Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2005-2006)

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2005-2006)

 

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2005-2006)

 

1. Στις 14/10/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β? τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Μπαλτά, που με την καθοδήγηση του Σχολ. Συμβούλου κ. Μ. Ανδριώτη έκαναν το πείραμα της Βιολογίας για τη μετουσίωση των πρωτεϊνών. Στην διαδικασία του πειράματος παραβρέθηκε και ο καθηγητής Βιολογίας του 5ου Ε.Λ. Καρδίτσας Σ. Μπασδέκης.

2. Στις 21/10/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ πέντε τμήματα της Γ? τάξης, δύο του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Κ. Παπαδόπουλο και τρία του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο, για πειράματα Βιολογίας με τη χρήση του μικροσκοπίου.

3. Στις 24/10/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ έξι τμήματα του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, τέσσερα της Α? τάξης με τον καθηγητή τους Β. Τζούνα και δύο της Γ? τάξης με τον καθηγητή τους Κ. Παπαδόπουλο, για πειράματα Βιολογίας με τη χρήση του μικροσκοπίου.

4. Στις 26/10/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ δύο τμήματα του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Αν. Γκάσιου, για πειράματα Βιολογίας με τη χρήση του μικροσκοπίου.

5. Στις 10/11/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Κ. Παπαδόπουλο, για την άσκηση Βιολογίας «προσδιορισμός υδατανθράκων».

6. Στις 14/11/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Α? τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Β. Τζούνα, για πειράματα Βιολογίας με τη χρήση του μικροσκοπίου ? Παρασκευή και παρατήρηση παρασκευασμάτων.

7. Στις 21/11/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για το 1ο πείραμα Χημείας σχετικά με τη διάκριση των φαινόμενων σε φυσικά και χημικά.

8. Στις 24/11/05 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Χ. Μαντζιάρα, Κ. Πίτσαβο και Ρ. Ορφανίδου για την μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης με τη χρήση αμαξιδίου και ηλεκτρικού χρονομετρητή. Οι μετρήσεις έγιναν με τους μαθητές χωρισμένους σε έξι ομάδες, όσοι ήταν και οι πάγκοι με τα αμαξίδια που είχαν προετοιμαστεί για το σκοπό αυτό.

9. Στις 12/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πειράματα Φυσικής σχετικά με τη μέτρηση μήκους, μάζας, βάρους, πυκνότητας.

10. Στις 14/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Τάξης Θετικής Κατεύθυνσης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Χ. Μαντζιάρα, για πείραμα επίδειξης σχετικά με τις απλές αρμονικές ταλαντώσεις. Το πείραμα έγινε από τον υπεύθυνο ΕΚΦΕ σε συνεργασία με μια μαθήτρια, που χειρίζονταν τον Η/Υ, με το MultiLog.

11. Στις 15/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πειράματα Χημείας σχετικά με τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων.

12. Στις 16/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Κ. Πίτσαβο, για πείραμα επίδειξης σχετικά με τις απλές αρμονικές ταλαντώσεις. Το πείραμα έγινε όπως και στην παράγραφο 10 αναφέρεται.

13. Στις 16/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Γ? Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τους καθηγητές τους Η. Τέλιο και Κ. Κριπούρη, για πειράματα Χημείας σχετικά με τις ιδιότητες των οξέων και των βάσεων.

14. Στις 19/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ πέντε τμήματα της Γ? Τάξης του 5ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τους καθηγητές τους Σ. Παπαχρήστο και Π. Βαγιωνή. Τα τρία Γενικής Παιδείας για πειράματα σχετικά με την παρατήρηση γραμμικών και συνεχών φασμάτων (εκπομπής και απορρόφησης). Τα άλλα δύο Κατεύθυνσης για πείραμα επίδειξης με το MultiLog για τις απλές αρμονικές ταλαντώσεις.

15. Στις 20/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα Κατεύθυνσης της Γ? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με την καθηγήτριά τους Ρ. Ορφανίδου, για πείραμα επίδειξης σχετικά με τις απλές αρμονικές ταλαντώσεις. Το πείραμα έγινε όπως και στην παράγραφο 10 αναφέρεται.

16. Στις 20/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τους καθηγητές τους Ρ. Ορφανίδου και Κ. Πίτσαβο για πειράματα σχετικά με την παρατήρηση γραμμικών και συνεχών φασμάτων (εκπομπής και απορρόφησης).

