Περιεχόμενα ιστοσελίδας ΕΚΦΕ Καρδίτσας

Η ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας ενημερώνεται διαρκώς και είναι διαμορφωμένη έτσι, ώστε να μπορεί κανείς να βρει πληροφορίες σχετικά με το ΕΚΦΕ, πειράματα, βιβλία, οδηγίες για τα εργαστήρια Φ.Ε., εργασίες καθηγητών και σχολικών συμβούλων, πληροφορίες για διάφορες εκδηλώσεις και διαγωνισμούς, ημερολόγια και εκθέσεις δραστηριοτήτων, κ.ά.

Αναλυτικά σε κάθε σύνδεσμο του μενού (επάνω) υπάρχουν:

- Αρχική: Πληροφορίες (και έγγραφα) που αφορούν το τρέχον σχολικό έτος και σχετίζονται με την

Εργαστηριακή διδασκαλία Φυσικών Επιστημών, το διαγωνισμό EUSO, τις Οδηγίες διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων, καθώς και διάφορα θέματα επιλογής του Υπευθύνου ΕΚΦΕ Καρδίτσας βοηθητικά της Εργαστηριακής διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών.

- - Ποιοι είμαστε: Πληροφορίες για τα ΕΚΦΕ ως θεσμός και το ΕΚΦΕ Καρδίτσας ειδικότερα.

- - - Λίγα λόγια για το ΕΚΦΕ: Σύντομη περιγραφή του τι είναι το ΕΚΦΕ και στοιχεία επικοινωνίας του ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

- - - Στοιχεία - Δραστηριότητες του ΕΚΦΕ Καρδίτσας: Στοιχεία επικοινωνίας, προσωπικό ανά έτος, χώροι που στεγάζεται, αριθμός σεμιναρίων ανά έτος, επισκέψεις τμημάτων μαθητών ανά έτος, παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, κ.ά.

- - - Κτιριακή Υποδομή - Βιβλιοθήκη ΕΚΦΕ: Φωτογραφίες, σκαρίφημα του χώρου και τα περιεχόμενα της βιβλιοθήκης του ΕΚΦΕ, που ασφαλώς λειτουργεί -όπως και ολόκληρο το ΕΚΦΕ- ως δανειστική.

- - - Εξοπλισμός Εργαστηρίου ΕΚΦΕ: Πίνακας με καταγραμμένο το υλικό που διαθέτει το ΕΚΦΕ και που είναι προς διάθεση των ενδιαφερομένων και για δανεισμό.

- - Υπηρεσίες: Αναφορά στις Υπηρεσίες που παρέχει το ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

- - Επικοινωνία: Στοιχεία επικοινωνίας με το ΕΚΦΕ Καρδίτσας και χάρτης.

- Πειράματα: Οδηγίες για 74 πειράματα Γυμνασίου, 67 πειράματα Λυκείου και 2 για όργανα μέτρησης. 705 μικροσκοπήσεις, 133 βιντεοσκοπημένα πειράματα και 41 παρουσιάσεις πειραμάτων.

- - Βιντεοσκοπημένα πειράματα (YouΤube): Αναρτημένα στο YouTubeπειράματα Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας και για το Δημοτικό.

- - - Φυσική: 42 βιντεοσκοπημένα πειράματα Φυσικής αναρτημένα στο YouTube.

- - - Χημεία: 30 βιντεοσκοπημένα πειράματα Χημείας αναρτημένα στο YouTube.

- - - Βιολογία: 3 βιντεοσκοπημένα πειράματα Βιολογίας αναρτημένα στο YouTube.

- - - Δημοτικό: 58 βιντεοσκοπημένα πειράματα Δημοτικού αναρτημένα στο YouTube.

- - Παρουσιάσεις πειραμάτων (pps& ppsx): Πειράματα με μορφή παρουσίασης.

- - - Φυσική: 57 πειράματα Φυσικής με μορφή παρουσίασης.

- - Πειράματα Γυμνασίου: Οδηγίες διεξαγωγής για 74 πειράματα Γυμνασίου Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

- - - Φυσική: Οδηγίες διεξαγωγής για 30 πειράματα Φυσικής Γυμνασίου.

- - - Χημεία: Οδηγίες διεξαγωγής για 33 πειράματα Χημείας Γυμνασίου.

