Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2004-2005)

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2004-2005)

 

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2004-2005)

 

1. Στις 4/10/04 και 1/11/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Α? τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τη φιλόλογο καθηγήτριά τους Γ. Αποστολάκη, για να κάνουν χρήση του video στο μάθημα της Ιστορίας.

2. Στις 6/10/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τρία τμήματα του 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Γ. Λίτσιο, για πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού.

3. Στις 7/10/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Κ. Παπαδόπουλο και άλλα δύο της ίδιας τάξης του 5ου Γυμνασίου με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο, για το 1ο πείραμα Βιολογίας σχετικό με την ανίχνευση υδατανθράκων σε τροφές. Τα πειράματα έγιναν σε μετωπικό εργαστήριο με τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των δύο ατόμων.

4. Στις 8/10/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Κ. Παπαδόπουλο και άλλα δύο της ίδιας τάξης του 5ου Γυμνασίου με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο, για το 1ο πείραμα Βιολογίας με την ίδια όπως και στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται διαδικασία.

5. Στις 18/10/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Β. Τζούνα και άλλο ένα της ίδιας τάξης του 5ου Γυμνασίου με τον καθηγητή τους Κ. Κριπούρη, για τα 1ο & 2ο πειράματα Φυσικής σχετικά με την μέτρηση του μήκους, όγκου, μάζας και πυκνότητας. Τα πειράματα έγιναν σε μετωπικό εργαστήριο με τα παιδιά χωρισμένα σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων.

6. Στις 20/10/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Β? Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Η. Τέλιο και Κ. Κριπούρη, για τα 1ο & 2ο πειράματα Φυσικής με την ίδια όπως και στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται διαδικασία.

7. Στις 22/10/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Χ. Μαντζιάρα, για την μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης με τη χρήση αμαξιδίου και ηλεκτρικού χρονομετρητή. Οι μετρήσεις έγιναν με τους μαθητές χωρισμένους σε πέντε ομάδες, όσοι ήταν και οι πάγκοι με τα αμαξίδια που είχαν προετοιμαστεί για το σκοπό αυτό.

8. Στις 25/10/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Χ. Μαντζιάρα, για την πραγματοποίηση της εργαστηριακής άσκησης μελέτης της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης, όπως και στην παράγραφο 7 αναφέρεται.

9. Στις 29/10/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για το 1ο πείραμα Χημείας σχετικό με την διάκριση φυσικών και χημικών φαινομένων. Τα πειράματα έγιναν σε μετωπικό εργαστήριο με τα παιδιά χωρισμένα σε επτά ομάδες των τριών ατόμων.

10. Στις 22/11/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Α? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για το 1ο πείραμα Βιολογίας, τη γνωριμία με το μικροσκόπιο. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ασκήθηκαν σε 12 μικροσκόπια που ήταν στημένα σε έξι πάγκους του εργαστηρίου.

11. Στις 23/11/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 2ου Ε.Λ. Καρδίτσας με την καθηγήτριά του Ε. Γκαραγκάνη, για την μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής και της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης με τη χρήση αμαξιδίου και ηλεκτρικού χρονομετρητή. Οι μετρήσεις έγιναν με τους μαθητές χωρισμένους σε έξι ομάδες. Είχαν προετοιμαστεί τρεις πάγκοι για ευθύγραμμη ομαλή και άλλοι τρεις για ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση και οι μαθητές έκαναν εκ περιτροπής μετρήσεις και για τις δύο κινήσεις. Κατασκεύασαν τις γραφικές παραστάσεις u-t και x-t και το υπόλοιπο των υπολογισμών το πήραν για εργασία στο σπίτι.

12. Στις 26/11/04 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα του 2ου κύκλου από το 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας με την καθηγήτριά του Β. Κόγια για πειράματα επίδειξης στον ηλεκτρομαγνητισμό. Οι μαθητές είδαν: i) με ρινίσματα σιδήρου να αισθητοποιείται το μαγνητικό πεδίο ευθύγραμμου και πεταλοειδούς μαγνήτη, καθώς και σωληνοειδούς διαρρεόμενου από ρεύμα, ii) με αιωρούμενο πηνίο τη δύναμη Laplace και τη δημιουργία ηλεκτρομαγνήτη, iii) το πείραμα του Oersted, iv) το φαινόμενο της επαγωγής, της αμοιβαίας επαγωγής και της αυτεπαγωγής.