17. Στις 21/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Τάξης Θετικής Κατεύθυνσης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Κ. Πίτσαβο, για πείραμα επίδειξης σχετικά με τις απλές αρμονικές ταλαντώσεις, όπως και στην παράγραφο 10 αναφέρεται.

18. Στις 22/12/05 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα Γ? Τάξης Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Ρ. Ορφανίδου και Κ. Πίτσαβο για παρατήρηση γραμμικών και συνεχών φασμάτων απορρόφησης και εκπομπής. Τα πειράματα έγιναν με τους μαθητές χωρισμένους σε οκτώ ομάδες.

19. Στις 9/2/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα Γ? Τάξης Θετικής Κατεύθυνσης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Α. Καραΐσκο για ογκομέτρηση ξιδιού. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες και από τον υπεύθυνο ΕΚΦΕ τους έγινε με επίδειξη η σχετική γραφική παράσταση με το MultiLog.

20. Στις 13/2/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα Γ? Τάξης Θετικής Κατεύθυνσης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Α. Καραΐσκο για ογκομέτρηση ξιδιού, όπως στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται.

21. Στις 27/2/06 υποδεχθήκαμε στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Κ. Παπαδόπουλο, για την άσκηση Βιολογίας «παρατήρηση μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών». Από 10ημέρου είχαν προετοιμασθεί από το ΕΚΦΕ τα δοχεία με νερό από ανθοδοχείο, βρασμένα φασόλια, άχυρα και πιατάκι γλάστρας και οι μαθητές σε 12 μικροσκόπια που είχαν τοποθετηθεί σε 6 πάγκους κάνας παρατήρηση ζωντανών μικροοργανισμών. Από τον υπεύθυνο του ΕΚΦΕ, με βιντεοπροβολέα, τους έγινε παρουσίαση των όσων ανέμεναν να δουν, με σύνδεση με κάμερα ειδικά προσαρμοσμένη σε μικροσκόπιο.

22. Στις 28/2/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πειράματα Χημείας. Οι μαθητές χωρισμένοι σε 6 ομάδες των τεσσάρων ατόμων παρασκεύασαν διαλύματα %w/w και %w/V. Επίσης ασχολήθηκαν με παρασκευή και διαχωρισμό μιγμάτων με διήθηση, χρωματογραφία και μαγνητικό.

23. Στις 1/3/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη, για πειράματα Χημείας σχετικά με τις ιδιότητες των αλάτων (παρασκευή ιζήματος με αντίδραση εξουδετέρωσης και πυροχημική ανίχνευση).

24. Στις 3/3/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Γ? Τάξης Κατεύθυνσης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τους καθηγητές τους Ρ. Ορφανίδου, Κ. Πίτσαβο και Χ. Μαντζιάρα για πείραμα Φυσικής σχετικό με τον υπολογισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Από το ΕΚΦΕ τους δόθηκαν φύλλα εργασίας και μιλλιμετρέ χαρτί για τις γραφικές παραστάσεις καθώς και οδηγίες με χρήση βιντεοπροβολέα και της νέας ιστοσελίδας. Οι μαθητές πήραν τις απαιτούμενες μετρήσεις και όσοι δεν ολοκλήρωσαν την επεξεργασία τους στη διάρκεια της ώρας πήραν ως εργασία για το σπίτι με την υποχρέωση να παραδώσουν στο καθηγητή τους τα αποτελέσματα στο επόμενο μάθημα.

25. Στις 7/3/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πείραμα Χημείας σχετικό με τον προσδιορισμό του pH με δείκτες, πεχαμετρικό χαρτί, πεχάμετρο και MultiLog.

26. Στις 8/3/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης Κατεύθυνσης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τους καθηγητές τους Ρ. Ορφανίδου και Κ. Πίτσαβο για πείραμα Φυσικής σχετικό με τον υπολογισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο, όπως στην παράγραφο 24 αναφέρεται.

27. Στις 10/3/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης Κατεύθυνσης του 2ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Κ. Ζάχο για πείραμα Φυσικής σχετικό με τον υπολογισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο, όπως στην παράγραφο 24 αναφέρεται.

28. Στις 17/3/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πείραμα Χημείας σχετικό με τον προσδιορισμό του Ph, όπως στην παράγραφο 25 αναφέρεται.

