Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2008-2009)

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2008-2009)

Επισκέψεις Σχολείων στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2008-2009)

καθώς και στα εργαστήρια Φ. Ε. των 5ου-16ου και 7ου-21ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας, που συνεργάτες του ΕΚΦΕ υποδέχονταν Δημοτικά Σχολεία

1. Στις 24/10/2008 υποδεχθήκαμε 4 τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Αφροδίτη Χατζημήτρου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου, μάζας, δύναμης, πυκνότητας.

2. Στις 24/10/2008 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Β? Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Καλλιόπη Πάππου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο μέτρηση μήκους, εμβαδού, όγκου, μάζας, δύναμης, πυκνότητας.

3. Στις 7/11/2008 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Γ? Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Καλλιόπη Πάππου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο την άσκηση με δείκτη το κόκκινο λάχανο για προσδιορισμό οξέων - βάσεων.

4. Στις 12/11/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 9ου και 17ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Αντώνιο Τσάβαλο και Γεώργιο Μελισσό, για πειράματα στα κεφάλαια της Θερμότητας και των Φυτών.

5. Στις 24/11/2008 υποδεχθήκαμε 4 τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τους καθηγητές τους Αφροδίτη Χατζημήτρου και Σωτήρη Ψημμένο και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο τις 1η, 2η εργαστηριακές ασκήσεις Χημείας.

6. Στις 1/12/2008 υποδεχθήκαμε 4 τμήματα της Γ? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Σωτήρη Ψημμένο και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο επαλήθευση του νόμου του Ohm και άσκηση για τις ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις. Την εργαστηριακή διαδικασία παρακολούθησε η Σχολική Σύμβουλος κλ. ΠΕ04 κ. Βαρβάρα Παναγιωτίδου και ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς μετά τη λήξη της.

7. Στις 8/12/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου με τους δασκάλους τους Ασκητή Σεραφείμ και Σοφία Μπαζή, για πειράματα Οπτικής.

8. Στις 19/12/2008 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Χαλανούλη Κώστα και Νούκο Δήμο, για πειράματα στα κεφάλαια της Ενέργειας και της Θερμότητας.

9. Στις 22/12/2008 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Ντάκο Νίκο και Ζάχου Ευαγγελία, για πειράματα Θερμότητας.

10. Στις 14/1/2009 υποδεχθήκαμε 4 τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δημήτρη Τζιατζιάφη και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο έλεγχο διάλυσης ουσιών στο νερό και παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας %w/w και %w/V.

11. Στις 16/1/2009 υποδεχθήκαμε 4 τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Αφροδίτη Χατζημήτρου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο την άσκηση για την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση.

12. Στις 20/1/2009 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Γ? Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Καλλιόπη Πάππου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο επαλήθευση του νόμου του Oh

13. Στις 21/1/2009 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Β? Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Καλλιόπη Πάππου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο έλεγχο διάλυσης ουσιών στο νερό και παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας %w/w και %w/V.

14. Στις 22/1/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παλαμά με τους δασκάλους τους Βασιλική Χατζούλη, Ελένη Σκουλαράκου και Θωμά Παπαδούλη, για πειράματα στα κεφάλαια του Ηλεκτρισμού και του Ηλεκτρομαγνητισμού.

15. Στις 23/1/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Άκη Κύτταρη και Βασίλη Κούκλαρη, για πειράματα Θερμότητας.

16. Στις 26/1/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου ένα τμήμα της Ε? Τάξης του 1ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τη δασκάλα τους Μαρία Καπνιά, για πειράματα Θερμότητας.

17. Στις 28/1/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Ροδάνθη Τριανταφύλλου και Δήμητρα Ζορμπά, για πειράματα Θερμότητας.

18. Στις 29/1/2009 υποδεχθήκαμε 4 τμήματα της Β΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δημήτρη Τζιατζιάφη και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο διαχωρισμό μιγμάτων.

19. Στις 29/1/2009 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Β΄ Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Καλλιόπη Πάππου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο διαχωρισμό μιγμάτων.

20. Στις 5/2/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου τρία τμήματα της Ε? Τάξης των 6ου και 20ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Μελπομένη Παναγιωτίδου, Αθανάσιο Αργυρόπουλο και Ελένη Σέμογλου, για πειράματα Θερμότητας.