13. Στις 29/11/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Χ. Μαντζιάρα, για την μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης με τη χρήση αμαξιδίου και ηλεκτρικού χρονομετρητή. Οι μετρήσεις έγιναν με τους μαθητές χωρισμένους σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

14. Στις 29/11/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τρία τμήματα του 2ου κύκλου από το 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Γ. Λίτσιο για τα πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού, που αναφέρονται και στην παράγραφο 12.

15. Την 1/12/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, ένα με τον καθηγητή του Χ. Μαντζιάρα και ένα με την καθηγήτριά του Ρ. Ορφανίδου, για πείραμα επίδειξης στα κύματα. Οι μαθητές είδαν την δημιουργία κύματος στην επιφάνεια νερού και τη συμβολή κυμάτων από σύμφωνες πηγές.

16. Στις 2/12/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Κ. Πίτσαβο για πείραμα επίδειξης στα κύματα, όπως στην παράγραφο 15 αναφέρεται.

17. Στις 2/12/04 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα του 2ου κύκλου από το 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πειράματα επίδειξης στον ηλεκτρομαγνητισμό, όπως στην παράγραφο 12 αναφέρεται.

18. Στις 6/12/04 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Α? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πείραμα Βιολογίας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ασκήθηκαν σε 12 μικροσκόπια, που ήταν στημένα σε έξι πάγκους του εργαστηρίου, στο να ετοιμάζουν παρασκευάσματα και να τα παρατηρούν. Έκαναν παρασκευάσματα από κρεμμύδι και επιθηλιακά κύτταρά τους.

19. Στις 7/12/04 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πείραμα Χημείας με τα οξέα. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων πειραματίσθηκαν με την αλλαγή χρώματος των δεικτών από τα οξέα, με την επίδραση οξέος σε άλας και παραγωγή CO2 και με την επίδραση οξέος σε μέταλλο και παραγωγή H2.

20. Στις 8/12/04 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πειράματα Χημείας, όπως στην παράγραφο 19 αναφέρεται.

21. Στις 20/12/04 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Β. Τζούνα, για πειράματα επίδειξης Φυσικής σχετικά με την γραμμική και κυβική διαστολή των στερεών καθώς και τη διαστολή των υγρών και των αερίων.

22. Στις 21/12/04 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Β? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Χ. Μαντζιάρα, για την μελέτη του νόμου του Ohm. Σε έξι πάγκους ήταν στημένα κυκλώματα και οι μαθητές διαπίστωσαν την ισχύ του νόμου σε ωμικές αντιστάσεις και τη μη εφαρμογή του σε λαμπτήρες.

23. Στις 22/12/04 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ πέντε τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Σ. Ψημμένο, για να πραγματοποιήσουν πείραμα επαλήθευσης του νόμου του Hooke, στη Φυσική. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες σε τρεις πάγκους, όπου ήταν στημένες οι αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις.

24. Στις 11 & 12/1/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ πέντε τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πειράματα Χημείας με τις βάσεις. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων πειραματίσθηκαν με την αλλαγή χρώματος των δεικτών από τις βάσεις, με την εξουδετέρωση και τον αποχρωματισμό του προηγούμενου διαλύματος, με την απόδειξη ότι τα διαλύματα των βάσεων είναι αγώγιμα και με τον προσδιορισμό του pH διαφόρων διαλυμάτων με πεχαμετρικό χαρτί.

25. Στις 13/1/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Π. Ψαρρή, για τη μελέτη των φασμάτων. Σε τέσσερις πάγκους ήταν τοποθετημένα οκτώ φασματόμετρα και οι μαθητές σε ομάδες των δύο ατόμων έκαναν παρατήρηση γραμμικών και συνεχών φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης και υπολόγισαν την σταθερά h του Planck.

