Φυσική με video

α/α Πείραμα Βίντεο
1. Μέτρηση μήκους

2. Μέτρηση εμβαδού
3. Μέτρηση όγκου
4. Μέτρηση βάρους
5. Μέτρηση μάζας
6. Μέτρηση πυκνότητας
7. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλής κίνησης
8. Νόμος του Hooke
9. Άνωση - Αρχή του Αρχιμήδη
10. Μελέτη κυμάτων ή Αισθητοποίηση της έννοιας του κύματος
11. Συγκλίνοντες φακοί
12. Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (φόρτιση με τριβή)
13. Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (ηλέκτριση με επαφή)
14. Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (μονωτές και αγωγοί)
15. Ηλεκτροστατικές αλληλεπιδράσεις (φόρτιση με επαγωγή)
16. Νόμος του Ohm
17. Σύνδεση αντιστατών σε σειρά
18. Παράλληλη σύνδεση αντιστατών

19. Διακοπή και βραχυκύκλωμα στο ηλεκτρικό κύκλωμα
20. Πειραματικός έλεγχος των νόμων του απλού εκκρεμούς
21. Διάθλαση
22. Μελέτη της οριζόντιας βολής
23. Διατήρηση της ορμής σε μια έκρηξη
24. Μελέτη της ευθύγραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης
25. Ισόθερμη μεταβολή / Νόμος του Boyle
26. Παρατήρηση συνεχών ? γραμμικών φασμάτων
27. Απλή αρμονική ταλάντωση με τη χρήση του MultiLog
28. Πραγματοποίηση μετασχηματιστή
29.

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση

(με τη διαδικασία του σχολικού εργαστηριακού οδηγού)

30.

Διατήρηση μηχανικής ενέργειας στην ελεύθερη πτώση

(με τη χρήση φωτοπυλών)

31. Μέτρηση της ροπής αδράνειας κυλίνδρου
32. Μέτρηση της ροπής αδράνειας κυλίνδρου (με τη χρήση του κεκλιμένου επιπέδου πολλαπλών χρήσεων και των φωτοπυλών)
33. Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς
34.

Προσδιορισμός της έντασης της βαρύτητας με τη βοήθεια του απλού εκκρεμούς

(με τη χρήση φωτοπυλών)

35. Πείραμα Oersted
36. Δύναμη Laplace
37. Ηλεκτρομαγνήτης
38. Γνωριμία με τον παλμογράφο
39. Επίδειξη φαινομένου επαγωγής με παλμογράφο
40. Μελέτη στάσιμων ηχητικών κυμάτων σε σωλήνα Kundt και προσδιορισμός της ταχύτητας του ήχου στον αέρα.
41. Ολική ανάκλαση
42. Μέτρηση χρόνου

 

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα291
Χθές369
Αυτή την εβδομάδα291
Αυτό το μήνα14194
Συνολικά804421

5
Online Επισκέπτες

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024