- - - Βιολογία: Οδηγίες διεξαγωγής για 11 πειράματα Βιολογίας Γυμνασίου.

- - - Γεωλογία - Γεωγραφία: Οδηγίες διεξαγωγής για 3 πειράματα Γεωλογίας - Γεωγραφίας Γυμνασίου.

- - Πειράματα Λυκείου (ΓΕΛ & ΕΠΑΛ): Οδηγίες διεξαγωγής για 67 πειράματα Λυκείου Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας.

- - - Φυσική: Οδηγίες διεξαγωγής για 38 πειράματα Φυσικής Λυκείου.

- - - Χημεία: Οδηγίες διεξαγωγής για 21 πειράματα Χημείας Λυκείου.

- - - Βιολογία: Οδηγίες διεξαγωγής για 8 πειράματα Βιολογίας Λυκείου.

- - Όργανα μέτρησης: Φύλλα εργασίας για 2 πειράματα σχετικά με όργανα μέτρησης.

- - Μικροσκοπήσεις: 2 βίντεο και 703 φωτογραφίες που τραβήχτηκαν στο ΕΚΦΕ Καρδίτσας από μικροσκοπικά παρασκευάσματα με κάμερα προσαρμοσμένη σε μικροσκόπιο. Είναι ταξινομημένες ανάλογα με το είδος και την προέλευση του παρασκευάσματος σε 8 κατηγορίες με 85 υποομάδες.

- - Λογισμικά-Προσομοιώσεις: Εκπαιδευτικά λογισμικά για ελεύθερη χρήση.

- Βιβλία (Εκδόσεις ΕΚΦΕ): 40 βιβλία (έτοιμα για εκτύπωση διπλής όψης) που γράφτηκαν και εκδόθηκαν από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας, για να εκπληρώσουν τις κατά καιρούς ανάγκες που προέκυπταν από τα καθήκοντα, αρμοδιότητες και τον τρόπο λειτουργίας του.

- - Πειράματα για τη Δ/θμια Εκπ/ση: 6 βιβλία με πειράματα, απευθυνόμενα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

- - Πειράματα για την Π/θμια Εκπ/ση: 2 βιβλία με πειράματα και διαθεματικές εργασίες, απευθυνόμενα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

- - Νομοθεσία για τα ΣΕΦΕ:1 βιβλίο με νομοθεσία σχετική με τη λειτουργία των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών των σχολείων και των εργαστηρίων των Εργαστηριακών Κέντρων.

- - Εκδηλώσεις για τις ΦΕ: 810 βιβλία με τα πεπραγμένα των εκδηλώσεων για τις Φυσικές Επιστήμες, που διοργανώσει κάθε χρόνο το ΕΚΦΕ στην Καρδίτσα και το Μουζάκι.

- - Απολογισμοί: 16 βιβλία με τα απολογιστικά στοιχεία, που σχετίζονται με τις εργαστηριακές δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν κατ' έτος και τις εκθέσεις δραστηριοτήτων των ΥΣΕΦΕ των σχολείων.

- - Έρευνες: 4 βιβλία με επεξεργασμένα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από ερωτηματολόγια που δόθηκαν για διάφορα θέματα σχετιζόμενα με το ΕΚΦΕ και τη λειτουργία του.

- - Διάφορα: 3 βιβλία με άλλα θέματα, που δεν εμπίπτουν στις παραπάνω κατηγορίες.

- Εργαστήρια Φ.Ε.:Θέματα που αφορούν τη λειτουργία των εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών.

- - Βεβαιώσεις παρακολούθησης σεμιναρίων: Αναλυτικά οι επιμορφωτικές δραστηριότητες (σεμινάρια), που διοργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν από το (ή στο) ΕΚΦΕ Καρδίτσας, καθώς και τα ονόματα των καθηγητών για τους οποίους έχουν εκδοθεί βεβαιώσεις. Έχουν εκδοθεί 897 ατομικές βεβαιώσεις με τις κατ' έτος παρακολουθήσεις των σεμιναρίων και έχουν διοργανωθεί συνολικά 277 σεμινάρια από το 2003 και μετά.

- - ΣΕΦΕ Δ/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας: Σκαριφήματα και σύντομες πληροφορίες για ΣΕΦΕ 35  σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης του ν. Καρδίτσας.