21. Στις 6/2/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Αθανάσιο Παπαγιάννη και Γεώργιο Σιούτη, για πειράματα στα κεφάλαια της Θερμότητας και της Ενέργειας, καθώς και για να κάνουν μικροσκοπήσεις.

22. Στις 9/2/2009 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Γ? Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Καλλιόπη Πάππου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο άσκηση σχετική με τη συνδεσμολογία αντιστατών σε σειρά.

23. Στις 10/2/2009 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα Γ? Τάξης του 5ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Καλλιόπη Πάππου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο άσκηση σχετική με την παράλληλη συνδεσμολογία αντιστατών.

24. Στις 10/2/2009 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Α? Τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Βασιλική Κόγια και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας %w/w και %w/V.

25. Στις 11/2/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αρτεσιανού με τους δασκάλους τους Αθανάσιο Μπουρλιάκο και Ελένη Κώστα, για πειράματα στα κεφάλαια της Οπτικής, καθώς και των Οξέων, Βάσεων και Αλάτων.

26. Στις 12/2/2009 υποδεχθήκαμε 1 τμήμα της Α? Τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Βασιλική Κόγια και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο παρασκευή διαλυμάτων ορισμένης περιεκτικότητας %w/w και %w/V.

27. Στις 18/2/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Αριστέα Παπαδημητρίου και Φανή Σανιδά, για πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού.

28. Στις 24/2/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του Δημοτικού Σχολείου Αρτεσιανού με τους δασκάλους τους Αθανάσιο Μπουρλιάκο και Ελένη Κώστα, για πειράματα Οπτικής και σχετικά με την Ατμοσφαιρική Πίεση.

29. Στις 25/2/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της Ε? Τάξης των 10ου και 18ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Λευκοθέα Κολοκύθα και Ανδριανή Λιασή, για πειράματα στα κεφάλαια της Θερμότητας και του Ηλεκτρισμού.

30. Στις 25/2/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της Ε? Τάξης των 10ου και 18ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Νίκο Ντάκο και Ευαγγελία Ζάχου, για πειράματα Ηλεκτρισμού.

31. Στις 4/3/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης των 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Νικόλαο Χατζή και Βάιο Παπαναστασίου για πειράματα στα κεφάλαια της Οπτικής, της Μηχανικής και του Ήχου.

32. Στις 5/3/2009 υποδεχθήκαμε 4 τμήματα της Β΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Δημήτρη Τζιατζιάφη και έκαναν μετωπικά εργαστηριακή άσκηση για παραγωγή Ο2, Η2, ενδόθερμων αντιδράσεων και ηλεκτρόλυση.

33. Στις 11/3/2009 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Γ? τάξης του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Σωτήρη Παπαχρήστο και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο μελέτη της απλής αρμονικής ταλάντωσης με σώμα στερεωμένο σε κατακόρυφο ελατήριο.

34. Στις 13/3/2009 υποδεχθήκαμε 3 τμήματα της Β? Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Αφροδίτη Χατζημήτρου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο επαλήθευση του νόμου του Hook.

35. Στις 16/3/2009 υποδεχθήκαμε 1 τμήμα Β΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Αφροδίτη Χατζημήτρου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο επαλήθευση του νόμου του Hook.

36. Στις 17/3/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 3ου και 13ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Τάσο Τσάβαλο και Γιώργο Μελισσό, για πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού.

37. Στις 18/3/2009 υποδεχθήκαμε 2 τμήματα της Γ? τάξης του 5ου ΓΕΛ Καρδίτσας με τον καθηγητή τους Σωτήρη Παπαχρήστο και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο υπολογισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο.

38. Στις 20/3/2009 υποδεχθήκαμε 3 τμήματα της Β΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Αφροδίτη Χατζημήτρου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο υπολογισμό της άνωσης και επαλήθευση της αρχής του Αρχιμήδη.

39. Στις 23/3/2009 υποδεχθήκαμε 1 τμήμα της Β΄ Τάξης του 2ου Γυμνασίου Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Αφροδίτη Χατζημήτρου και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο υπολογισμό της άνωσης και επαλήθευση της αρχής του Αρχιμήδη.

