Απολογισμός Σ.Ε.Φ.Ε. Ν. Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2009-10 (Σεραφείμ Μπίτσιος-Ιούνιος 2010)