- - Διευθέτηση οργάνων: Πρόταση από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας και το Υπουργείο Παιδείας για τη διευθέτηση των οργάνων των ΣΕΦΕ των Γενικών Λυκείων.

- - -  Οργάνωση Εργαστηρίων: Εργονομική Διευθέτηση των Εργαστηρίων Φ.Ε. των ΓΕΛ.

- - - Οργανοθήκες Χημείας καθηγητών: Διευθέτηση οργάνων Χημείας και σήμανση των Εργαστηρίων Φ.Ε. των ΓΕΛ.

- - - Οργανοθήκες Φυσικής μαθητών: Διευθέτηση οργάνων Φυσικής και σήμανση των Εργαστηρίων Φ.Ε. των ΓΕΛ.

- - - Οργανοθήκες Χημείας μαθητών: Διευθέτηση οργάνων Χημείας και σήμανση των Εργαστηρίων Φ.Ε. των ΓΕΛ.

- - Έντυπα: Έντυπα, χρήσιμα για τη λειτουργία των ΣΕΦΕ των σχολείων.

- - - Για υπεύθυνους ΣΕΦΕ: Έντυπα, χρήσιμα για τη λειτουργία των ΣΕΦΕ των σχολείων, βοηθητικά για τους ΥΣΕΦΕ.

- - - Για όλους τους χρήστες των ΣΕΦΕ: Έντυπα, χρήσιμα για τη λειτουργία των ΣΕΦΕ των σχολείων, βοηθητικά για όλους τους χρήστες.

- - Νομοθεσία: Δείτε τι ίσχυε τα προηγούμενα σχολικά έτη. Αντίστοιχες πληροφορίες με αυτές τις αρχικής σελίδας για τα παρελθόντα σχολικά έτη.

- - Εγχειρίδια οργάνων: Τα εγχειρίδια χρήσης όλων των οργάνων που υπάρχουν στα ΣΕΦΕ των ΓΕΛ.

- - Εργαστηριακοί Οδηγοί: Όλοι οι εργαστηριακοί οδηγοί του Υπουργείου Παιδείας.

- Δραστηριότητες: Συνέδρια, Σεμινάρια, Ημερίδες, Διαγωνισμοί, Εκδηλώσεις Φυσικών Επιστημών ή άλλες που συμμετείχε το ΕΚΦΕ Καρδίτσας, Ημερολόγια και εκθέσεις δραστηριοτήτων.

- - Εκδηλώσεις για τις Φ.Ε.:Περιγραφή των πεπραγμένων των εκδηλώσεων για τις Φυσικές Επιστήμες, που διοργανώνει το ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

- - - Εκδηλώσεις Μάιος 2008: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Μάιος 2009: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Μάιος 2010: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Μάιος 2011: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Μάιος 2012: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Απρίλιος 2013: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Μάιος 2014: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Μάιος 2015: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Απρίλιος 2016: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Εκδηλώσεις Μάιος 2017: Τα πεπραγμένα της εκδήλωσης ταξινομημένα ανά κατηγορία δραστηριοτήτων.

- - - Προετοιμασία εκδηλώσεων: Τα βήματα, οι εργασίες και τα έγγραφα που προηγήθηκαν της κάθε εκδήλωσης από τις προαναφερόμενες.

- - Εκθέσεις δραστηριοτήτων: Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων του Υπευθύνου ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

- - Ημερολόγιο: Τα σημαντικότερα από τα πεπραγμένα του ΕΚΦΕ Καρδίτσας με τη μορφή ημερολογίου.

- - - Ημερολόγιο πεπραγμένων: Τα κατ' έτος ημερολόγια πεπραγμένων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, που συμπληρώνονται κατά τη διάρκεια κάθε σχολικού έτους.

- - Διάφορες δραστηριότητες: Άλλες δραστηριότητες του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, που δεν εμπίπτουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες κατηγορίες.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2003-2004: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2004-2005: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2005-2006: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2006-2007: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2007-2008: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2008-2009: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2009-2010: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2010-2011: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2011-2012: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2012-2013: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2013-2014: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2014-2015: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2015-2016: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2016-2017: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - - Διάφορες δραστηριότητες 2017-2018: Παρουσιάσεις, φωτογραφίες, περιγραφή, κ.ά. των δραστηριοτήτων του ΕΚΦΕ Καρδίτσας για το συγκεκριμένο σχολικό έτος.