40. Στις 26/3/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου τρία τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 5ου και 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γεώργιο Χασιώτη, Λεωνίδα Ζησόπουλο και Ελπίδα Μπασδέκη, για πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού.

41. Στις 28/3/2009 υποδεχθήκαμε στο ΕΚΦΕ δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 4ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Στέλλα Δαμάσκου και Κώστα Κατεμή για πειράματα Ηλεκτρισμού.

42. Στις 30/3/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου τρία τμήματα της Ε? Τάξης των 5ου και 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γιάννη Σαμαρά, Αικατερίνη Κουτσιώνη και Ελένη Κατσίφα, για πειράματα Ηλεκτρισμού.

43. Στις 1/4/2009 υποδεχθήκαμε 1 τμήμα της Α? Τάξης του 3ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Βασιλική Κόγια και έκαναν μετωπικά στο εργαστήριο μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης, καθώς και της τριβής ολίσθησης.

44. Στις 2/4/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 7ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γεώργιο Αντωνίου και Σοφία Μιαρίτη για πειράματα Οπτικής.

45. Στις 3/4/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 1ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Μαρία Κουτρομάνου και Ελένη Ρίζου, για πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού.

46. Στις 6/4/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 7ου Δημοτικού Σχολείου ένα τμήμα της ΣΤ? Τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με το δάσκαλό τους Θωμά Τσίτο για πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού.

47. Στις 10/4/2009 υποδεχθήκαμε 1 τμήμα της Β? Τάξης του 2ου ΓΕΛ Καρδίτσας με την καθηγήτριά τους Ελένη Γκαραγκάνη και έκαναν διάφορα πειράματα Χημείας.

48. Στις 28/4/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 7ου Δημοτικού Σχολείου τρία τμήματα της Ε? Τάξης των 7ου και 21ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Σωτήρη Γκιούρη, Πωλίνα Γκουσιάρη και Κώστα Μολασιώτη, για πειράματα Ηλεκτρισμού.

49. Στις 29/4/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης του 18ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Λεωνίδα Παπαγεωργίου και Δημήτριο Γατσογιάννη, για πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού.

50. Στις 20/5/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 7ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα των Ε? και ΣΤ? Τάξεων του 11ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Λάμπρο Σαμαρά και Αναστασία Ντίνου για πειράματα Ηλεκτρισμού και Οξέων, Βάσεων και Αλάτων.

51. Στις 20/5/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 7ου Δημοτικού Σχολείου ένα τμήμα της Ε? Τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τη δασκάλα τους Πωλίνα Γκουσιάρη για πειράματα Μηχανικής (Πίεση, Υδροστατική Πίεση και Τριβή).

52. Στις 21/5/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 7ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της Ε? Τάξης του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Κώστα Μολασιώτη και Σωτήρη Γκιούρη για πειράματα Μηχανικής (Πίεση, Υδροστατική Πίεση και Τριβή).

53. Στις 29/5/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της Ε? Τάξης των 1ου και 12ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Μαρία Κουτρουμάνου και Ελένη Ρίζου, για πειράματα Οξέων, Βάσεων και Αλάτων.

54. Στις 29/5/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου ένα τμήμα της Ε? Τάξης του 10ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας με τη δασκάλα τους Βάσω Βόγια, για πειράματα Οξέων, Βάσεων και Αλάτων.

55. Στις 3/6/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου τρία τμήματα της Ε? Τάξης των 5ου και 16ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Γιάννη Σαμαρά, Αικατερίνη Κουτσιώνη και Ελένη Κατσίφα, για πειράματα Μηχανικής.

56. Στις 4/6/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της ΣΤ? Τάξης των 10ου και 18ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τις δασκάλες τους Βάσω Βόγια και Αναστασία Κουμανά, για πειράματα Ηλεκτρομαγνητισμού και Οπτικής.

57. Στις 10/6/2009 υποδεχθήκαμε στο ΣΕΦΕ του 5ου Δημοτικού Σχολείου δύο τμήματα της Ε? Τάξης των 10ου και 18ου Δημοτικών Σχολείων Καρδίτσας με τους δασκάλους τους Νίκο Ντάκο και Ευαγγελία Ζάχου, για πειράματα Μηχανικής, Οπτικής και Ακουστικής.

 

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα110
Χθές222
Αυτή την εβδομάδα1543
Αυτό το μήνα6656
Συνολικά597423

1
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022