Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (2007-2008)

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2007-2008)

 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2007-2008)

 

1. Στις 7, 10 & 12/9/07 έγινε στο 4ο Γυμνάσιο Καρδίτσας επιμόρφωση εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04 για τα νέα διδακτικά πακέτα του Γυμνασίου. Σε όλους τους εκπαιδευτικούς, που επιμορφώθηκαν στα «Ταχύρυθμα επιμορφωτικά προγράμματα των εκπαιδευτικών υποχρεωτικής εκπαίδευσης στα ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και τα νέα διδακτικά πακέτα» διανείμαμε από ένα DVD, που ετοίμασε η ΠΑΝΕΚΦΕ και αναπαραγάγαμε εμείς με περιεχόμενο: α) όλα τα λογισμικά των μαθημάτων Φ.Ε., που αντιστοιχούν στα νέα βιβλία και δεν διανεμήθηκαν μαζί μ? αυτά στην έναρξη του σχολικού έτους, β) όλα τα νέα βιβλία Φ.Ε. καθηγητή, μαθητή, εργαστηριακό οδηγό και τετράδιο εργαστηρίου σε ηλεκτρονική μορφή και γ) όλο το σχετικό επιμορφωτικό υλικό, όπως διανεμήθηκε από το Π.Ι. στους επιμορφωτές. Με τον τρόπο αυτό προμηθεύτηκαν όλοι οι καθηγητές, που διδάσκουν στα Γυμνάσια το τρέχον σχολικό έτος (άρα εμμέσως και τα σχολεία τους) - και όχι μόνον αυτοί - εγκαίρως το απαιτούμενο υλικό για να είναι πιο αποτελεσματικοί στο μάθημά τους.

2. Στις 1 & 2/10/2007 συνδιοργανώσαμε με τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ04 δύο συγκεντρώσεις καθηγητών [Λυκείων στην αίθουσα εκδηλώσεων και Γυμνασίων στη βιβλιοθήκη] στο 1ο ΕΠΑΛ Καρδίτσας (26/24-9-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/Γρ. Σχολ. Συμβούλων με θέμα «Χαιρετισμός - Πρόσκληση καθηγητών ΠΕ04»). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές γνωρίστηκαν με τη νέα Σχολική Σύμβουλο, ενημερώθηκαν για τις εργαστηριακές δραστηριότητες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν το τρέχον σχολικό έτος, συζήτησαν για τα νέα βιβλία, αντάλλαξαν απόψεις για τα διαθεματικά σχέδια εργασίας, κτλ.

3. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 68348/Γ7/27-6-2007/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολ. έτος 2007-08), του 81707/Γ7/20-7-2007/ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/ Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια), του 81709/ Γ7/20-7-2007/ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία της Φυσικής και Χημείας γεν παιδείας στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ), και του 8624/19-9-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ (Εργαστηριακή Διδασκαλία της Φυσικής και Χημείας γενικής παιδείας στα ΤΕΕ-ΕΠΑΛ) διοργανώσαμε στις 8/10/2007 μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (9103/2-10-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στην Α' Τάξη των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στην Α? Τάξη ασκήθηκαν στη χρήση της πειραματικής διάταξης με την οποία μελετάμε την ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί 8 πάγκοι με αντίστοιχες διατάξεις [ηλεκτρικούς χρονομετρητές και αμαξίδια] για το σκοπό αυτό.

4. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 68348/Γ7/27-6-2007/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2007-2008) και του 81705/Γ7/20-7-2007/ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια), διοργανώσαμε μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων (9/10/2007) στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (9102/2-10-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στη Β' και Γ' Τάξη των Γυμνασίων»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στις Β' και Γ' Τάξεις ασκήθηκαν στη χρήση της πειραματικής διάταξης με την οποία μελετάμε την ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί οκτώ πάγκοι με αντίστοιχες διατάξεις [ηλεκτρικούς χρονομετρητές και αμαξίδια] για το σκοπό αυτό. Επίσης στους καθηγητές μοιράστηκε έντυπο υλικό σχετικό με την προαναφερόμενη εργαστηριακή άσκηση.

5. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §4, διοργανώσαμε στις 16/10/2007 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (9281/5-10-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Βιολογία στην Α' Τάξη των Γυμνασίων»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στην Α' Τάξη ασκήθηκαν στις 4 πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί τρεις πάγκοι για τις ασκήσεις 1 & 2, δύο πάγκοι για την 7 και άλλοι τρεις για την 10.

6. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 68348/Γ7/27-6-2007/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2007-2008) και του 81707/Γ7/20-7-2007/ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια), διοργανώσαμε στις 22/10/2007 μια συγκέντρωση καθηγητών Γενικών Λυκείων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (9562/12-10-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Βιολογία στις Β' και Γ' Τάξεις των ΓΕΛ»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία ασκήθηκαν σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί πέντε πάγκοι με 10 μικροσκόπια και άλλοι τρεις με δοκιμαστικούς σωλήνες και άλλα υλικά.

7. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §4, διοργανώσαμε στις 23/10/2007 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (9564/12-10-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Βιολογία στην Γ' Τάξη των Γυμνασίων»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στην Γ' Τάξη ασκήθηκαν στις 3 πρώτες εργαστηριακές ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί έξι πάγκοι με μικροσκόπια, laptop-βιντεοπροβολέα και διαφανοσκόπιο. Στους καθηγητές δόθηκαν μόνιμα παρασκευάσματα με βακτήρια και διάφορα άλλα υλικά, που χρειαζόταν ο καθένας για το σχολείο του.

8. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §4, διοργανώσαμε στις 30/10/2007 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (9825/19-10-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στη Β' Τάξη των Γυμνασίων»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Χημεία στη Β' Τάξη ασκήθηκαν στις 2η, 3η και 4η ασκήσεις του εργαστηριακού οδηγού, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους, καθώς και σε άλλες 4 εφαρμογές από το βιβλίο του μαθητή (απόσταξη, φυγοκέντριση, κτλ). Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί οκτώ πάγκοι για το σκοπό αυτό και στους καθηγητές δόθηκαν διάφορα υλικά για να πραγματοποιήσουν τις ασκήσεις στα σχολεία τους.

9. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §4, διοργανώσαμε στις 6/11/2007 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (9972/24-10-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στη Β' και στη Γ' Τάξη των Γυμνασίων»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στις Β' και Γ' Τάξεις ασκήθηκαν στο νόμο του Hook, στην αρχή του Αρχιμήδη και στη σύνθεση δυνάμεων. Προς τούτο είχαν προετοιμαστεί τρεις πάγκοι με πέντε διαφορετικές μικροπαραλλαγές του νόμου του Hook, δύο για τη σύνθεση ομόρροπων, αντίρροπων και καθέτων δυνάμεων και άλλοι τρεις για την άνωση με τέσσερις διαφορετικές εκδοχές της αρχής του Αρχιμήδη. Στους καθηγητές δόθηκαν και πρόσθετα έντυπα με πληροφορίες για το πείραμα της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης.

10. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §3, διοργανώσαμε στις 19/11/2007 μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (10638/7-11-2007/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Χημεία είδαν όλες τις ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος. Σε εννέα πάγκους είχαμε προετοιμάσει έντεκα εργαστηριακές ασκήσεις. Προς τούτο εκτός των εργαστηριακών υλικών Χημείας χρησιμοποιήσαμε laptop, βιντεοπροβολέα και MultiLog.

11. Στις 10/12/2007 η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 διοργάνωσε σεμινάριο Βιολογίας στο ΕΚΦΕ με θέμα «Τεχνικές Γενετικής Μηχανικής» και προσκεκλημένο ομιλητή τον καθηγητή του Τμήματος Βιοχημείας - Βιοτεχνολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας κ. Κ. Μαθιόπουλο. Το ΕΚΦΕ, εκτός του χώρου του που διέθεσε, συνέβαλε στην ενημέρωση των σχολείων και στην καλή οργάνωση του σεμιναρίου.

12. Στις 18/12/2007 η Σχολική Σύμβουλος ΠΕ04 διοργάνωσε σεμινάριο στο ΕΚΦΕ με θέμα «Υλοποίηση σχεδίου εργασίας στο μάθημα Βιολογίας Α? Γυμνασίου». Το ΕΚΦΕ, εκτός του χώρου και των υλικών που διέθεσε, συνέβαλε στην ενημέρωση των σχολείων και στην καλή οργάνωση του σεμιναρίου.

13. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §4, διοργανώσαμε στις 22/1/2008 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (169/10-1-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στις Β' και Γ' Τάξεις των Γυμνασίων»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Χημεία ασκήθηκαν σε 4 ασκήσεις του εργαστηριακού οδηγού (μία της Β' και 3 της Γ' Τάξης), που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους, καθώς και σε άλλες 10 εργαστηριακές δραστηριότητες από το βιβλίο του μαθητή (7 της Β' και 3 της Γ' Τάξης). Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί οκτώ πάγκοι για το σκοπό αυτό και στους καθηγητές δόθηκαν διάφορα υλικά για να πραγματοποιήσουν τις ασκήσεις στα σχολεία τους.

14. Στις 24/1/2008 συνδιοργανώσαμε με το Σχολικό Σύμβουλο των δασκάλων κ. Α. Δαρόπουλο μια συγκέντρωση δασκάλων του 4ου Γραφείου Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας στο ΣΕΦΕ του ΓΕΛ Παλαμά (22/21-1-2008/ΔΠΕ Καρδίτσας/Σχολ. Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας με θέμα «Επιμορφωτική συνάντηση»). Στη συγκέντρωση αυτή οι δάσκαλοι ενημερώθηκαν για τις εργαστηριακές ασκήσεις του βιβλίου «Ερευνώ και Ανακαλύπτω» των Ε? και ΣΤ? Τάξεων, τις δοκίμασαν στην πράξη, αντάλλαξαν απόψεις, κτλ.

15. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §4, διοργανώσαμε στις 29/1/2008 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (558/22-1-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στη Γ' Τάξη των Γυμνασίων»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές ασκήθηκαν στη σύνδεση αντιστάσεων σε σειρά και παράλληλα. Προς τούτο είχαν προετοιμαστεί 6 πάγκοι με όλα τα απαραίτητα υλικά για την πραγματοποίηση των παραπάνω δραστηριοτήτων και άλλοι 2 πάγκοι με έτοιμες τις συνδεσμολογίες, ώστε να λειτουργούν βοηθητικά στην προσπάθεια των καθηγητών να τις πραγματοποιήσουν.

16. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §3, διοργανώσαμε στις 4/2/2008 στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (754/28-1-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στις Α? και Β? Τάξεις είδαν τέσσερις από τις ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος. Σε ένα πάγκο είχαμε προετοιμάσει την άσκηση της τριβής ολίσθησης για την Α? Τάξη (με τις νέες διατάξεις που παρελήφθησαν από τα ΣΕΦΕ των ΓΕΛ), σε έναν άλλο την άσκηση της ενεργειακής μελέτης κυκλώματος με αντιστάτη και κινητήρα της Β? Γεν. Παιδείας, σε δύο άλλους την άσκηση της χαρακτηριστικής καμπύλης πηγής συνεχούς τάσης-αντιστάτη της Β? Γεν. Παιδείας και σε άλλους τέσσερις την άσκηση γνωριμία με τον παλμογράφο - μελέτη φαινόμενου επαγωγής με παλμογράφο της Β? Κατεύθυνσης (με τους παλμογράφους διπλής δέσμης). Οι καθηγητές φεύγοντας παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ σημειώσεις σχετικές με τις ασκήσεις που δοκίμασαν.

17. Στις 11, 12/2/2008 συνδιοργανώσαμε με τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ04 συνάντηση στο ΕΚΦΕ με θέμα «Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες» (24/4-2-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/Γρ. Σχολ. Συμβούλων). Ενημερώσαμε τους καθηγητές για μια σχετική εκδήλωση που σκεπτόμαστε να διοργανώσουμε στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και τους παροτρύναμε να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους για να έχουν ενεργή συμμετοχή σ? αυτή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι καθηγητές είχαν την ευκαιρεία να δουν πολλές κατασκευές, σχετικές με το θέμα, από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

18. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §3, διοργανώσαμε στις 18/2/2008 στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (1099/7-2-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική είδαν τέσσερις από τις ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος. Σε δύο πάγκους είχαμε προετοιμάσει την άσκηση της διατήρησης της ορμής για την Α? Τάξη, σε άλλους δύο την άσκηση για τον προσδιορισμό της επιτάχυνσης της βαρύτητας της Β? Γεν. Παιδείας, σε έναν την άσκηση της μέτρησης της ακτινοβολίας υποβάθρου με αισθητήρα Geiger-Muller της Γ? Γεν. Παιδείας και σε άλλους δύο την άσκηση για τον προσδιορισμό της ροπής αδράνειας κυλίνδρου της Γ? Κατεύθυνσης.

19. Στις 5/3/2008 συνδιοργανώσαμε με το Σχολικό Σύμβουλο των δασκάλων κ. Α. Τασσιό μια συγκέντρωση δασκάλων του 2ου Γραφείου Π/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας στο ΕΚΦΕ (20/27-2-2008/ΔΠΕ Καρδίτσας/Σχολ. Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας με θέμα «Επιμορφωτική συνάντηση»). Στη συγκέντρωση οι δάσκαλοι ενημερώθηκαν για εργαστηριακές ασκήσεις των Ε? και ΣΤ? Τάξεων στις ενότητες ηλεκτρισμός, ηλεκτρομαγνητισμός, οπτική, ήχος και οξέα-βάσεις-άλατα, τις δοκίμασαν και αντάλλαξαν απόψεις.

20. Στις 11/3/2008 συνδιοργανώσαμε με τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ04 συνάντηση στο ΕΚΦΕ (57/4-3-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/Γρ. Σχολ. Συμβούλων με θέμα «Σεμινάριο Βιολογίας»), για τους καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στο Γυμνάσιο.

21. Στις 17/3/2008 συνδιοργανώσαμε με τη Σχολική Σύμβουλο ΠΕ04 συνάντηση στο ΕΚΦΕ (64/11-3-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/Γρ. Σχολ. Συμβούλων με θέμα «Σεμινάριο Βιολογίας»), για τους καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στο Γενικό Λύκειο.

22. Στις 26/3/2008 οργανώσαμε με τη βοήθεια του εποπτεύοντος Σχολικού Συμβούλου των δασκάλων μια συγκέντρωση δασκάλων και νηπιαγωγών του Ν. Καρδίτσας στο ΕΚΦΕ (19/5-3-2008/ΔΠΕ Καρδίτσας/Σχολ. Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας με θέμα «Ενημερωτική συνάντηση για την εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες»). Στη συνάντηση οι δάσκαλοι και οι νηπιαγωγοί που παραβρέθηκαν ενημερώθηκαν για την εκδήλωση στις 15/5/2008 και τους ζητήθηκε, αν το επιθυμούν, η συμμετοχή τους.

 

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Σεμινάρια 2007

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα112
Χθές222
Αυτή την εβδομάδα1545
Αυτό το μήνα6658
Συνολικά597425

2
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022