Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2007-2008)

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2007-2008)

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2007-2008)

 

1. Στις 26/9/2007 ήρθαν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? Τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πείραμα Φυσικής σχετικό με τη μέτρηση μήκους, χρόνου, μάζας και βάρους. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε έξι ομάδες και το πείραμα έγινε μετωπικά.

2. Στις 11/10/2007 κάναμε σε δύο τμήματα της Β? τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας τα δύο πρώτα πειράματα Φυσικής, δηλαδή μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου, μάζας, δύναμης και πυκνότητας. Οι μαθητές ήρθαν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ συνοδευόμενοι από τους καθηγητές τους Η. Τέλιο και Κ. Κριπούρη και έκαναν τα πειράματα χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

3. Στις 17/10/2007 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο για πειράματα Βιολογίας. Οι μαθητές έμαθαν να ετοιμάζουν παρασκευάσματα φυτικών κυττάρων και να τα παρατηρούν. Στο εργαστήριο υπήρχαν για τον παραπάνω σκοπό 12 μικροσκόπια, τοποθετημένα σε έξι πάγκους, ώστε οι μαθητές ανά δύο σε κάθε μικροσκόπιο να μάθουν τη χρήση του και να παρατηρήσουν τα κύτταρα.

4. Στις 31/10/2007 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ ένα τμήμα Ε? Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με το δάσκαλό τους Κ. Χαλανούλη για πειράματα στα φυσικά. Οι μαθητές χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τεσσάρων ατόμων πειραματίσθηκαν με τη δημιουργία και το διαχωρισμό μιγμάτων, με τη φύση των υλικών σωμάτων και την ενέργεια.

5. Στις 2/11/2007 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ ένα τμήμα Ε? Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με το δάσκαλό τους Δ. Νούκο για πειράματα στο ?Ερευνώ και Ανακαλύπτω?. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες πειραματίσθηκαν με τα μίγματα, την ενέργεια και τη διαλυτότητα των ουσιών.

6. Στις 7/11/2007 υποδεχθήκαμε δύο τμήματα της Γ? τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Η. Τέλιο για γνωριμία με τον ηλεκτρικό χρονομετρητή και μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης. Στους μαθητές δόθηκε φύλλο εργασίας, που ετοίμασε το ΕΚΦΕ Καρδίτσας, για να μάθουν τη χρήση του χρονομετρητή με τη χαρτοταινία και στη συνέχεια τους δόθηκε έτοιμη τυπωμένη χαρτοταινία με ευθύγραμμη ομαλή κίνηση για να κάνουν οι μαθητές την εργασία του εργαστηριακού οδηγού. Οι μαθητές δούλεψαν σε έξι πάγκους χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων.

7. Στις 9/11/2007 υποδεχθήκαμε δύο τμήματα της Γ? τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Η. Τέλιο και Κ. Κριπούρη. Σε έξι πάγκους υπήρχαν 12 μικροσκόπια και άλλο ένα με κάμερα συνδεδεμένο με laptop και βιντεοπροβολέα. Οι μαθητές με την καθοδήγηση του υπευθύνου ΕΚΦΕ ετοίμασαν παρασκευάσματα με πρωτόζωα και τα παρατήρησαν.

8. Στις 12/11/2007 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ τρία τμήματα της Ε? Τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γ. Λώλη, Σ. Γκιούρη, Ν. Καραγεώργου και Α. Μπάγκο. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων πειραματίσθηκαν με το διαχωρισμό μιγμάτων και τις μορφές ενέργειας.

9. Στις 5/12/2007 ήρθαν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Α? Τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Β. Κόγια για πείραμα Φυσικής σχετικό με τη μελέτη της επιταχυνόμενης κίνησης. Οι μαθητές ήταν χωρισμένοι σε πέντε ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων και το πείραμα έγινε μετωπικά.

10. Στις 19/12/2007 υποδεχθήκαμε τέσσερα τμήματα της Β? τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Δ. Τζιατζιάφη και Κ. Χατζή. Οι μαθητές σε έξι πάγκους, χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων έμαθαν να παρασκευάζουν διαλύματα ορισμένης περιεκτικότητας %w/w, %w/v και %v/v.

11. Στις 15/1/2008 υποδεχθήκαμε τέσσερα τμήματα της Γ? τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Κ. Χατζή. Οι μαθητές σε έξι πάγκους, χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων επαλήθευσαν το νόμο του Hook.

12. Στις 17/1/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Μ. Κουτρουμάνου και Ε. Ρίζου. Οι μαθητές χωρισμένοι σε 8 ομάδες των τεσσάρων έκαναν πειράματα θερμότητας.

13. Στις 5/2/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Ματαράγκας με τους δασκάλους τους Α. Κυργιάκου και Α. Ντινόπουλο. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων έκαναν πειράματα θερμότητας.

14. Στις 5/2/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Κέδρου με τους δασκάλους τους Δ. Ξένο, Φ. Τσέλιο και Α. Γιαννακού για πειράματα θερμότητας.

15. Στις 7/2/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γ. Σιούτη και Ρ. Τριανταφύλλου. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες έκαναν πειράματα θερμότητας και ενέργειας.

16. Στις 20/2/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Α. Παπαγιάννη και Κ. Αθανασοπούλου. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες έκαναν πειράματα για τα μίγματα, τη θερμότητα και την ενέργεια.

17. Στις 25/2/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου και κάναμε πειράματα ηλεκτρισμού και ηλεκτρομαγνητισμού με τους μαθητές των Ε? και ΣΤ? τάξεων, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Σ. Ασκητή και Ε. Κίτσιου.

