Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (2008-2009)

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2008-2009)

 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2008-2009)

 

1. Στις 15/9/2008 πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ04 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ-TEE (8593/9-9-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ Καρδίτσας) με θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων σχολικού έτους 2007-08 και προγραμματισμός εργασιών τρέχοντος σχολικού έτους για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών». Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές, ενημερώθηκαν για τις εργαστηριακές δραστηριότητες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν το τρέχον σχολικό έτος, συζήτησαν και αντάλλαξαν.

2. Στις 16/9/2008 συνδιοργανώσαμε με τη Σχολική Σύμβουλο κλ. ΠΕ04 ενημερωτική συνάντηση καθηγητών κλ. ΠΕ04 Γυμνασίων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας (8594/9-9-2008 ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ Καρδίτσας), με θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων σχολικού έτους 2007-08 και προγραμματισμός εργασιών τρέχοντος σχολικού έτους για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών». Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές, ενημερώθηκαν για τις εργαστηριακές δραστηριότητες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν το τρέχον σχολικό έτος, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για τα διαθεματικά σχέδια εργασίας, κτλ.

3. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 88162/Γ7/24-7-2008/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2008-2009) και του 98614/Γ7/24-7-2008/ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια), διοργανώσαμε στις 23/9//2008 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (8905/15-9-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Γυμνάσια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στις Β' και Γ' Τάξεις ασκήθηκαν στα τρία πρώτα πειράματα της Β? και στα τρία πρώτα πειράματα της Γ? Τάξης, που προβλέπονται να γίνουν από την παραπάνω Υ.Α. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί οκτώ πάγκοι με τις αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις για το σκοπό αυτό. Στους καθηγητές μοιράστηκε έντυπο υλικό, σχετικό με τις προαναφερόμενες εργαστηριακές ασκήσεις.

4. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §3, διοργανώσαμε στις 30/9/2008 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (9198/22-9-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα Γυμνάσια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Χημεία στη Β' και Γ? Τάξη ασκήθηκαν στα πειράματα του εργαστηριακού οδηγού, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους, καθώς και σε άλλες 4 πειραματικές δραστηριότητες από το βιβλίο του μαθητή (απόσταξη, φυγοκέντριση, κτλ). Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί επτά πάγκοι για το σκοπό αυτό καθώς και μία παρουσίαση (.ppt). Στους καθηγητές δόθηκαν σημειώσεις και διάφορα υλικά για να πραγματοποιήσουν τις ασκήσεις στα σχολεία τους.

5. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 88162/Γ7/24-7-2008/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2008-2009) και του 98617/Γ7/24-7-2008/ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2008-2009), διοργανώσαμε στις 6/10/2008 μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (9500/29-9-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Γενικά Λύκεια»). Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί 9 πάγκοι με διατάξεις για 5 πειράματα. Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στην Α? Τάξη ασκήθηκαν σε δύο εργαστηριακές δραστηριότητες, στη μέτρηση μήκους, βάρους, κ.τ.λ. και στη μελέτη επιταχυνόμενης κίνησης με αμαξίδιο και χρονομετρητή, που ήταν στημένες σε δύο πάγκους. Οι της Β? Τάξης στη μελέτη των νόμων αερίων σε τέσσερις πάγκους και οι της Γ? Τάξης σε δύο ασκήσεις, μία γενικής παιδείας, μελέτη φασμάτων σε ένα πάγκο και μία κατεύθυνσης, απλή αρμονική ταλάντωση, σε ένα πάγκο με Multilog και σε ένα χωρίς. Οι καθηγητές ενημερώθηκαν για τη διαδικασία των ασκήσεων, τις δοκίμασαν και πήραν σχετικές σημειώσεις.

6. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 88162/Γ7/24-7-2008/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2008-2009), του 98620/Γ7/24-7-2008/ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ και στη Δ΄ Τάξη των Εσπερινών ΤΕΕ.) και του 9465/29-9-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ ΕΚΦΕ (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ. και στο 2ο κύκλο των Εσπερινών Τ.Ε.Ε.) διοργανώσαμε στις 20/10/2008 μια συγκέντρωση καθηγητών ΕΠΑΛ-TEE που διδάσκουν Φυσική, στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (10012/13-10-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Επαγγελματικά Λύκεια και στο 2ο κύκλο του εσπερινού ΤΕΕ»). Στη συγκέντρωση αυτή παρουσιάστηκαν σε οκτώ πάγκους 9 πειράματα. Σε ένα πάγκο ήταν η απλή αρμονική ταλάντωση και η ανάκλαση. Στο 2ο η διάθλαση, η ολική ανάκλαση και η φαινομενική ανύψωση. Στον 3ο ο κανόνας του lenz, η αμοιβαία επαγωγή και η αυτεπαγωγή. Στον 4ο στατικός ηλεκτρισμός. Στον 5ο ο μετασχηματιστής ανύψωσης και υποβιβασμού τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος. Στον 6ο το ηλεκτρικό κύκλωμα και ο νόμος του Ohm. Στον 7ο η ευθύγραμμη ομαλά επιταχυνόμενη κίνηση με αμαξίδιο και στον 8ο η μέτρηση μήκους, χρόνου, δύναμης. Στο τέλος δόθηκαν σημειώσεις στους καθηγητές, σχετικές με τα πειράματα που ασκήθηκαν.

