισκεφθήκαμε το 11ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και κάναμε πειράματα ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού με δύο τμήματα μαθητών των Ε? και ΣΤ? τάξεων, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Α. Αμπλιανίτη και Λ. Σαμαρά.

 

11. Στις 19/2/2008 επισκεφθήκαμε το 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και κάναμε πειράματα ηλεκτρισμού σε τρία τμήματα μαθητών της Ε? τάξης, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Α. Μόλτσα, Σ. Μιαρίτη και Δ. Κουρκούνα.

 

12. Στις 22/2/2008 επισκεφθήκαμε το 6ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και κάναμε πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού σε τρία τμήματα μαθητών της ΣΤ? τάξης, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Ν. Διάκο, Ν. Τζέκου και Β. Λάππα.

 

13. Στις 28/2/2008 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Αγναντερού, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ όλα τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση των πειραμάτων υλικά και κάναμε πειράματα Χημείας. Στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου που μετατρέψαμε σε εργαστήριο, ενώνοντας θρανία για να φτιάξουμε πάγκους εργασίας, κάναμε διαχωρισμό μιγμάτων, ανίχνευση και παραγωγή οξυγόνου στη Β? και σύγκριση δραστικότητας χαλκού - σιδήρου στη Γ? τάξη. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες και τα πειράματα έγιναν σε συνεργασία με την καθηγήτριά τους Γ. Φιλίππου. Χρησιμοποιήθηκε επίσης το εκπαιδευτικό λογισμικό (συνοδευτικό CD του βιβλίου) για την καλύτερη κατανόηση των φαινομένων.

 

14. Στις 29/2/2008 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Καλλιφωνίου, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ όλα τα απαραίτητα για την πραγματοποίηση των πειραμάτων υλικά και κάναμε πειράματα Χημείας και Βιολογίας. Στην αίθουσα πληροφορικής του σχολείου που μετατρέψαμε σε εργαστήριο, ενώνοντας θρανία για να φτιάξουμε πάγκους εργασίας, κάναμε παρασκευή και παρατήρηση παρασκευασμάτων στην Α?, διαχωρισμό μιγμάτων, ανίχνευση και παραγωγή οξυγόνου στη Β? και σύγκριση δραστικότητας χαλκού - σιδήρου στη Γ? τάξη. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες και τα πειράματα έγιναν σε συνεργασία με τον καθηγητή τους Β. Αναστασιάδη. Χρησιμοποιήθηκε επίσης το εκπαιδευτικό λογισμικό (συνοδευτικό CD του βιβλίου) για την καλύτερη κατανόηση των φαινομένων.

 

15. Στις 29/2/2008 επισκεφθήκαμε το 10ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και κάναμε πειράματα ηλεκτρισμού και θερμότητας σε δύο τμήματα μαθητών της Ε? τάξης, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Λ. Παπαγεωργίου και Ν. Ντάκο.

 

16. Στις 4/3/2008 επισκεφθήκαμε το ΓΕΛ Σοφάδων, είχαμε συνεργασία με τον καθηγητή Κ. Νιασούδη και κάναμε το πείραμα υπολογισμού της ροπής αδράνειας κυλίνδρου με ένα τμήμα της Γ? Τάξης θετικής κατεύθυνσης.

 

17. Στις 6/3/2008 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Κέδρου, για συνεργασία με τον ΥΣΕΦΕ και την πραγματοποίηση πειραμάτων Χημείας και Βιολογίας. Αφού ξεκαθαρίσαμε και τακτοποιήσαμε τις χημικές ουσίες του εργαστηρίου, κάναμε παρασκευή και παρατήρηση παρασκευασμάτων στην Α? και διαχωρισμό μιγμάτων, ανίχνευση και παραγωγή οξυγόνου στη Β? τάξη. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες και τα πειράματα έγιναν σε συνεργασία με τον καθηγητή τους Σ. Δημόπουλο. Χρησιμοποιήθηκε επίσης το εκπαιδευτικό λογισμικό (συνοδευτικό CD του βιβλίου) για την καλύτερη κατανόηση των φαινόμενων.

 

18. Στις 10/3/2008 επισκεφθήκαμε το ΓΕΛ Σοφάδων, είχαμε συνεργασία με τον καθηγητή Κ. Νιασούδη και κάναμε το πείραμα της χαρακτηριστικής καμπύλης αντιστάτη και πηγής με δύο τμήματα της Β? Τάξης γενικής παιδείας. Επίσης με επίδειξη τους παρουσιάστηκαν πειράματα σχετικά με τις ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και παραγωγή και ανίχνευση υδρογόνου και οξυγόνου.

 

19. Στις 10/4/2008 επισκεφθήκαμε το 9ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και κάναμε πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού σε τρία τμήματα μαθητών της ΣΤ? τάξης, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Β Σωτηρόπουλο, Θ. Ζαρκινό και Α. Τσάβαλο.

 

20. Στις 4/4/2008 επισκεφθήκαμε το 5ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και κάναμε πειράματα ηλεκτρισμού σε ένα τμήμα μαθητών της Ε? τάξης, σε συνεργασία με το δάσκαλό τους Γ. Χασιώτη.

 

21. Στις 10/4/2008 επισκεφθήκαμε το ΓΕΛ Σοφάδων, είχαμε συνεργασία με τον καθηγητή Κ. Νιασούδη και κάναμε το πείραμα της χαρακτηριστικής καμπύλης αντιστάτη και πηγής με δύο τμήματα της Β? Τάξης γενικής παιδείας. Επίσης με επίδειξη τους παρουσιάστηκαν πειράματα σχετικά με τις ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα, καθώς και παραγωγή και ανίχνευση υδρογόνου και οξυγόνου.

 

22. Στις 10/4/2008 επισκεφθήκαμε το 9ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και κάναμε πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού σε τρία τμήματα μαθητών της ΣΤ? τάξης, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Β Σωτηρόπουλο, Θ. Ζαρκινό και Α. Τσάβαλο.

 

23. Στις 17/4/2008 επισκεφθήκαμε το Γυμνάσιο Καρδιτσομαγούλας, μεταφέροντας από το ΕΚΦΕ όλα τα απαραίτητα για τα πειράματα υλικά, και σε συνεργασία με την καθηγήτρια Β. Κόγια κάναμε πειράματα σε τρία τμήματα, δύο της Γ? και ένα της Β? Τάξης. Στη Β? Τάξη κάναμε πειράματα σχετικά με τις ιδιότητες του ατμοσφαιρικού αέρα, παραγωγή - ανίχνευση οξυγόνου και σύνθεση δυνάμεων, ενώ στη Γ? παραγωγή - ανίχνευση υδρογόνου και οξυγόνου, ατμοσφαιρική πίεση και αντίδραση αντικατάστασης του χαλκού από το σίδηρο.

 

 

 

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα180
Χθές200
Αυτή την εβδομάδα592
Αυτό το μήνα6734
Συνολικά679073

1
Online Επισκέπτες

Τετάρτη, 31 Μάιος 2023