Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2006-2007)

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2006-2007)

 

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2006-2007)

 

1. Στις 11/12/2006 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα ΣΤ' Τάξης του 7ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γ. Λώλη και Σ. Γκιούρη για να κάνουν πειράματα στα φυσικά.

2. Στις 12/12/2006 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ τρία τμήματα Ε' Τάξης του 9ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Λ. Παπαγεωργίου, Κ. Μουλατζίκο και Α. Τσάβαλο για να κάνουν πειράματα στα φυσικά.

3. Στις 13/12/2006 μας επισκέφθηκαν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Γ' Τάξης, δύο του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Σ. Ψημμένο και δύο του 5ου Γυμνασίου για να πραγματοποιήσουν πείραμα επαλήθευσης του νόμου του Hooke. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε οκτώ ομάδες των δύο ή τριών ατόμων και το πείραμα πραγματοποιήθηκε μετωπικά.

4. Στις 15/12/2006 μας επισκέφθηκαν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ άλλα δύο τμήματα της Γ' Τάξης, δύο του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Σ. Ψημμένο για πείραμα επαλήθευσης του νόμου του Hooke, όπως προηγουμένως.

5. Στις 18/12/2006 ήρθαν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β' Τάξης 1ου κύκλου του 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πειράματα επίδειξης στατικού ηλεκτρισμού και δύο τμήματα της Α' Τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας με την ίδια καθηγήτρια για πείραμα Φυσικής σχετικό με τη μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και δύναμης.

6. Στις 10/1/2007 ήρθε στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Β' Τάξης 1ου κύκλου του 3ου ΤΕΕ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πειράματα επίδειξης στατικού ηλεκτρισμού.

7. Στις 19/1/2007 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα Ε' Τάξης του 7ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Απ. Σακελλαρίου και Κ. Μουλασιώτη για να κάνουν πειράματα στα φυσικά.

8. Στις 26/1/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ τρία τμήματα Ε' Τάξης, δύο του 14ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Ρ. Τριανταφύλλου και Κ. Τσιαμαντά και ένα του 7ου Δημοτικού με τον δάσκαλό τους Β. Τσιώνα, για να κάνουν πειράματα μετωπικά (σε οκτώ πάγκους) στον ηλεκτρισμό και επίδειξης στη διαστολή στερεών, υγρών και αερίων.

9. Στις 29/1/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ έξι τμήματα της Β' Τάξης, τέσσερα από το 2ο Γυμνάσιο με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη και άλλα δύο από το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο. Οι μαθητές χωρισμένοι σε οκτώ ομάδες έκαναν μετρήσεις μήκους, μάζας, όγκου, βάρους και πυκνότητας.

10. Στις 31/1/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ έξι τμήματα της Β' Τάξης, τέσσερα από το 2ο Γυμνάσιο με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη και άλλα δύο από το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο. Οι μαθητές χωρισμένοι σε οκτώ ομάδες έκαναν έλεγχο διαλυτότητας διαφόρων υλικών σε νερό και αιθανόλη καθώς επίσης και παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας %w/w και %w/v.

11. Στις 1/2/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε' Τάξης του 2ου και 15ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Π. Παπαχρήστου και Κ. Φιλίππου για πειράματα, όπως στις 26/1/07 που αναφέρεται παραπάνω

12. Στις 2/2/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ έξι τμήματα της Β' Τάξης, τέσσερα από το 2ο Γυμνάσιο με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη και άλλα δύο από το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με την μετατροπή υγρού σε αέριο και το βρασμό. Οι μετρήσεις έγιναν από έναν μαθητή σε συνεργασία με τον καθηγητή και στη συνέχεια οι μαθητές σε μιλλιμετρέ χαρτί έκαναν τη σχετική γραφική παράσταση καθώς και τις ανάλογες παρατηρήσεις.

13. Στις 6/2/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης θετικής κατεύθυνσης του 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Ε. Γκαραγκάνη. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες έκαναν ογκομέτρηση ξιδιού και στην συνέχεια με επίδειξη και τη βοήθεια μιας μαθήτριας έγινε η ίδια διαδικασία με τη χρήση του MultiLog.

14. Στις 7/2/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Ε? Τάξης του 10ου Δημοτικού σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Ι. Πράντζιου και Β. Κουτσιά για πειράματα, όπως στις 26/1/07 που αναφέρεται παραπάνω.

