Εκθέσεις δραστηριοτήτων Πρωτοβάθμιας

Εκθέσεις δραστηριοτήτων Τμήματος Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

1. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2006-07
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2006-07, από την Π/θμια Εκπ/ση.
2. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2007-08
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2007-08, από την Π/θμια Εκπ/ση.
3. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2008-09
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2008-09, από την Π/θμια Εκπ/ση.
4. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2009-10
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Ν. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2009-10, από την Π/θμια Εκπ/ση.

5. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2010-11
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2010-11, από την Π/θμια Εκπ/ση.

6. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2011-12
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2011-12, από την Π/θμια Εκπ/ση.

7. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2012-13
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2012-13, από την Π/θμια Εκπ/ση.

8. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2013-14
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2013-14, από την Π/θμια Εκπ/ση.

9. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2014-15
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2014-15, από την Π/θμια Εκπ/ση.

10. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2015-16
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2015-16, από την Π/θμια Εκπ/ση.

11. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2016-17
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2016-17, από την Π/θμια Εκπ/ση.

12. Έκθεση δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-18
Πεπραγμένα του Γιάννη Ντελή, Δασκάλου - Φυσικού, αποσπασμένου στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας, για το σχολικό έτος 2017-18, από την Π/θμια Εκπ/ση.

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα119
Χθές222
Αυτή την εβδομάδα1552
Αυτό το μήνα6665
Συνολικά597432

8
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022