18. Στις 26/2/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ το 4ο Δημοτικό Σχολείο Καρδίτσας και κάναμε πειράματα ηλεκτρισμού με δύο τμήματα μαθητών της Ε? τάξης, σε συνεργασία με τους δασκάλους τους Κ. Χαλανούλη και Δ. Νούκο.

19. Στις 4/3/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αρτεσιανού με τις δασκάλες τους Ε. Κώστα και Π. Κόφφα. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες έκαναν πειράματα οπτικής.

20. Στις 6/3/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Ο. Κολοβού και Κ. Πυργαντή. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες έκαναν πειράματα ηλεκτρισμού και οπτικής.

21. Στις 18/3/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Λ. Σαμαρά, Α. Αμπλιανίτη και Δ. Τοζιόπουλο. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες έκαναν πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού και οπτικής.

22. Στις 2/4/2008 υποδεχθήκαμε τέσσερα τμήματα της Β? τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Α. Μπούρλια και Κ. Χατζή. Οι μαθητές σε έξι πάγκους, χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων ασκήθηκαν στη σύνθεση δυνάμεων. Επίσης με επίδειξη τους έγιναν πειράματα σχετικά με την ατμοσφαιρική πίεση.

23. Στις 7/4/2008 υποδεχθήκαμε τρία τμήματα του Γυμνασίου Μεσενικόλα με τον καθηγητή τους Α. Γκάτση. Ήταν 3 μαθητές και από τις τρεις τάξεις και κάναμε πειράματα σε όλη την ύλη, γιατί ήρθαν όλη την ημέρα εκπαιδευτική εκδρομή. Στη Βιολογία πραγματοποιήσαμε, παρασκευή και παρατήρηση παρασκευασμάτων, καθώς και ανίχνευση αμύλου στις τροφές. Στη Χημεία, μέτρηση αλκοολικών βαθμών με αλκοολόμετρο, διαχωρισμό μιγμάτων με απόχυση, διήθηση και χρωματογραφία, παρασκευή και ανίχνευση υδρογόνου και οξυγόνου. Στη Φυσική, Αρχή του Αρχιμήδη, σύνθεση δυνάμεων, μέτρηση μήκους, εμβαδού, μάζας και δυνάμεων, ιδιότητες ατμοσφαιρικού αέρα, αρχή προώθησης πυραύλων.

24. Στις 8/4/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ τρία τμήματα της ΣΤ? Τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Β. Βολοτοπούλου, Ι. Πράντζου και Β. Κουτσιά. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες έκαναν πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού.

25. Στις 8/4/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Α? Τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά του Β. Κόγια. Έμειναν στο εργαστήριο για δύο ώρες και κάναμε πειράματα Φυσικής (πειραματική επαλήθευση της αρχής διατήρησης της ορμής) την μία ώρα και Χημείας (μέτρηση pH) την άλλη.

26. Στις 9/4/2008 υποδεχθήκαμε τέσσερα τμήματα της Β? τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Α. Μπούρλια και Κ. Χατζή. Οι μαθητές σε έξι πάγκους, χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων ασκήθηκαν στο διαχωρισμό μιγμάτων με διήθηση και χρωματογραφία και στην παραγωγή και ανίχνευση οξυγόνου. Επίσης με επίδειξη τους έγιναν πειράματα σχετικά με την παραγωγή και ανίχνευση υδρογόνου και τη διάσπαση νερού με την ηλεκτρολυτική συσκευή Hoffman.

27. Στις 11/4/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ ένα τμήμα της ΣΤ? Τάξης του 3ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τη δασκάλα τους Σ. Καραντώνη. Οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες έκαναν πειράματα ηλεκτρομαγνητισμού και οπτικής.

28. Στις 14/4/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ 3 τμήματα μαθητών της ΣΤ? τάξης του 9ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Β Σωτηρόπουλο, Θ. Ζαρκινό και Αν. Τσάβαλο. και κάναμε πειράματα σχετικά με τον ήχο, το φως και τα οξέα - βάσεις - άλατα.

29. Στις 14/4/2008 δεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ 2 τμήματα μαθητών της ΣΤ? τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Σ. Δαμάσκου και Ι. Νικολάου για πειράματα σχετικά με τον ηλεκτρομαγνητισμό.

30. Στις 9/5/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ τέσσερα τμήματα του 8ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας, δύο της Ε? Τάξης με τους δασκάλους τους Σ. Παζαρλή και Γ. Κουτή και δύο της ΣΤ? Τάξης με τους δασκάλους τους Θ. Τσίτο και Χ. Τσεσμετζή. Με την Ε? Τάξη κάναμε πειράματα ηλεκτρισμού, ενώ με τη ΣΤ? οπτικής.

31. Στις 15/4/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Γ? Τάξης γενικής παιδείας του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά του Β. Καραμήτρου. Κάναμε πειράματα επίδειξης για ατμοσφαιρική πίεση καθώς και παραγωγή - ανίχνευση υδρογόνου και οξυγόνου.

32. Στις 16/4/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Α. Παπαγιάννη και Ρ. Αθανασοπούλου για πειράματα ηλεκτρισμού και οπτικής.

33. Στις 16/4/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ ένα τμήμα της Ε? Τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με του δάσκαλό τους Γ. Λώλη για πειράματα ηλεκτρισμού.

 

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα149
Χθές218
Αυτή την εβδομάδα785
Αυτό το μήνα1644
Συνολικά639330

9
Online Επισκέπτες

Πέμπτη, 08 Δεκέμβριος 2022