15. Στις 8/2/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ έξι τμήματα της Γ? Τάξης, τέσσερα από το 2ο Γυμνάσιο με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη και άλλα δύο από το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Η. Τέλιο και Κ. Κριπούρη. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τις ιδιότητες των οξέων (πειράματα Ι και ΙΙ). Τα πειράματα έγιναν με επίδειξη και τη συμμετοχή των μαθητών.

16. Στις 12/2/2007 επισκέφθηκε το ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Α. Αθανασόπουλο. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες έκαναν υπολογισμό του συντελεστή τριβής ολισθήσεως χρησιμοποιώντας σώμα που ολίσθαινε σε κεκλιμένο επίπεδο και στην συνέχεια με επίδειξη έγινε η ίδια διαδικασία από τον υπεύθυνο ΕΚΦΕ με τη χρήση του MultiLog.

17. Στις 14/2/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ έξι τμήματα της Γ? Τάξης, τέσσερα από το 2ο Γυμνάσιο με τον καθηγητή τους Κ. Παπαδόπουλο και άλλα δύο από το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με την παρατήρηση μονοκύτταρων ευκαρυωτικών οργανισμών και ζυμομυκήτων από παρασκευάσματα που μόνοι τους παρασκεύασαν. Οι παρατηρήσεις έγιναν σε δέκα μικροσκόπια με τους μαθητές χωρισμένους σε ομάδες των δύο ατόμων ανά μικροσκόπιο.

18. Στις 23/2/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? Τάξης του 5ο Γυμνασίου Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Η. Τέλιο και Κ. Κριπούρη. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ανά μικροσκόπιο, είχαν στη διάθεσή τους 10 μικροσκόπια για γνωριμία με τη λειτουργία τους και παρατήρηση παρασκευασμάτων. Συγχρόνως ένα άλλο μικροσκόπιο με κάμερα, που ήταν συνδεδεμένο με Η/Υ και βιντεοπροβολέα, τους έδειχνε τι αναμένονταν να παρατηρήσουν κάθε φορά.

19. Στις 26/2/2007 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα ΣΤ? Τάξης του 7ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γ. Λώλη και Σ. Γκιούρη για να κάνουν πειράματα στα φυσικά. Οι μαθητές χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων έκαναν πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού.

20. Στις 27/2/2007 μας επισκέφθηκε στο ΕΚΦΕ ένα τμήμα ΣΤ? Τάξης του Δημοτικού Κρύας Βρύσης με τους δασκάλους τους Μ. Γιαννέλο και Κ. Γκαραγκάνη για να κάνουν πειράματα όπως στις 26/2.

21. Στις 1/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα Ε? Τάξης του 4ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Κ. Κατεμή και Γ. Νικολάου για να κάνουν πειράματα μετωπικά (σε οκτώ πάγκους) στον ηλεκτρισμό και επίδειξης στη διαστολή στερεών, υγρών και αερίων.

22. Στις 7/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Α? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Β. Τζούνα. Οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες των δύο ατόμων ανά μικροσκόπιο, είχαν στη διάθεσή τους 12 μικροσκόπια για γνωριμία με τη λειτουργία τους και παρατήρηση παρασκευασμάτων. Συγχρόνως ένα άλλο μικροσκόπιο με κάμερα, που ήταν συνδεδεμένο με Η/Υ και βιντεοπροβολέα, τους έδειχνε τι αναμένονταν να παρατηρήσουν κάθε φορά.

23. Στις 9/3/2007 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ τρία τμήματα ΣΤ? Τάξης του 2ου Δημοτικού Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Δ. Κουτσού, Β. Πανά και Β. Σωτηροπούλου για να κάνουν πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε οκτώ ομάδες και τα περισσότερα των πειραμάτων έγιναν μετωπικά.

24. Στις 12/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ έξι τμήματα της Β? Τάξης, τέσσερα από το 2ο Γυμνάσιο με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη και άλλα δύο από το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με την διάθλαση του φωτός και αφού πήραν μετρήσεις με μια διάταξη στη συνέχεια σε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων έκαναν την εργασία υπολογισμού των γωνιών πρόσπτωσης και διάθλασης.

25. Στις 15/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης θετικής κατεύθυνσης του 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Ε. Γκαραγκάνη για πειράματα Χημείας.

26. Στις 20/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Β? Τάξης, του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη για πειράματα στα μίγματα (παρασκευή και διαχωρισμός) και στις χημικές αντιδράσεις (παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητά τους).