26. Στις 14/1/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Π. Ψαρρή, για τη μελέτη της επιταχυνόμενης κίνησης. Σε τέσσερις πάγκους, που έγιναν κεκλιμένα επίπεδα, ήταν τοποθετημένα αμαξίδια και χρονομετρητές και οι μαθητές σε ομάδες των τριών ατόμων έκαναν μετρήσεις.

27. Στις 20 & 21/1/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ από ένα τμήμα κάθε μέρα, της Γ? Τάξης Θετικής Κατεύθυνσης του 3ου Ε. Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Α. Καραΐσκο, για άσκηση στα ρυθμιστικά διαλύματα. Σε τέσσερις πάγκους είχαν τοποθετηθεί τα κατάλληλα αντιδραστήρια και οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων έκαναν το σχετικό πείραμα.

28. Στις 8/2/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Λυκείου Θετικής Κατεύθυνσης του Ενιαίου Λυκείου Σοφάδων με τις καθηγήτριες τους Ε. Βλόντζου και Μ. Χατζηιωάννου, για μετωπικό πείραμα στα ρυθμιστικά διαλύματα (δύο ομάδες των τεσσάρων ατόμων) και επίδειξης με συμμετοχή των μαθητών στην ογκομέτρηση του ξιδιού με χρήση Multilog.

29. Στις 14/2/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Χ. Γκορίλα για πειράματα Χημείας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων έκαναν πειράματα σχετικά με την εύρεση του pH με τη χρήση δεικτών και την καθίζηση ιζημάτων.

30. Στις 15/2/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Α. Καραΐσκο για πειράματα Χημείας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων έκαναν πειράματα σχετικά με την εύρεση του pH με τη χρήση δεικτών.

31. Στις 17/2/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? Λυκείου του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Ρ. Ορφανίδου και Κ. Πίτσαβο, για τη μελέτη της επιταχυνόμενης κίνησης. Σε έξι πάγκους, που έγιναν κεκλιμένα επίπεδα, ήταν τοποθετημένα αμαξίδια και χρονομετρητές και οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων έκαναν μετρήσεις.

32. Στις 23/2/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Μπαλτά για πειράματα Χημείας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων έκαναν πειράματα σχετικά με την εύρεση του pH με τη χρήση δεικτών. Ακολούθησαν πειράματα επίδειξης με καθίζηση ιζημάτων.

33. Στις 3/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Γ? Λυκείου Κατεύθυνσης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Ρ. Ορφανίδου (το ένα) και Κ. Πίτσαβο (τα δύο), για τον προσδιορισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου. Σε ομάδες των δύο έως τεσσάρων ατόμων και σε πέντε πάγκους οι μαθητές πήραν μετρήσεις, έκαναν γραφικές παραστάσεις a-h και πήραν οδηγίες για το πώς να υπολογίσουν στο σπίτι τους σαν εργασία τη ροπή αδράνειας.

34. Στις 4/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Λυκείου του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Χ. Μαντζιάρα για τον προσδιορισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου. Η διαδικασία έγινε όπως στην παράγραφο 33 αναφέρεται.

35. Στις 9/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Β? Λυκείου Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Ρ. Ορφανίδου και Κ. Πίτσαβο, για την ενεργειακή μελέτη κυκλώματος συνεχούς ρεύματος. Σε πέντε πάγκους οι μαθητές σε ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων πήραν μετρήσεις για αντιστάσεις, τάσεις και ρεύματα και προσδιόρισαν την εσωτερική αντίσταση της πηγής, την εσωτερική αντίσταση και την απόδοση του κινητήρα.

36. Στις 10/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β? Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Λέκκα με τον καθηγητή τους Α. Λάντζο για πειράματα, όπως στην παράγραφο 35 αναφέρεται.

37. Στις 11/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β? Λυκείου Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με την καθηγήτριά του τους Ρ. Ορφανίδου για πειράματα, όπως στην παράγραφο 35 αναφέρεται.

