Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (2004-2005)

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2004-2005)

 

1. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2004-05) διοργανώσαμε τρεις συγκεντρώσεις καθηγητών Ενιαίων Λυκείων (12, 13 & 14/10/04) στο χώρο του ΕΚΦΕ (6608/28-9-2004/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση καθηγητών ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ»). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική ασκήθηκαν στη χρήση των πειραματικών διατάξεων, που προβλέπεται να κάνουν στους μαθητές τους, ενημερώθηκαν για τις όποιες ιδιαιτερότητες των πειραμάτων και παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ φυλλάδιο με σημειώσεις για τις πέντε πειραματικές διατάξεις (i. Παρατήρηση συνεχών - γραμμικών φασμάτων και μέτρηση της σταθεράς h του Planck - Γ? Τάξη - Φυσική Γενικής Παιδείας, ii. Προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε πλάγιο επίπεδο ? Γ? Τάξη - Φυσική Κατεύθυνσης, iii. Ενεργειακή μελέτη των στοιχείων απλού ηλεκτρικού κυκλώματος με πηγή, ωμικό καταναλωτή και κινητήρα διαρρεομένου από συνεχές ρεύμα - Β? Τάξη - Φυσική Γενικής Παιδείας, iv. Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς - Β? Τάξη - Φυσική Γενικής Παιδείας, v. Μελέτη ευθύγραμμων κινήσεων με τη χρήση ηλεκτρομαγνητικού ή ηλεκτρικού χρονομετρητή ? Α? Τάξη).

2. Με βάση τις οδηγίες της Υ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2004-05) και του 53877/Γ7/10-6-2004 /ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια) καθορίσαμε τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν το σχολικό έτος 2004-05 στα Γυμνάσια του Ν. Καρδίτσας (3749/15-6-2004/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Συντονισμός των Σχολείων του Νομού Καρδίτσας για τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας κατά το σχολικό έτος 2004-05»). Πραγματοποιήσαμε έτσι τέσσερις συγκεντρώσεις στο χώρο του ΕΚΦΕ (8, 9, 10 & 11/11/04) όλων των καθηγητών των Γυμνασίων του νομού (7682/25-10-2004/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση καθηγητών Γυμνασίου, κλάδου ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ»). Στους πάγκους του ΕΚΦΕ ήταν στημένες 18 πειραματικές διατάξεις (6 μαθήματα x 3 πειράματα ανά μάθημα) με όλα τα απαιτούμενα υλικά για την πραγματοποίησή τους. Έτσι οι καθηγητές ανάλογα με τα μαθήματα που ο καθένας διδάσκει ασκήθηκαν στα πειράματα, είδαν τα απαιτούμενα υλικά και ενημερώθηκαν για την υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν τα πειράματα αυτά στους μαθητές τους. Τους δώσαμε επίσης σημειώσεις με συνοπτικές οδηγίες για όλα τα πειράματα καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

3. Με βάση τις οδηγίες της Υ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2004-05) και του 53878/Γ7/10-6-2004 /ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα ΤΕΕ) καθορίσαμε τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν το σχολικό έτος 2004-05 στα Τ.Ε.Ε. του Ν. Καρδίτσας (3749/15-6-2004/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Συντονισμός των Σχολείων του Νομού Καρδίτσας για τις εργαστηριακές ασκήσεις των μαθημάτων Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας κατά το σχολικό έτος 2004-05» και 3989/21-6-2004/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας /ΕΚΦΕ με θέμα «Αντικατάσταση Εργαστηριακών Ασκήσεων Φυσικής Β? Τάξης 1ου κύκλου»). Πραγματοποιήσαμε έτσι δύο συγκεντρώσεις στο χώρο του ΕΚΦΕ (15 & 16/12/04) όλων των καθηγητών των Τ.Ε.Ε. του νομού (9061/1-12-2004/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση καθηγητών Τ.Ε.Ε. κλάδου ΠΕ04 στο Ε.Κ.Φ.Ε»). Στους πάγκους του ΕΚΦΕ ήταν στημένες δεκαπέντε πειραματικές διατάξεις (5 μαθήματα x 3 πειράματα ανά μάθημα) με όλα τα απαιτούμενα υλικά για την πραγματοποίησή τους. Έτσι οι καθηγητές ανάλογα με τα μαθήματα που ο καθένας διδάσκει ασκήθηκαν στα πειράματα, είδαν τα απαιτούμενα υλικά και ενημερώθηκαν για την υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν τα πειράματα αυτά στους μαθητές τους. Τους δώσαμε επίσης σημειώσεις με οδηγίες για όλα τα πειράματα καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα.

4. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 42270/Γ7/7-5-2004/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2004-05) πραγματοποιήσαμε τρεις συγκεντρώσεις καθηγητών Ενιαίων Λυκείων (1, 2 & 10/2/05) στο χώρο του ΕΚΦΕ (267/17-1-2005/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας /ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση καθηγητών Ενιαίων Λυκείων, κλάδου ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ»). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές που διδάσκουν Χημεία και Βιολογία ασκήθηκαν στη χρήση των πειραματικών διατάξεων, που προβλέπεται να κάνουν στους μαθητές τους, ενημερώθηκαν για τις όποιες ιδιαιτερότητες των πειραμάτων και παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ φυλλάδιο με σημειώσεις για τις τρεις πειραματικές διατάξεις Χημείας (i. Παρασκευή και ιδιότητες ρυθμιστικών διαλυμάτων - Γ? Τάξη - Θετικής Κατεύθυνσης, ii. Εύρεση του pH διαλυμάτων με τη χρήση δεικτών και πεχάμετρου - Α? Τάξη, iii. Καταβύθιση ιζημάτων και ποιοτική ανάλυση ιόντων - Α? Τάξη) καθώς και πρόταση του ΕΚΦΕ για τις μικροσκοπήσεις (i. Παρατήρηση χρωμοσωμάτων ανθρώπου με χρώση gimsa - έτοιμα παρασκευάσματα 2 και 3 - Γ΄ Τάξη - Θετικής Κατεύθυνσης, ii. Φάσεις μίτωσης φυτικού οργανισμού - έτοιμο παρασκεύασμα 6 - Γ΄ Τάξη - Θετικής Κατεύθυνσης, iii. Ετοιμασία παρασκευάσματος από εφυμενίδα του κάτω μέρους φύλλου φύκου και παρατήρηση των στομάτων - Γ΄ Τάξη - Γενικής Παιδείας και iv. Μιτοχόνδρια σε γραμμωτή μυική ίνα ανθρώπου - έτοιμο παρασκεύασμα 11 - Β΄ Τάξη ? Γενικής Παιδείας).

5. Διοργανώσαμε τέσσερις συγκεντρώσεις καθηγητών ΠΕ4 όλων των Σχολείων του νομού, στο χώρο του ΕΚΦΕ, στις 18, 19, 20 & 21/4/2005 (2555/5-4-2005/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), με σκοπό να ενημερωθούν: i. για τα περιεχόμενα και τη χρήση των CD?s, που στάλθηκαν στα Εργαστήρια Φ.Ε. των σχολείων τους και ii. για τον τρόπο συμπλήρωσης του απολογιστικού πίνακα για τα Εργαστήρια Φ.Ε., που έπρεπε να αποστείλουν στο ΕΚΦΕ μέχρι τις 20 Μαΐου 2005. Επίσης συζητήθηκαν τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την επεξεργασία των ερωτηματολογίων, στα οποία απάντησαν οι καθηγητές ΠΕ04, στο τέλος της περυσινής σχολικής χρονιάς, σχετικά με τις προσδοκίες τους από το ΕΚΦΕ και έγινε ανταλλαγή απόψεων σχετικά με την προετοιμασία του προγραμματισμού της επόμενης σχολικής χρονιάς.

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Σεμινάρια 2004

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα120
Χθές222
Αυτή την εβδομάδα1553
Αυτό το μήνα6666
Συνολικά597433

2
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022