7. Στις 22/10/2008 σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της Π/θμιας Εκπ/σης Ρίτσα Μήτσιου έγινε επιμορφωτική συνάντηση δασκάλων, που διδάσκουν στην Ε? Τάξη της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ (176/16-10-2008/ΔΠΕ Καρδίτσας/Σχολ. Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας). Οι δάσκαλοι ασκήθηκαν σε πειράματα στα κεφάλαια: Υλικά Σώματα, Μίγματα, Θερμότητα και Ενέργεια.

8. Στις 29/10/2008 σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της Π/θμιας Εκπ/σης Ρίτσα Μήτσιου έγινε επιμορφωτική συνάντηση δασκάλων, που διδάσκουν στη ΣΤ? Τάξη της 1ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ (179/22-10-2008/ΔΠΕ Καρδίτσας/Σχολ. Σύμβουλος 1ης Περιφέρειας). Οι δάσκαλοι ασκήθηκαν σε πειράματα στα κεφάλαια: Θερμότητα, Φυτά, Μικροσκοπήσεις και Ενέργεια.

9. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §5, διοργανώσαμε μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ στις 3/11/2008 (10456/23-10-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Βιολογία στα Γενικά Λύκεια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία ασκήθηκαν σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί πέντε πάγκοι με 10 μικροσκόπια και άλλοι τρεις με δοκιμαστικούς σωλήνες και άλλα υλικά.

10. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §3, διοργανώσαμε μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ στις 4/11/2008 (10457/23-10-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Βιολογία στα Γυμνάσια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στο Γυμνάσιο, ασκήθηκαν σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί επτά πάγκοι με μικροσκόπια, laptop - βιντεοπροβολέα και διαφανοσκόπιο. Στους καθηγητές δόθηκαν μόνιμα παρασκευάσματα με βακτήρια και διάφορα άλλα υλικά, που χρειαζόταν ο καθένας για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών ασκήσεων στο σχολείο του.

11. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στις §5 και 6 διοργανώσαμε συγκέντρωση στο ΕΚΦΕ καθηγητών κλ. ΠΕ04 που διδάσκουν Χημεία σε όλες τις τάξεις των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ στις 10/11/2008 (10894/3-11-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ»), για να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις που προβλέπονται για το Α? τετράμηνο του σχολικού έτους 2008-09, στο μάθημα της Χημείας.

12. Στις 11/11/2008 συνδιοργανώσαμε με τη Σχολική Σύμβουλο της Π/θμιας Εκπ/σης Μαρία Παπαδοπούλου επιμορφωτική συνάντηση δασκάλων, που διδάσκουν στις Ε? και ΣΤ? Τάξεις της 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Μουζακίου (289/7-11-2008/ΔΠΕ Καρδίτσας/Σχολ. Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας). Οι δάσκαλοι ασκήθηκαν σε πειράματα στα κεφάλαια: Υλικά Σώματα, Μίγματα, Θερμότητα και Ενέργεια.

13. Στις 26/11/2008 σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο της Π/θμιας Εκπ/σης Μάνθο Παπάγγελο έγινε επιμορφωτική συνάντηση δασκάλων, που διδάσκουν στην Ε? Τάξη της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ (266/17-11-2008/ΔΠΕ Καρδίτσας/Σχολ. Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας). Οι δάσκαλοι ασκήθηκαν σε πειράματα στα κεφάλαια: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα και Ενέργεια.

14. Στις 2/12/2008 σε συνεργασία με το Σχολικό Σύμβουλο της Π/θμιας Εκπ/σης Μάνθο Παπάγγελο έγινε επιμορφωτική συνάντηση δασκάλων, που διδάσκουν στη ΣΤ? Τάξη της 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας, στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ (266/17-11-2008/ΔΠΕ Καρδίτσας/Σχολ. Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας). Οι δάσκαλοι ασκήθηκαν σε πειράματα στα κεφάλαια: Θερμότητα, Φυτά, Μικροσκοπήσεις και Ηλεκτρομαγνητισμός.