38. Στις 15 & 16/3/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ πέντε τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πειράματα Χημείας με τα άλατα. Οι μαθητές, σε έξι πάγκους, χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων παρασκεύασαν ιζήματα με αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης, έκαναν πυροχημική ανίχνευση αλάτων του K και Na κυρίως, είδαν από συμμαθητή τους να τους κάνει αντίδραση εξουδετέρωσης με αποχρωματισμό του βασικού διαλύματος και διαπίστωσαν με κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα ότι τα άλατα είναι ηλεκτρολύτες.

39. Στις 17/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? Λυκείου του 5ου Ε.Λ. Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πειράματα Χημείας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων έκαναν πειράματα σχετικά με την εύρεση του pH με τη χρήση δεικτών.

40. Στις 17/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Λέκκα με τον καθηγητή τους Γ. Αθαναΐλίδη για πειράματα Χημείας, όπως στην παράγραφο 39 αναφέρεται.

41. Στις 18/3/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πειράματα Χημείας. Οι μαθητές, σε έξι πάγκους, χωρισμένοι σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων παρασκεύασαν διαλύματα ζάχαρης 2% w/w και 3% w/v. Με επίδειξη είδαν την παρασκευή μιγμάτων και το διαχωρισμό τους με διήθηση, μαγνητικό διαχωρισμό και χρωματογραφία.

42. Στις 23/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα των Εκπαιδευτηρίων Λέκκα, της Γ? Λυκείου με τον καθηγητή τους Α. Λάντζο. για τον προσδιορισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου. Σε ομάδες των τριών έως τεσσάρων ατόμων και σε πέντε πάγκους οι μαθητές πήραν μετρήσεις, έκαναν γραφικές παραστάσεις a-h και υπολόγισαν τη ροπή αδράνειας του κυλίνδρου, που έκανε κύλιση σε κεκλιμένο επίπεδο.

43. Στις 29/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Λέκκα, με τον καθηγητή τους Γ. Αθαναΐλίδη για πειράματα Χημείας. Οι μαθητές είχαν δύο ώρες στη διάθεσή τους, έτσι χωρισμένοι σε οκτώ ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, πειραματίσθηκαν στα οξέα, βάσεις και άλατα. Έκαναν αλλαγή χρώματος δύο δεικτών σε δύο οξέα και σε δύο βάσεις, μέτρησαν με πεχαμετρικό χαρτί το pH ενός οξέος και μιας βάσης, διαπίστωσαν με το κατάλληλο ηλεκτρικό κύκλωμα ότι οι βάσεις είναι αγωγοί του ηλεκτρισμού, έκαναν αντίδραση εξουδετέρωσης με τον αποχρωματισμό βασικού διαλύματος, παρασκεύασαν ίζημα με την επίδραση H3PO4 σε ασβεστόνερο και έκαναν πυροχημική ανίχνευση αλάτων του Na και Κ.

44. Στις 31/3/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της B? Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Λέκκα, με τους καθηγητές τους Α. Λάντζο και Γ. Αθαναΐλίδη για πειράματα Φυσικής και Χημείας. Οι μαθητές είχαν δύο ώρες στη διάθεσή τους, έτσι χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, πειραματίσθηκαν στη μέτρηση μήκους, μάζας, όγκου και πυκνότητας, στη διάκριση φαινομένων σε φυσικά και χημικά, στην παρασκευή διαλυμάτων ζάχαρης περιεκτικότητας 2% w/w και 3% w/v και τους έγιναν πειράματα επίδειξης σχετικά με τη θερμική διαστολή στερεών και αερίων καθώς και με παρασκευή και διαχωρισμό μιγμάτων με χρωματογραφία, διήθηση και μαγνητικό διαχωρισμό.

45. Στις 1/4/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα του Γυμνασίου των Εκπαιδευτηρίων Λέκκα (ένα της Α? και ένα της Γ? Τάξης), με τον καθηγητή τους Α. Λάντζο για πειράματα Βιολογίας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε δεκαέξι ομάδες ενός ή δύο ατόμων η καθεμιά, έκαναν γνωριμία με το μικροσκόπιο. Έμαθαν να ετοιμάζουν παρασκευάσματα και στη συνέχεια να τα παρατηρούν.

