Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (2006-2007)

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2006-2007)

 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2006-2007)

 

1. Στις 6/9/2606 διοργανώσαμε μία συγκέντρωση καθηγητών στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΤΕΕ Καρδίτσας (7865/1-9-2006/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση εκπ/κών, κλ. ΠΕ04, από το ΕΚΦΕ Ν. Καρδίτσας»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές ενημερώθηκαν για τις εργαστηριακές δραστηριότητες, που οφείλουν να πραγματοποιήσουν το τρέχον σχολικό έτος, για μεθόδους καλύτερης διευθέτησης του αρχείου και του χώρου του εργαστηρίου, ώστε να είναι πιο λειτουργικό καθώς και για τρόπους αξιοποίησης του διανεμηθέντος υλικού, ώστε να γίνεται απλούστερος και μεθοδικότερος ο τρόπος εργασίας τους στο εργαστήριο. Επίσης ενημερώθηκαν για τα συμπεράσματα που προέκυψαν από την καταγραφή των εργαστηριακών δραστηριοτήτων που πραγματοποιήθηκαν Πανελλαδικά και στο Ν. Καρδίτσας το περασμένο σχολικό έτος.

2. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 74815/Γ7/21-7-2006/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2006-07) και του 82427/Γ7/14-8-2006 /ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών/Γραφείο Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια) διοργανώσαμε τρεις συγκεντρώσεις καθηγητών Γυμνασίων (3, 4 & 5/10/2006) στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (8548/20-9-2006 & 8610/22-9-2006/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική, Χημεία και Βιολογία στα Γυμνάσια ασκήθηκαν στη χρήση των πειραματικών διατάξεων, που προβλέπεται να κάνουν στους μαθητές τους το πρώτο τετράμηνο και ενημερώθηκαν για τις όποιες ιδιαιτερότητες των πειραμάτων. Επίσης παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ φυλλάδιο με σημειώσεις για τις προαναφερόμενες πειραματικές διατάξεις και μια σακούλα με όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίησή τους.

3. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 74815/Γ7/21-7-2006/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2006-07), του 82428/Γ7/14-8-2006/ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια), του 82431/Γ7/14-8-2006/ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία της Φυσικής & Χημείας γενικής παιδείας στα ΕΠΑΛ και ΤΕΕ) και του 8337/15-9-2006/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν Καρδίτσας/ΕΚΦΕ, διοργανώσαμε τρεις συγκεντρώσεις καθηγητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (24, 25 & 26/10/2006) στο Εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου ΤΕΕ Καρδίτσας (9414 / 11-10-2006 / Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας / ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση καθηγητών ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική και Χημεία στην Α? Τάξη των Επαγγελματικών και Γενικών Λυκείων, από το ΕΚΦΕ»). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική και Χημεία στην Α? Τάξη των ΕΠΑΛ και των ΓΕΛ ασκήθηκαν στη χρήση των επτά πειραματικών διατάξεων, που προβλέπεται να κάνουν στους μαθητές τους και ενημερώθηκαν για τις όποιες ιδιαιτερότητες των πειραμάτων. Επίσης παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ φυλλάδιο με σημειώσεις για τις πειραματικές διατάξεις, δοκιμαστικό σωλήνα με καλλιέργεια πρωτόζωων και τρία ρυθμιστικά διαλύματα (με pH 4, 7 και 10) για το πεχάμετρο του σχολείου τους.

