Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (2009-2010)

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2009-2010)

 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2009-2010)

 

1. Στις 21/9/2009 διοργανώσαμε ενημερωτική συνάντηση εκπαιδευτικών κλ. ΠΕ04 των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ (7855/10-9-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ Καρδίτσας με θέμα «Πρόσκληση σε συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ04, των ΓΕΛ και των ΕΠΑΛ.»), στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ, Καρδίτσας με θέμα: «Απολογισμός πεπραγμένων σχολικού έτους 2008-09 και προγραμματισμός εργασιών τρέχοντος σχολικού έτους για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών». Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές, ενημερώθηκαν για τις εργαστηριακές δραστηριότητες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις σχετικά μ? αυτές.

2. Στις 22/9/2009 διοργανώσαμε ενημερωτική συνάντηση καθηγητών κλ. ΠΕ04 Γυμνασίων, στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΕΠΑΛ Καρδίτσας (7854/10-9-2009 ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ Καρδίτσας με θέμα «Πρόσκληση σε συνάντηση των καθηγητών κλ. ΠΕ04, των Γυμνασίων»), με θέμα «Απολογισμός πεπραγμένων σχολικού έτους 2008-09 και προγραμματισμός εργασιών τρέχοντος σχολικού έτους για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών». Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές, ενημερώθηκαν για τις εργαστηριακές δραστηριότητες που οφείλουν να πραγματοποιήσουν κατά το τρέχον σχολικό έτος, συζήτησαν και αντάλλαξαν απόψεις για τα διαθεματικά σχέδια εργασίας, κ.τ.λ.

3. Ακολουθώντας τις οδηγίες του 88234/Γ7/22-7-2009/ΥΠΕΠΘ/Δνση ΣΕΠΕΔ/Τμ. ΣΤ? Μελετών (Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2010) και του 88, 89/22-6-2009/ΠΑΝΕΚΦΕ (Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή στην 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2010), στείλαμε στα ΓΕΛ και ΕΠΑΛ του Ν. Καρδίτσας έγγραφο (7777/10-9-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στην 8η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2010.»), με το οποίο τους ενημερώναμε για την πρόθεση διενέργειας του διαγωνισμό στην Καρδίτσα. Επιπλέον διοργανώσαμε στις 28/9/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (8439/22-9-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση σε συνάντηση στο ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, των ΓΕΛ»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές ενημερώθηκαν σχετικά με τον εν λόγω διαγωνισμό (προθεσμίες, προϋποθέσεις συμμετοχής, εξεταστέα ύλη, κτλ) και έγινε προσπάθεια να πεισθούν να παροτρύνουν τους μαθητές τους να συμμετέχουν, ώστε και ο Ν. Καρδίτσας να συμμετέχει στην ευρωπαϊκή αυτή διοργάνωση.

4. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2009-2010) και του 88693/Γ7/23-7-2009/ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια), διοργανώσαμε στις 6/10/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (8613/25-9-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Γυμνάσια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική στις Β' και Γ' Τάξεις ασκήθηκαν στα πέντε πειράματα της Β? και στα τέσσερα πρώτα πειράματα της Γ? Τάξης, που προβλέπονται να γίνουν από την παραπάνω Υ.Α. Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί οκτώ πάγκοι με τις αντίστοιχες πειραματικές διατάξεις για το σκοπό αυτό. Στους καθηγητές μοιράστηκε έντυπο υλικό, σχετικό με τις προαναφερόμενες εργαστηριακές ασκήσεις.

5. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2009-2010), του 88695/Γ7/23-7-2009/ ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ κατά το σχολικό έτος 2009-2010) και του 8564/24-9-2009/ ΔΔΕ Καρδίτσας /ΕΚΦΕ (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Μαθημάτων Φυσικών Επιστημών Γενικής Παιδείας στα ΕΠΑ.Λ. κατά το σχολικό έτος 2009-10) διοργανώσαμε στις 12/10/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών ΕΠΑΛ που διδάσκουν Φυσική, στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (8997/7-10-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα: «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Επαγγελματικά Λύκεια»). Στη συγκέντρωση αυτή παρουσιάστηκαν τα πειράματα: απλή αρμονική ταλάντωση, μετασχηματιστής ανύψωσης και υποβιβασμού τάσης εναλλασσόμενου ρεύματος και αισθητοποίηση της έννοιας του κύματος - εγκάρσια και διαμήκη κύματα (το τελευταίο παρουσιάστηκε με τρεις διαφορετικές κατασκευές που έγιναν από το ΕΚΦΕ και στήθηκαν σε τρεις διαφορετικούς πάγκους του εργαστηρίου). Τέλος στους καθηγητές δόθηκαν σημειώσεις, σχετικές με τα πειράματα που ασκήθηκαν.

6. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 86213/Γ7/17-7-2009/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2009-2010) και του 88692/Γ7/23-7-09/ ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Τμήμα ΣΤ? Μελετών (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γενικά Λύκεια κατά το σχολικό έτος 2009-2010), διοργανώσαμε στις 19/10/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών ΓΕΛ στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (9212/12-10-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Γενικά Λύκεια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική ασκήθηκαν στις εργαστηριακές δραστηριότητες: πειραματική επιβεβαίωση του γενικού νόμου των ιδανικών αερίων και απλή αρμονική ταλάντωση (σε ένα πάγκο με MultiLog και σε ένα χωρίς).

7. Διοργανώσαμε στις 20/10/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (8963/6-10-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών, που διδάσκουν Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου») με σκοπό να ενημερωθούν οι καθηγητές από τη Σχολική Σύμβουλο κλ. ΠΕ04 κ. Β. Παναγιωτίδου για διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα Γεωλογία - Γεωγραφία Α΄ και Β΄ Γυμνασίου, με χρήση λογισμικών.

8. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §4, διοργανώσαμε στις 3/11/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (9614/21-10-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα Γυμνάσια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Χημεία στη Β' και Γ? Τάξη ασκήθηκαν στα πειράματα του εργαστηριακού οδηγού, που προβλέπεται να κάνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους.

9. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στις §4, 5 και 6, διοργανώσαμε στις 23/11/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών Λυκείων και στις 24/11/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (10494, 10495/10-11-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική»). Στο εργαστήριο είχαν προετοιμαστεί εννέα πάγκοι με τη συσκευή κυματισμών (τη νέα από ΕΠΕΑΕΚ και την παλιά από PSSC). Οι καθηγητές έμαθαν να συναρμολογούν και να χρησιμοποιούν τη συσκευή, να παρατηρούν επίπεδα και κυκλικά κύματα, φαινόμενα σκιάς, ανάκλασης, συμβολής, διάθλασης και περίθλασης κυμάτων. Στους καθηγητές δόθηκε βιβλιοδετημένο έντυπο υλικό (80 σελίδων, με εγχειρίδια χρήσης, φύλλα εργασίας και έγχρωμες φωτογραφίες, παραγωγής ΕΚΦΕ Καρδίτσας) σχετικό με τις προαναφερόμενες εργαστηριακές ασκήσεις.

10. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §6 διοργανώσαμε συγκέντρωση στο ΕΚΦΕ καθηγητών κλ. ΠΕ04 που διδάσκουν Χημεία στα ΓΕΛ στις 30/11/2009 (11038/23-11-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας /ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα Γενικά Λύκεια»), για να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις που προβλέπονται για το Α? τετράμηνο του σχολικού έτους 2009-10, στο μάθημα της Χημείας.

11. Στις 30/11/2008 σε συνεργασία με το Σχολ. Σύμβουλο της Π/θμιας Εκπ/σης κ. Απόστολο Δαρόπουλο διοργανώσαμε επιμορφωτική συνάντηση δασκάλων, που διδάσκουν στις Ε? και ΣΤ? Τάξεις της 4ης Περιφέρειας Π/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας, στο 1ο ΣΕΦΕ του ΓΕΛ Παλαμά (131/18-11-2009/ΠΔΕ Θεσσαλίας/Σχολ. Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας Π.Ε. Καρδίτσας). Οι δάσκαλοι, που είχαν χωριστεί σε ομάδες και η κάθε ομάδα είχε αναλάβει να δείξει κάποιο πείραμα στις υπόλοιπες, ασκήθηκαν σε πειράματα στα κεφάλαια: Ηλεκτρισμός, Θερμότητα, Μηχανική και Ηλεκτρομαγνητισμός.

