Ηλεκτρομαγνητισμός

ΑΠΟ ΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ ΣΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)

ΑΠΟ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)

ΔΙΑΙΡΕΣΗ ΜΑΓΝΗΤΗ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)

ΕΙΔΗ ΜΑΓΝΗΤΩΝ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΟΥΔΟΥΝΙ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)

ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΓΕΡΑΝΟΣ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΗ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)

ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΡΑΒΔΟΜΟΡΦΟΥ ΜΑΓΝΗΤΗ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)

ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΟΛΩΝ ΜΑΓΝΗΤΗ (ΣΤ' ΤΑΞΗ)