46. Στις 5/4/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ 26 μαθητές της Β? Τάξης 1ου κύκλου του ΤΕΕ Παλαμά με τον καθηγητή τους Β. Ζαχόπουλο, από όλες τις ειδικότητες του σχολείου, για πειράματα Φυσικής και Χημείας. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων ή πέντε ατόμων και έκαναν μέτρηση μάζας, όγκου, πυκνότητας, μήκους και παρασκευή διαλύματος 0,1Μ. Στη συνέχεια με επίδειξη, αλλά με τη συμμετοχή των μαθητών έγινε παρασκευή μιγμάτων και διαχωρισμός τους με χρωματογραφία, διήθηση και μαγνητικό διαχωρισμό. Επίσης έγιναν πολλά πειράματα στατικού ηλεκτρισμού και σύνδεση λαμπτήρων παράλληλη και σε σειρά. Σημειώνεται ότι η παραμονή των μαθητών στο Εργαστήριο ήταν για περισσότερο από δύο ώρες.

47. Στις 7/4/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Α? Τάξης 1ου κύκλου του 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Χ. Πίτσαβο και Β. Κόγια, από όλες τις ειδικότητες του σχολείου, για πειράματα Φυσικής και Χημείας. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και έκαναν μέτρηση μάζας, όγκου, πυκνότητας, μήκους και παρασκευή διαλυμάτων ζάχαρης σε νερό 2% w/w και 3% w/v. Στη συνέχεια με επίδειξη, αλλά με τη συμμετοχή των μαθητών έγινε ο νόμος του Hooke (μετρήσεις και υπολογισμός σταθεράς ελατηρίου από τη γραφική παράσταση) και σύνθεση δυνάμεων.

48. Στις 11/4/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Τάξης του 3ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Μ. Τσιούκα για πειράματα Χημείας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων έκαναν πειράματα στα οξέα, βάσεις και άλατα, όπως στην παράγραφο 43 αναφέρεται. Σημειώνεται ότι η παραμονή των μαθητών στο Εργαστήριο ήταν για δύο ώρες.

49. Στις 12/4/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Χ. Μαντζιάρα για πείραμα προσδιορισμού της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς, που πραγματοποίησαν οι μαθητές χωρισμένοι σε έξι ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

50. Στις 13/4/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Β? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Κ. Πίτσαβο, Χ. Μαντζιάρα και Ρ. Ορφανίδου για πειράματα, όπως στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται.

51. Στις 14/4/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Β? Τάξης 1ου κύκλου του 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Χ. Πίτσαβο, για πειράματα Φυσικής. Με επίδειξη, αλλά με τη συμμετοχή των μαθητών έγιναν πειράματα στατικού ηλεκτρισμού και σύνδεση λαμπτήρων παράλληλη και σε σειρά.

52. Στις 19/5/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της ΣΤ? Τάξης του ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Κολλέγιο Καρδίτσας» με την δασκάλα τους Κ. Κοραή για πειράματα Φυσικών Επιστημών, που αντιστοιχούσαν στο σύνολο της διδαχθείσης ύλης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Έτσι έγιναν πειράματα ηλεκτρισμού (παράλληλη και σε σειρά σύνδεση λαμπτήρων, αυτεπαγωγή, ηλεκτρομαγνήτες), θερμότητας (διαστολή στερεών, υγρών, αερίων), ήχου (κατασκευές με μπαλόνια, λαστιχάκια, ποτήρια, κουτιά, χάρακες, κλπ για να δουν τη λειτουργία των εγχόρδων και πνευστών οργάνων καθώς και των φωνητικών χορδών. Επίσης με διαπασών διαπίστωσαν τη χρησιμότητα του αντηχείου και τον τρόπο διάδοσης του ήχου στα αέρια και στερεά), για το φως (κατασκευές για δίσκο Νεύτωνα και φωτογραφικές μηχανές), χημείας (διαχωρισμός μιγμάτων στα συστατικά τους με διήθηση, χρωματογραφία, απόσταξη και μαγνητικά, καθώς και αλλαγή χρώματος δεικτών από οξύ και βάση), βιολογίας (σε δέκα μικροσκόπια, που ήταν σε πέντε πάγκους οι μαθητές είχαν μια πρώτη γνωριμία με τη χρήση του και με παρατήρηση απλών παρασκευασμάτων, πχ κόκκους ζάχαρης και αλατιού, ένα γράμμα από εφημερίδα).