12. Διοργανώσαμε στις 8/12/2009 μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (11367/30-11-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση σε επιμορφωτική συνάντηση των καθηγητών, που διδάσκουν Βιολογία Γυμνασίου») με σκοπό να ενημερωθούν οι καθηγητές από τη Σχολική Σύμβουλο κλ. ΠΕ04 κ. Β. Παναγιωτίδου για διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα Βιολογία Γυμνασίου, με χρήση λογισμικών. Οι καθηγητές είχαν μαζί τους τα netbooks που τους δόθηκαν την τρέχουσα σχολική χρονιά και εργάστηκαν σε ομάδες για τη δημιουργία διδακτικών σεναρίων και φύλλων εργασίας με τη χρήση του λογισμικού «Βιολογία Α΄ και Γ΄ Γυμνασίου».

13. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §5 διοργανώσαμε στις 14/12/2009 συγκέντρωση στο ΕΚΦΕ καθηγητών κλ. ΠΕ04 που διδάσκουν Χημεία στα ΕΠΑΛ (11292/27-11-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ ΕΚΦΕ με θέμα: «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα ΕΠΑΛ», 11544/2-12-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας /ΕΚΦΕ με θέμα «Αναβολή προγραμματισμένης συνάντησης λόγω στάσης εργασίας της ΑΔΕΔΥ. Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα ΕΠΑΛ»), για να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις που προβλέπονται για το σχολικό έτος 2009-10, στο μάθημα της Χημείας.

14. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §4, διοργανώσαμε μια συγκέντρωση καθηγητών Γυμνασίων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ στις 15/12/2009 (11545/2-12-2009/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Βιολογία στα Γυμνάσια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία στο Γυμνάσιο, ασκήθηκαν σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους.

15. Στις 21/12/2009 σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της Π/θμιας Εκπ/σης κ. Ελένη Καραγεώργου διοργανώσαμε επιμορφωτική συνάντηση δασκάλων, που διδάσκουν στην Ε? Τάξη της 2ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Καρδίτσας, στο εργαστήριο του ΕΚΦΕ (266/15-12-2009/ΠΔΕ Θεσσαλίας/Σχολ. Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Π.Ε. Καρδίτσας). Οι δάσκαλοι ασκήθηκαν σε πειράματα στα κεφάλαια Μηχανική, Ηλεκτρισμός και Θερμότητα.

16. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §5, διοργανώσαμε στις 18/1/2010 μια συνάντηση καθηγητών ΕΠΑΛ που διδάσκουν Φυσική, στο χώρο του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ (47/8-1-2010/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα: «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Επαγγελματικά Λύκεια»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές ασκήθηκαν στα πειράματα: τριβή ολίσθησης σε κεκλιμένο επίπεδο με την κλασική μέθοδο [A΄ τάξη], ηλεκτρικό κύκλωμα - νόμος του Ohm [Β΄ τάξη], μελέτη της χαρακτηριστικής καμπύλης ηλεκτρικής πηγής και ωμικού καταναλωτή [Β΄ τάξη - ημερήσιο], προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια απλού εκκρεμούς [Β΄ τάξη ? ημερήσιο - Γ΄ τάξη - εσπερινό], σε σειρά ή παράλληλη σύνδεση αντιστατών ή λαμπτήρων [Β΄ τάξη - εσπερινό], μελέτη του συστήματος κατακόρυφο ελατήριο ? μάζα, προσδιορισμός σταθεράς ελατηρίου - βαθμονόμηση [Γ΄ τάξη - εσπερινό], διάθλαση - ολική ανάκλαση [Φυσική Ι ? Γ? τάξη ημερήσιο - Δ΄ τάξη - εσπερινό], μελέτη της ελαστικής και πλαστικής κρούσης με τα εργαστηριακά αμαξίδια [Φυσική ΙΙ ? Γ? τάξη ημερήσιο - Δ΄ τάξη - εσπερινό]. Τελειώνοντας η συνάντηση πήραν σημειώσεις σχετικές με την τελευταία από τις ασκήσεις που για πρώτη φορά κάνουν την τρέχουσα σχολική χρονιά.

17. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στις §5 και 6, διοργανώσαμε στις 25/1/2010 μια συγκέντρωση καθηγητών Λυκείων στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (261/15-1-2010/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Βιολογία στα Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά»). Στη συγκέντρωση αυτή οι καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία ασκήθηκαν σε όλες τις εργαστηριακές ασκήσεις, που προβλέπεται να κάνουν κατά το τρέχον σχολικό έτος στους μαθητές τους.

18. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην §6 διοργανώσαμε την 1/2/2010 συγκέντρωση στο ΕΚΦΕ καθηγητών κλ. ΠΕ04 που διδάσκουν Χημεία στα ΓΕΛ (/25-1-2010/ΔΔΕ Καρδίτσας /ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα Γενικά Λύκεια»), για να πραγματοποιήσουν τις εργαστηριακές ασκήσεις: όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων, παρασκευή σάπωνα και αντιδράσεις οξειδοαναγωγής.

19. Στις 2/3/2010 σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο της Π/θμιας Εκπ/σης κ. Ελένη Καραγεώργου διοργανώσαμε επιμορφωτική συνάντηση δασκάλων, που διδάσκουν στη ΣΤ? Τάξη της 2ης Περιφέρειας Π.Ε. Ν. Καρδίτσας, στο εργαστήριο Φ.Ε. του 7ου Δημοτικού Σχολείου Καρδίτσας (85/25-2-2010/ΠΔΕ Θεσσαλίας/Σχολ. Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Π.Ε. Καρδίτσας). Οι δάσκαλοι ασκήθηκαν σε πειράματα στα κεφάλαια του ηλεκτρομαγνητισμού και των οξέων βάσεων αλάτων.

20. Στις 22/2/2010 διοργανώσαμε συνάντηση καθηγητών Λυκείων στο ΕΚΦΕ (1074/9-2-2010/ ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν στα Λύκεια (Γενικά και Επαγγελματικά)»). Ενημερώσαμε τους καθηγητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, για την 3η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες, που σκεπτόμαστε να διοργανώσουμε στο τέλος της τρέχουσας σχολικής χρονιάς και τους παροτρύναμε να κινητοποιήσουν τους μαθητές τους για να έχουν ενεργό συμμετοχή σ? αυτή. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης οι καθηγητές είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν μεταξύ τους σχετικά με το θέμα και να ανταλλάξουν εμπειρίες των από τις δύο προηγούμενες εκδηλώσεις.

21. Στις 23/2/2010 διοργανώσαμε συνάντηση καθηγητών Γυμνασίων στο ΕΚΦΕ (1075/9-2-2010/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν στα Γυμνάσια»). Ενημερώσαμε τους καθηγητές ΓΕΛ και ΕΠΑΛ, για την 3η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες, όπως στην §19 αναφέρεται.

22. Στις 22/3/2010 διοργανώσαμε συνάντηση καθηγητών Λυκείων στο ΕΚΦΕ (186/12-3-2010/ Γρ. Σχολ. Συμβούλων ΔΕ Καρδίτσας με θέμα «Επιμορφωτική συνάντηση»). Οι εκπαιδευτικοί των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ παρακολούθησαν εισήγηση με θέμα: «Χάρτες εννοιών και άλλα διδακτικά εργαλεία για την προώθηση της κριτικής κατανόησης» από τον καθηγητή του Γυμνασίου ? Λ.Τ. Ιτέας κ. Αδάμο Μπελιώκα.

 

 

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα113
Χθές222
Αυτή την εβδομάδα1546
Αυτό το μήνα6659
Συνολικά597426

1
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022