4. Από τις 27/11/2006 μέχρι τις 20/12/2006 έγιναν στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ τα απογεύματα δέκα ενημερωτικές συγκεντρώσεις δασκάλων, από πέντε για όσους διδάσκουν στην Ε? και ΣΤ? Τάξη το βιβλίο «Ερευνώ και ανακαλύπτω» (4817/14-11-2006/Δνση Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας με θέμα «Σεμινάριο εκπ/κών για το μάθημα ?Ερευνώ και Ανακαλύπτω?»). Στους δασκάλους δόθηκε η ευκαιρία να δοκιμάσουν τα πειράματα που προβλέπεται να κάνουν μέχρι το τέλος Ιανουαρίου στους μαθητές τους, τους δόθηκαν διευκρινήσεις για τα ?δύσκολα σημεία? που παρουσιάζονται στα πειράματα του βιβλίου και τους παρουσιάστηκε το «βαλιτσάκι του δασκάλου» - ένα βαλιτσάκι εργαλείων που περιέχει όλα τα υλικά που θα χρειαστεί ο δάσκαλος για να κάνει όλα τα πειράματα των βιβλίων φυσικών του Δημοτικού ? που ήταν ιδέα του αποσπασμένου στο ΕΚΦΕ δασκάλου Ι. Ντελή. Οι δάσκαλοι αποχωρώντας από το σεμινάριο έπαιρναν για το σχολείο τους βιβλιοδετημένες σημειώσεις, συνοδευόμενες από CD, που ήταν πρακτικές οδηγίες για τα πειράματα.

5. Από τις 19/12/2006 μέχρι τις 21/12/2006 διοργανώσαμε στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ τρεις ενημερωτικές συναντήσεις καθηγητών κλ. ΠΕ04 (11317/29-11-2006/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας / ΕΚΦΕ), που διδάσκουν Φυσική στα σχολεία τους, με πειράματα σχετικά με τα όργανα μέτρησης. Οι καθηγητές με φύλλα εργασίας, που δημιουργήθηκαν από το ΕΚΦΕ και τους διανεμήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν - πειραματίσθηκαν στη χρήση των τροφοδοτικών υψηλών και χαμηλών τάσεων, πολυμέτρων, παλμογράφων και γεννητριών συχνοτήτων. Φεύγοντας από τη συνάντηση τους διανεμήθηκε CD, παραγωγής ΕΚΦΕ Καρδίτσας, με περιεχόμενο επτά φακέλους, ως εξής: ο 1ος τα περιεχόμενα της ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, ο 2ος το πρόγραμμα Modellus στην ελληνική του έκδοση, ο 3ος οδηγίες αξιολόγησης των μαθημάτων φυσικών επιστημών στο Γυμνάσιο από τον σχολικό σύμβουλο Ι. Βλάχο, ο 4ος πειράματα Βιολογίας κ.ά. από τον συνεργάτη του ΕΚΦΕ Ν, Μαγνησίας Δ. Οικονομίδη, ο 5ος το ταξίδι του Αλέξανδρου από το ΕΚΦΕ Ν. Μεσσηνίας, ο 6ος πλήθος πληροφοριών για όργανα μέτρησης, πολλές εκ των οποίων είναι από το ΕΚΦΕ Ν. Τρικάλων και ο 7ος τα περιεχόμενα του συνοδευτικού CD του MultiLog.

6. Στις 16 & 17/1/2007 διοργανώσαμε στο ΕΚΦΕ δύο ενημερωτικές συναντήσεις καθηγητών κλ. ΠΕ04 (11905/15-12-2006/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ), που διδάσκουν Βιολογία στα Γενικά Λύκεια, με πειράματα σχετικά με καλλιέργειες μικροοργανισμών και ανάπτυξης ζυμομυκήτων στη μαγιά. Οι καθηγητές με φύλλα εργασίας, που δημιουργήθηκαν από το Σχολικό Σύμβουλο και το ΕΚΦΕ Μαγνησίας και τους διανεμήθηκαν, εκπαιδεύτηκαν και πειραματίσθηκαν στα παραπάνω αντικείμενα.

 

7. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 74815/Γ7/21-7-2006/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2006-07) και του 82427/Γ7/14-8-2006 /ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών/Γραφείο Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια) διοργανώσαμε τρεις συγκεντρώσεις καθηγητών Γυμνασίων (23, 24 & 25/1/2007) στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (11906/15-12-2006/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική, Χημεία και Βιολογία στα Γυμνάσια ασκήθηκαν στη χρήση των πειραματικών διατάξεων, που προβλέπεται να κάνουν στους μαθητές τους το δεύτερο τετράμηνο και ενημερώθηκαν για τις όποιες ιδιαιτερότητες των πειραμάτων. Επίσης παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση στο σχολείο τους της άσκησης για τον έλεγχο της σκληρότητας του νερού.

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Σεμινάρια 2006