Βιβλία που πρέπει να τηρούνται στο Σχολικό εργαστήριο Φυσικών Επιστημών

ΒΙΒΛΙΑ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Καταγράφονται τα βιβλία, που προβλέπεται στο έγγραφο 106554/Γ7/14-9-12/ΔΣΕΠΕΔ/ΥΠAIΘΠΑ/Τμ. ΣΤ' Μελετών να τηρούνται σε κάθε Εργαστήριο Φ. Ε. και δίνονται επεξηγήσεις για τον τρόπο χρήσης του καθενός απ? αυτά.

 

Στο Σχολικό Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών, με ευθύνη του Yπευθύνου Σ.Ε.Φ.Ε. πρέπει να τηρούνται τα προβλεπόμενα βιβλία (106554/Γ7/14-9-12/ΔΣΕΠΕΔ/ΥΠAIΘΠΑ/Τμ. ΣΤ' Μελετών):

  • Βιβλίο υλικού Εργαστηρίου

Βιβλίο στο οποίο καταχωρούνται οι αγορές, δωρεές κλπ οργάνων, συσκευών, μηχανημάτων, επίπλων κ.ά. Το σύνολο του εξοπλισμού που συνθέτει το Σχολικό Εργαστήριο (καθώς και το σύνολο του λογισμικού που υπάρχει: CDs με διδακτικό υλικό από Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κλπ), πρέπει να είναι καταγεγραμμένο. Τα στοιχεία πρέπει να είναι πάντα ενημερωμένα, ώστε να αντικατοπτρίζουν την πραγματική κατάσταση του Σχολικού Εργαστηρίου. Πρακτική βοήθεια στην ετήσια καταγραφή του υλικού προσφέρει ο κατάλογος οργάνων, συσκευών, κλπ που διανέμεται από το ΕΚΦΕ.

[Η διαγραφή καταστραμμένου - άχρηστου υλικού γίνεται με πράξη του Δ/ντή του Σχολείου που συγκροτεί Επιτροπή που αποτελείται από τον ίδιο (ως Πρόεδρο), τον Υπεύθυνο του Σχολικού Εργαστηρίου Φ.Ε. και έναν ακόμα καθηγητή κλ.ΠΕ04 (ως μέλη) , η οποία συντάσσει «Πρωτόκολλο καταστροφής». Τα όργανα, οι συσκευές κλπ που αναφέρονται στο Πρωτόκολλο καταστροφής διαγράφονται με κόκκινη γραμμή από το βιβλίο υλικού του Σχολείου και του Εργαστηρίου και σημειώνεται δίπλα ο αριθμός πρωτοκόλλου.]

  • Βιβλίο συμβάντων - ημερολόγιο Σχολικού Εργαστηρίου

Σε αυτό καταγράφεται από τον εκάστοτε διδάσκοντα - χρήστη ότι συμβαίνει στο Εργαστήριο κατά την ώρα της διδασκαλίας του. Ιδιαίτερο βάρος πρέπει να δίνεται στην αναλυτική καταγραφή προβλημάτων και κακής λειτουργίας ή χρήσης, καθώς και των συνοδευτικών ενεργειών που έγιναν (ή που πρέπει να γίνουν) για την επίλυσή τους. Δείγμα «Ημερολογίου» επισυνάπτεται. Στην στήλη «Παρατηρήσεις» θα γράφεται και η ένδειξη «μετωπικό ή με επίδειξη», ανάλογα με τον τρόπο πραγματοποίησης της κάθε εργαστηριακής άσκησης.

  • Αρχείο οδηγιών χρήσης οργάνων και συσκευών

Φάκελος ή ντοσιέ στο οποίο τοποθετούνται οι οδηγοί χρήσης (instruction manual) των οργάνων και συσκευών του Εργαστηρίου. Είναι σημαντικό να υπάρχουν μια και προσφέρουν, μεταξύ άλλων, γρήγορη πρόσβαση για την επίλυση μικροπροβλημάτων χειρισμού ή δυσλειτουργίας.

  • Βιβλίο συντήρησης οργάνων και συσκευών

Φάκελος ή ντοσιέ στο οποίο υπάρχουν καρτέλες για τα όργανα, τις συσκευές και τα μηχανήματα για τα οποία απαιτείται συντήρηση π.χ. ανακλαστικός προβολέας (overhead projector), προβολέας μικροδιαφανειών (slides projector), βιντεοπροβολέας (video ή data projector), φωτοτυπικό, Η/Υ, κ.ά., όπου αναγράφονται ο προγραμματισμός των αναγκαίων ελέγχων, οι συντηρήσεις που έχουν γίνει, οι τυχόν πληροφορίες για ρύθμιση ή βαθμονόμηση κλπ. Δείγμα «Φύλλου Επισκευών» επισυνάπτεται.

  • Βιβλίο μεθόδων εργασίας και εργαστηριακών ασκήσεων

Φάκελος ή ντοσιέ στο οποίο έχουν καταχωρηθεί φύλλα εργασίας εργαστηριακών ασκήσεων και διάφορες τυποποιημένες μέθοδοι εργασίας, π.χ. διαδικασίες που αφορούν αραιώσεις αντιδραστηρίων, αναλύσεις κλπ με τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και ό,τι άλλο σχετικό.

  • Βιβλίο βιβλιοθήκης Εργαστηρίου

Βιβλίο στο οποίο αναγράφονται οι εργαστηριακοί οδηγοί (σχολικοί και άλλοι), τα λοιπά βιβλία, και λεξικά, οι εμπορικοί κατάλογοι οργάνων. Θα μπορούσε να είναι και αρχείο Excel στον Η/Υ. Επισυνάπτεται ως υπόδειγμα το αρχείο που έχει το ΕΚΦΕ Καρδίτσας, που ως γνωστό λειτουργεί και ως δανειστική βιβλιοθήκη, για τους συναδέλφους ΠΕ04.

  • Αρχείο νόμων & εγγράφων, σχετικών με τη λειτουργία του Εργαστηρίου Φ.Ε.

Αρχείο ή ντοσιέ με τη νομοθεσία που αφορά τα καθήκοντα των διδασκόντων, τις αρμοδιότητες του Υπευθύνου, τη λειτουργία του Εργαστηρίου, τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, τις υπηρεσιακές εγκυκλίους κλπ, που αναφέρονται στις (υποχρεωτικές) εργαστηριακές δραστηριότητες, τις αντίστοιχες οδηγίες και το σχετικό υλικό από το Σχολικό Σύμβουλο, το ΕΚΦΕ κλπ.

  • Πλάνο Εργαστηρίου - Θέσεις ομάδων μαθητών

Πλάνο ή σχέδιο με τις αριθμημένες θέσεις, οργανοθήκες, ερμάρια κτλ. της κάθε ομάδας μαθητών ανά τάξη και τμήμα. Οι μαθητές έχουν τη θέση τους, όπως στις αίθουσες, γνωρίζουν τους συνεργάτες τους και ο καθηγητής ελέγχει καλύτερα το τμήμα. Βοηθά, επίσης, στον έλεγχο τυχόν φθορών ή καταστροφών οργάνων και την απόδοση ευθυνών.

Όλα τα παραπάνω βιβλία, αρχεία κλπ είναι χρήσιμο να τηρούνται και σε ηλεκτρονική μορφή.


Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Βιβλία εργαστηρίου (doc)