27. Στις 21/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Α? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Β. Τζούνα για πειράματα σχετικά με την προετοιμασία και παρατήρηση μικροσκοπικών παρασκευασμάτων. Οι μαθητές, είχαν στη διάθεσή τους 12 μικροσκόπια (σε 6 πάγκους) για παρατήρηση και άλλους δύο πάγκους για ετοιμασία παρασκευασμάτων. Επίσης ένα μικροσκόπιο με κάμερα ήταν συνδεδεμένο με Η/Υ και βιντεοπροβολέα και έδειχνε τα παρασκευάσματα που ετοίμαζε ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ.

28. Στις 22/3/2007 ήρθαν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? Τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για μέτρηση του pH διαφόρων ουσιών με πεχάμετρο, πεχαμετρικό χαρτί και δείκτες.

29. Στις 26/3/2007 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα του 1ου Δημοτικού Μουζακίου, ένα της Ε? και ένα της ΣΤ? Τάξης με τους δασκάλους τους Α. Ντόλκερα, Π. Μπιρνάρα και Π. Τρυφέρη για να κάνουν πειράματα πάνω στο «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» των Τάξεών τους.

30. Στις 27/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα της Γ? Τάξης, δύο από το 2ο Γυμνάσιο με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη και άλλα δύο από το 5ο Γυμνάσιο Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Κ. Κριπούρη. Οι μαθητές ασχολήθηκαν με τη μελέτη των ιδιοτήτων των βάσεων και με την ανίχνευση των αλογόνων.

31. Στις 28/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δ. Τζιατζιάφη για πειράματα Χημείας, όπως και την προηγουμένη.

32. Στις 28/3/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Β? Τάξης 1ου κύκλου του 3ου Τ.Ε.Ε. Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πειράματα Φυσικής. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες ασχολήθηκαν με την επαλήθευση του νόμου του Ohm και με τη σε σειρά σύνδεση αντιστάσεων, επιβεβαιώνοντας πειραματικά τον τύπο για την ισοδύναμη αντίσταση.

33. Στις 20/4/2007 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα ΣΤ? Τάξης του 14ου Δημοτικού Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Δ. Κουτσού, Π. Καντζά και Α. Παπαευαγγέλου για πειράματα θερμότητας και ηλεκτρομαγνητισμού. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε επτά ομάδες και τα περισσότερα των πειραμάτων έγιναν μετωπικά.

34. Στις 23/4/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Β? Τάξης 1ου κύκλου του 3ου Τ.Ε.Ε. Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πειράματα Φυσικής. Οι μαθητές χωρισμένοι σε τέσσερις ομάδες ασχολήθηκαν με την επαλήθευση του νόμου του Ohm και με τη σε σειρά σύνδεση αντιστάσεων, επιβεβαιώνοντας πειραματικά τον τύπο για την ισοδύναμη αντίσταση.

35. Στις 27/4/2007 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα ΣΤ? Τάξης του 4ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Δ. Νούκο και Σ. Δαμάσκου για πειράματα στα οξέα, βάσεις, άλατα και οπτικής.

36. Στις 4/5/2007 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα ΣΤ? Τάξης του 10ου Δημοτικού Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Β. Βολοτοπούλου, Β. Παπαδημητρίου, Κ. Καντερέ και Α. Λιασή για πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

37. Στις 7/5/2007 μας επισκέφθηκαν στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα ΣΤ? Τάξης του 7ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γ. Λώλη και Σ. Γκιούρη για να κάνουν πειράματα στα οξέα και τις βάσεις. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

38. Στις 11/5/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 14ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Ρ. Τριανταφύλλου και Κ. Τσιαμαντά για πειράματα στον ήχο, στο φως και μηχανικής. Οι μαθητές πειραματίσθηκαν χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

39. Στις 14/5/2007 επισκέφθηκαν το ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Ε? Τάξης του 7ου και 21ου Δημοτικού Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Α. Σακελλαρίου, Β. Τσιώνα και Κ. Μουλασιώτη για πειράματα ηλεκτρισμού. Οι μαθητές πειραματίσθηκαν χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Επισκέψεις σχολείων 2006

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα176
Χθές229
Αυτή την εβδομάδα405
Αυτό το μήνα6150
Συνολικά620015

2
Online Επισκέπτες

Τρίτη, 27 Σεπτέμβριος 2022