15. Διοργανώσαμε στις 16/12/2008 δύο συναντήσεις καθηγητών κλ. ΠΕ04 Γυμνασίων στο χώρο του ΕΚΦΕ (473/8-12-2008/ΔΔΕ Καρδίτσας/Γρ. Σχολικών Συμβούλων με θέμα «Διαθεματικά σχέδια εργασίας στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών») Στην 1η καθηγητές από Γυμνάσια της πόλης και στη 2η της περιφέρειας συζήτησαν με τη Σχολική Σύμβουλο για την υλοποίηση διαθεματικών σχεδίων εργασίας στα μαθήματα Φυσικών Επιστημών.

16. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §3, διοργανώσαμε στις 27/1/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (267/16-1-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Γυμνάσια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στη Β' Τάξη, ασκήθηκαν στο νόμο του Hook και στην αρχή του Αρχιμήδη και οι καθηγητές της Γ? Τάξης ασκήθηκαν στον πειραματικό έλεγχο των νόμων του απλού εκκρεμούς και στους συγκλίνοντες φακούς. Στους καθηγητές δόθηκαν σημειώσεις σχετικές με την πραγματοποίηση των παραπάνω ασκήσεων και πρόσθετα έντυπα με πληροφορίες για το πείραμα της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης.

17. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §3, διοργανώσαμε μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ στις 3/2/2009 (487/23-1-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα Γυμνάσια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Χημεία στη Β? Τάξη ασκήθηκαν στην 8η άσκηση του εργαστηριακού οδηγού, που προβλέπεται να κάνουν το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους, καθώς και σε άλλες εργαστηριακές δραστηριότητες από το βιβλίο του μαθητή (παράθυρο στο εργαστήριο σελ. 48, 56, 64, 74, 76, 80). Οι καθηγητές που διδάσκουν στη Γ΄ Τάξη ασκήθηκαν στην 8.1 άσκηση του εργαστηριακού οδηγού, καθώς και σε εργαστηριακές δραστηριότητες από το βιβλίο του μαθητή (πείραμα σελ. 53, 58, 82, 98, 83, 101). Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί οκτώ πάγκοι για το σκοπό αυτό και στους καθηγητές δόθηκαν διάφορα υλικά για να πραγματοποιήσουν τις ασκήσεις στα σχολεία τους.

18. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στις §5 και 6 διοργανώσαμε συγκέντρωση καθηγητών που διδάσκουν Χημεία στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ στο ΕΚΦΕ στις 23/2/2009 (1134/16-2-2009 ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ»), για να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις: παρασκευή διαλύματος ορισμένης συγκέντρωσης και αραίωση διαλυμάτων της Α? Τάξης, οξείδωση αιθανόλης, όξινος χαρακτήρας καρβοξυλικών οξέων και παρασκευή σάπωνα της Β? Γενικής Παιδείας, αντιδράσεις οξειδοαναγωγής της Β? Κατεύθυνσης και υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του Multilog της Γ? Κατεύθυνσης.

19. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στις §5 και 6 διοργανώσαμε στις 9/3/2009 στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (1481/26-2-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Γενικά Λύκεια και ΕΠΑΛ»), που διδάσκουν Φυσική. Στην Α΄ Τάξη πραγματοποιήθηκαν οι ασκήσεις: μελέτη ελεύθερης πτώσης, τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο, οριζόντια βολή, ορμή - κρούση και κεντρομόλος δύναμη. Στη Β΄ η άσκηση για τον προσδιορισμό της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς και στη Γ? οι ασκήσεις: προσδιορισμός της ροπής αδράνειας κυλίνδρου που κυλίεται σε κεκλιμένο επίπεδο, ανακύκλωση και απλή αρμονική ταλάντωση μαθηματικού εκκρεμούς. Οι καθηγητές φεύγοντας παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ σημειώσεις σχετικές με τις ασκήσεις που δοκίμασαν.

20. Στις 10/3/2009 συνδιοργανώσαμε με τη Σχολική Σύμβουλο συνάντηση καθηγητών κλ. ΠΕ04 στο ΕΚΦΕ (1631/4-3-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες»). Ενημερώσαμε τους καθηγητές Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, για τη 2η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες, που σκεπτόμαστε να διοργανώσουμε στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και τους παροτρύναμε να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους για να έχουν ενεργή συμμετοχή σ? αυτή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να δουν πολλές κατασκευές του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, σχετικές με το θέμα.

 

 

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα122
Χθές222
Αυτή την εβδομάδα1555
Αυτό το μήνα6668
Συνολικά597435

3
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022