- - Διαγωνισμοί: Οι Τοπικοί μαθητικοί διαγωνισμοί EUSO, που διοργάνωσε και στους οποίους συμμετείχε το ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

- - - EUSO 2014: Πεπραγμένα, θέματα, δελτία Τύπου, φωτογραφίες, τιμητικές εκδηλώσεις για τους συμμετέχοντες, κ.ά. σχετικά με τον τοπικό μαθητικό διαγωνισμό του συγκεκριμένου σχολικού έτους.

- - - EUSO 2015: Πεπραγμένα, θέματα, δελτία Τύπου, φωτογραφίες, τιμητικές εκδηλώσεις για τους συμμετέχοντες, κ.ά. σχετικά με τον τοπικό μαθητικό διαγωνισμό του συγκεκριμένου σχολικού έτους.

- - - EUSO 2016: Πεπραγμένα, θέματα, δελτία Τύπου, φωτογραφίες, τιμητικές εκδηλώσεις για τους συμμετέχοντες, κ.ά. σχετικά με τον τοπικό μαθητικό διαγωνισμό του συγκεκριμένου σχολικού έτους.

- - - EUSO 2017: Πεπραγμένα, θέματα, δελτία Τύπου, φωτογραφίες, τιμητικές εκδηλώσεις για τους συμμετέχοντες, κ.ά. σχετικά με τον τοπικό μαθητικό διαγωνισμό του συγκεκριμένου σχολικού έτους.

- - - EUSO 2018: Πεπραγμένα, θέματα, δελτία Τύπου, φωτογραφίες, τιμητικές εκδηλώσεις για τους συμμετέχοντες, κ.ά. σχετικά με τον τοπικό και τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό του συγκεκριμένου σχολικού έτους.

- Συνεργασίες: Εργασίες Σχολικών Συμβούλων και Καθηγητών κλ. ΠΕ04, που τις παρουσίασαν σε κάποιο σεμινάριο του ΕΚΦΕ Καρδίτσας ή που επιθυμούσαν να κοινοποιηθούν μέσω του ιστότοπου του ΕΚΦΕ.

- - Σχολικοί Σύμβουλοι: 4 Σχολικοί Σύμβουλοι παρουσιάζουν στους αναγνώστες της ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ τις προτάσεις τους.

- - Καθηγητές: 6 Καθηγητές κλ. ΠΕ04 παρουσιάζουν στους αναγνώστες της ιστοσελίδας του ΕΚΦΕ τις προτάσεις τους.

- Π/θμια Εκπαίδευση: Πειράματα, σεμινάρια, εκθέσεις δραστηριοτήτων, διαθεματικές δραστηριότητες, προτάσεις οργάνωσης εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών, κ.ά. για την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.   

- - Βιντεοσκοπημένα Πειράματα: 58 βιντεοσκοπημένα πειράματα Δημοτικού αναρτημένα στο YouTube και ταξινομημένα κατά θεματική ενότητα.

- - Οργάνωση Εργαστηρίου: Τα όργανα και τα υλικά που χρειάζονται για να πραγματοποιηθούν τα πειράματα των Ε? και ΣΤ? τάξεων του Δημοτικού ταξινομημένα κατά ενότητα. Παρουσίαση για το βαλιτσάκι του πειραματιστή, που περιλαμβάνει τα περισσότερα από τα απαραίτητα για τα πειράματα υλικά και τρόπος εύκολης μεταφοράς στην αίθουσα διδασκαλίας.

- - Εκθέσεις δραστηριοτήτων: Οι ετήσιες εκθέσεις δραστηριοτήτων με τα πεπραγμένα του αποσπασμένου στο ΕΚΦΕ δασκάλου, από την Π/θμια Εκπ/ση.

- - Διαθεματικές δραστηριότητες: Προτάσεις για διαθεματικές δραστηριότητες στο Δημοτικό, ταξινομημένες ανά ενότητα και τάξη.

- - Εργαστήρια Φ.Ε. Δημοτικών Σχολείων: Πληροφορίες και φωτογραφίες για 6 εργαστήρια Φυσικών Επιστημών Δημοτικών Σχολείων, που συνέβαλε το ΕΚΦΕ στη δημιουργία τους.