29. Στις 23/3/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης και άλλο ένα της Γ? Τάξης Γυμνασίου των Ιδιωτικών Εκπαιδευτηρίων Λέκκα με την καθηγήτριά τους Σ. Βενδίστα. Οι μαθητές ανά δύο άτομα σε 11 μικροσκόπια έμαθαν τη χρήση του μικροσκοπίου και πώς να ετοιμάζουν παρασκευάσματα. Στην Α? Γυμνασίου με επίδειξη τους έγινε το πείραμα της διάχυσης, ενώ η Γ? έκανε και ανίχνευση υδατανθράκων σε τροφές. Ο χρόνος που είχαν στη διάθεσή τους οι μαθητές ήταν αρκετά περισσότερος από μία διδακτική ώρα, ώστε να επαρκεί για την πραγματοποίηση των ασκήσεων.

30. Στις 29/3/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Β? Τάξης Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πειράματα Χημείας σχετικά με την οξείδωση της αιθανόλης και τις ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων.

31. Στις 3/4/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Β? Τάξης Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Μπαλτά για πειράματα Χημείας, όπως στην προηγούμενη παράγραφο αναφέρεται.

32. Στις 5/4/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β? Τάξης Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Λ. Μαντζιάρα, για ενεργειακή μελέτη κυκλώματος συνεχούς ρεύματος. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε έξι ομάδες και με φύλλο εργασίας που τους διατέθηκε από το ΕΚΦΕ έκαναν τις απαιτούμενες μετρήσεις και υπολογισμούς.

33. Στις 7/4/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β? Τάξης Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πειράματα Χημείας σχετικά με την οξείδωση της αιθανόλης και τις ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων.

34. Στις 10/4/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β? Τάξης Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Λ. Μαντζιάρα, για ενεργειακή μελέτη κυκλώματος συνεχούς ρεύματος, όπως στην 32 παράγραφο αναφέρεται.

35. Στις 12/4/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας. Ένα τμήμα της Α? Τάξης με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πείραμα Χημείας σχετικά με καταβύθιση ιζημάτων και ένα της Β? Τάξης Γενικής Παιδείας με τον καθηγητή τους Λ. Μαντζιάρα για τον προσδιορισμό του g με τη βοήθεια εκκρεμούς. Οι μαθητές και στις δύο περιπτώσεις ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων και τα πειράματα έγιναν μετωπικά.

36. Στις 3/5/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Εκπαιδευτηρίων Λέκκα με την καθηγήτριά τους Σ. Βενδίστα. Το ένα τμήμα ήταν της Β? Γυμνασίου και οι μαθητές χωρισμένοι σε τρεις ομάδες ασχολήθηκαν με παρασκευή διαλυμάτων %w/w και %w/V ορισμένης περιεκτικότητας και με παρασκευή και διαχωρισμό μιγμάτων. Το άλλο τμήμα της Γ? Γυμνασίου με τους μαθητές σε δύο ομάδες ασχολήθηκε με τις ιδιότητες των οξέων, των βάσεων και των αλάτων.

37. Στις 4/5/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Εκπαιδευτηρίων Λέκκα με την καθηγήτριά τους Σ. Βενδίστα. Το ένα τμήμα ήταν της Α? Λυκείου και οι μαθητές χωρισμένοι σε πέντε ομάδες ασχολήθηκαν με αντιδράσεις διπλής αντικατάστασης, που δημιουργούν ιζήματα και με υπολογισμό του pH ουσιών με δείκτες, πεχαμετρικό χαρτί και πεχάμετρο. Το άλλο τμήμα της Β? Λυκείου με τους μαθητές σε τέσσερις ομάδες ασχολήθηκε με την οξείδωση της αλκοόλης και με τις ιδιότητες των καρβοξυλικών οξέων.

38. Στις 12/5/06 υποδεχθήκαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β? Τάξης Γενικής Παιδείας του 3ου Ε.Λ. Καρδίτσας, με τον καθηγητή τους Χ. Μαντζιάρα, για μέτρηση της επιτάχυνσης της βαρύτητας με τη βοήθεια εκκρεμούς με τους μαθητές χωρισμένους σε τρεις ομάδες.

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Επισκέψεις σχολείων 2005

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα112
Χθές222
Αυτή την εβδομάδα1545
Αυτό το μήνα6658
Συνολικά597425

1
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022