Απολογισμός Σ.Ε.Φ.Ε. Ν. Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2005-06 (Σεραφείμ Μπίτσιος-Ιούνιος 2006)