- - Δραστηριότητες Νηπιαγωγείου: Προτάσεις του ΕΚΦΕ για δραστηριότητες στο Νηπιαγωγείο που σχετίζονται με τις Φυσικές Επιστήμες.

- - Σεμινάρια: Παρουσίαση εργασιών του ΕΚΦΕ σε δασκάλους στις Επιμορφωτικές τους συναντήσεις.

- - "Μαγεία" Φυσικών Επιστημών: Βιοματικές δραστηριότητες από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

- - Παρουσιάσεις πειραμάτων: 3 παρουσιάσεις με πειράματα σε αντίστοιχες θεματικές ενότητες της Ε' τάξης.

- Περιεχόμενα ιστοσελίδας ΕΚΦΕ Καρδίτσας: Συνοπτικές πληροφορίες για τα περιεχόμενα της κάθε υπερσύνδεσης των μενού του ιστότοπου του ΕΚΦΕ Καρδίτσας.

Σε κάθε σύνδεσμο του μενού (δεξιά στήλη) υπάρχουν:

- Ημερολόγιο: Ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται οι προγραμματισμένες εργασίες του ΕΚΦΕ Καρδίτσας (σεμινάρια, διαγωνισμοί, κ.ά.).

- ΠΑΝΕΚΦΕ: Link για την ιστοσελίδα της Πανελλήνιας Ένωσης Υπευθύνων ΕΚΦΕ, που είναι Επιστημονικό Σωματείο. Εκεί βρίσκετε πληροφορίες για όλα τα ΕΚΦΕ, για εργαστηριακές δραστηριότητες, για εκδηλώσεις, για διαγωνισμούς, κ.ά.

- ΠΑΝΕΚΦΕ στο facebook: Η ιστοσελίδα της ΠΑΝΕΚΦΕ στο facebook, όπου γίνονται κατά κανόνα αναφορές σε εκδηλώσεις που πραγματοποίησαν ή πρόκειται να πραγματοποιήσουν τα διάφορα ΕΚΦΕ ή η ΠΑΝΕΚΦΕ.

- EUSO: Η επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού EUSO, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από την ΠΑΝΕΚΦΕ.

- SienceOnStageEurope: Η επίσημη ιστοσελίδα της διοργανώτριας αρχής του Ευρωπαϊκού διαγωνισμού κατασκευών, που στην Ελλάδα εκπροσωπείται από το ΕΚΦΕ Αιγάλεω.

- Φυσικές Επιστήμες στην Εκπαίδευση: Ηλεκτρονικό περιοδικό ελεύθερης πρόσβασης με αντικείμενο τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

- Ψηφιακό Σχολείο: Όλα τα βιβλία (μαθητή, εκπαιδευτικού, εργαστηριακοί οδηγοί, κ.ά.) και εμπλουτισμένα με links, πολλά βίντεο, προσομοιώσεις, κ.ά. από το Υπουργείο Παιδείας.

- ΙΕΠ: Παλιά σχολικά βιβλία ψηφιοποιημένα από την ιστορική συλλογή του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής του ΥΠΠΕΘ.

- Phet: Προσομοιώσεις για διάφορα μαθήματα και επιστήμες, από το Πανεπιστήμιο Κολοράντο.

Σε κάθε σύνδεσμο του μενού (κάτω, στην αρχική σελίδα) υπάρχουν:

- ΥΠ.Π.Ε.Θ.:Η ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας.

- Π.Δ.Ε. Θεσσαλίας: Η ιστοσελίδα της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας.

- Δ.Δ.Ε. Καρδίτσας: Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.

- Δ.Π.Ε,. Καρδίτσας: Η ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καρδίτσας.

- Δ.Δ.Ε. & Ε.Κ.Φ.Ε.: Τα στοιχεία των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των ΕΚΦΕ όλης της χώρας.

- Σχολεία Δ/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Καρδίτσας: Τα στοιχεία των σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

-  Σχολεία Π/θμιας Εκπ/σης Π.Ε. Καρδίτσας: Τα στοιχεία των σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας.

- Ο καιρός: Ο καιρός στην Καρδίτσα από το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα194
Χθές257
Αυτή την εβδομάδα194
Αυτό το μήνα9999
Συνολικά537540

3
Online Επισκέπτες

Δευτέρα, 29 Νοέμβριος 2021