Χημεία με video

α/α Πείραμα Βίντεο
1. Ηλεκτρόλυση διαλύματος χλωριούχου νατρίου
2. Παρασκευή FeS
3. Παρασκευή και ανίχνευση διοξειδίου του άνθρακα
4. Σύγκριση και κατάταξη διάφορων υλικών με βάση τη σκληρότητά τους
5. Σύγκριση και κατάταξη διάφορων υλικών με βάση την πυκνότητά τους
6. Παρασκευή διαλύματος 2% κατά βάρος
7. Παρασκευή διαλύματος 4% κατ' όγκον
8. Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση 1
9. Διαχωρισμός μίγματος με απόχυση 2
10. Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση 1
11. Διαχωρισμός μίγματος με διήθηση 2
12. Διαχωρισμός χρωστικών με χρωματογραφία χάρτου 1
13. Διαχωρισμός χρωστικών με χρωματογραφία χάρτου 2
14. Διαδοχικές εξουδετερώσεις οξέος από βάση
15. Επίδραση διαλυμάτων οξέων σε μέταλλα
16. Μέτρηση του pH διαλυμάτων οξέων ή βάσεων με πεχαμετρικό χαρτί
17. Σύγκριση δραστικότητας Fe - Cu
18. Αντίδραση οξέων με κιμωλία
19. Πυροχημική ανίχνευση μετάλλων
20. Ανίχνευση χλωροϊόντων Cl-
21. Ανίχνευση θειικών ιόντων SO42-
22. Ανίχνευση ιόντων αργιλίου Al3+
23. Ανίχνευση ιόντων σιδήρου Fe3+
24. Παρασκευή ιζημάτων
25. Παρασκευή διαλύματος Cu2SO4 0,1M & αραίωσή του σε 0,01Μ
26. Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
27. Όξινος χαρακτήρας των καρβοξυλικών οξέων
28. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με την κλασσική μέθοδο
29. Υπολογισμός της περιεκτικότητας του ξιδιού σε οξικό οξύ με τη χρήση του MultiLog
30. Κροτούν αέριο

 

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα289
Χθές369
Αυτή την εβδομάδα289
Αυτό το μήνα14192
Συνολικά804419

4
Online Επισκέπτες

Δευτέρα, 27 Μάιος 2024