53. Στις 20/5/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 1ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Μ. Οικονομίδου και Π. Δεληβέρη για πειράματα Φυσικών Επιστημών, όπως και στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται.

54. Στις 23/5/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της ΣΤ? Τάξης του ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Νέα Παιδεία» με την δασκάλα τους Ε. Μανταλάρα για πειράματα Φυσικών Επιστημών, όπως και στην υπ? αρ. 52 παράγραφο αναφέρεται.

55. Στις 27/5/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 5ου και 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Α. Ζιώγα, Δ. Οικονόμου και Γ. Ποζιατζίδη για πειράματα Φυσικών Επιστημών, όπως και στην υπ? αρ. 52 παράγραφο αναφέρεται.

56. Στις 27/5/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της ΣΤ? Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τη δασκάλα τους Θ. Γιαννακού για πειράματα Φυσικών Επιστημών, όπως και στην υπ? αρ. 52 παράγραφο αναφέρεται.

57. Στις 1/6/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γ. Καλαμπαλίκη και Γ. Σιούτη για πειράματα Φυσικών Επιστημών, που αντιστοιχούσαν στο σύνολο της διδαχθείσης ύλης της τρέχουσας σχολικής χρονιάς. Έτσι έγιναν πειράματα ηλεκτρισμού (ηλεκτρικό κύκλωμα με δύο λαμπτήρες σε σειρά, βραχυκύκλωμα, φωτεινός παντογνώστης παιχνίδι και κατασκευή με απλά υλικά, κύκλωμα για αγωγούς και μονωτές, σειρά πειραμάτων στατικού ηλεκτρισμού), ήχου (κατασκευές με μπαλόνια, λαστιχάκια, ποτήρια, κουτιά, χάρακες, οδοντογλυφίδες, κλπ για να δουν τη λειτουργία των εγχόρδων και πνευστών οργάνων καθώς και των φωνητικών χορδών. Επίσης με διαπασών διαπίστωσαν τη χρησιμότητα του αντηχείου και τον τρόπο διάδοσης του ήχου στα αέρια και στερεά, όπως και την απορρόφηση του ήχου από ηχομονωτικά υλικά), για το φως (σκιά από το πρόγραμμα Μ.Α.Θ.Η.Μ.Α. του Η/Υ, και διαφάνεια με ανάποδα γράμματα που φαίνονται κανονικά μέσα από καθρέπτη - είδωλο), δύναμης - πίεσης (ελατήρια με διαφορετικά βάρη και δυναμόμετρα, τροχαλίες, εργαλεία, υδροστατική πίεση και δυνάμεις που ασκεί ο αέρας, πειράματα με ποτήρια νερό, κεριά κλπ), για τα φυτά (σε δέκα μικροσκόπια, που ήταν σε πέντε πάγκους οι μαθητές είδαν τα στόματα από το πίσω μέρος των φύλλων του φύκου και είδαν και υπόδειγμα φυτολογίου, που είχε κατασκευασθεί ειδικά για να δουν πως γίνεται η ταξινόμηση των φυτών), για το νερό (με απλή κατασκευή από τέσσερα ποτήρια έγινε διύλιση και μόνοι τους έκαναν διήθηση ασβεστόνερου, που μόλις είχε παρασκευασθεί).

58. Στις 3/6/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Ε? Τάξης των 5ου και 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γ. Κλήμη, Σ. Σπηλιώτου και Γ. Θώδου για πειράματα Φυσικών Επιστημών, όπως και στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται.

59. Στις 8/6/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Ε? Τάξης του ιδιωτικού Δημοτικού Σχολείου «Κολλέγιο Καρδίτσας» με την δασκάλα τους Κ. Κοραή για πειράματα Φυσικών Επιστημών, όπως και στην υπ? αρ. 57 παράγραφο αναφέρεται.

 

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Επισκέψεις σχολείων 2004

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα272
Χθές260
Αυτή την εβδομάδα1711
Αυτό το μήνα1263
Συνολικά653715

6
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 05 Φεβρουάριος 2023