Δείτε τι ίσχυε το σχολικό έτος 2014-15

 

Απολογισμός εργαστηριακών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2014-15

Κατεβάστε τα έντυπα που πρέπει να συμπληρώσουν οι ΥΣΕΦΕ
Γενικά Λύκεια (ΓΕΛ)   Πίνακας εργ. δραστηριοτήτων (excel) Έκθεση ΥΣΕΦΕ (word)

Διαβιβαστικό από ΥΠΟΠΑΙΘ

Διαβιβαστικό από ΔΔΕ/ΕΚΦΕ

Γυμνάσια   Πίνακας εργ. δραστηριοτήτων (excel) Έκθεση ΥΣΕΦΕ (word)
         
Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑΛ) ημερίσια Πίνακας εργ. δραστηριοτήτων (excel) Έκθεση ΥΣΕΦΕ (word)

Διαβιβαστικό από ΥΠΟΠΑΙΘ

Διαβιβαστικό από ΔΔΕ/ΕΚΦΕ

εσπερινά Πίνακας εργ. δραστηριοτήτων (excel)

8η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα (5 & 6 Μαΐου 2015)

και 4η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες στο Μουζάκι (7 Μαΐου 2015)

    

Δείτε εδώ την προετοιμασία της εκδήλωσης

Δείτε τα βιβλία (πρακτικά) των 7 παρελθόντων εκδηλώσεων για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα

Εργαστηριακή διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

Τρίωρη εργαστηριακή απασχόληση Υπευθύνων Εργαστηρίων Πληροφορικής και Φυσικών   Επιστημών [6528/Δ2/15-01-2015/Υ.ΠΑΙ.Θ.]

Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014-2015. Πρόταση της ΠΑΝΕΚΦΕ για τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικών Επιστημών. [418/19-09-2014/ΠΑΝΕΚΦΕ]

Διευκρινίσεις ως προς την κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), ..., για το σχολικό έτος 2014 - 2015. [138947/Γ7/3-9-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ.]

Εβδομαδιαία Ωρολόγια Προγράμματα [440/15-09-2014/ΠΔΕ Θεσσαλίας/Γρ. Σχολικών Συμβούλων]

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2014-15. [9877/01-09-2014/ΔΔΕ Καρδίτσας]

Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ, ..., για το σχολικό έτος 2014-2015. [131662/Γ7/19-8-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ.]

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΘΕΣΕΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ Ε.Κ.Φ.Ε ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ [9616/18-8-2014/ΔΔΕ Καρδίτσας]

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2014 ? 15. [129604/Γ7/12-8-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ.]

EUSO 2015 - 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών

Πραγματοποίηση Πανελλήνιου Μαθητικού Διαγωνισμού για την επιλογή ομάδων μαθητών στην ?13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - EUSO 2015? υπό την Αιγίδα του Υ.ΠΑΙ.Θ. [154581/Γ7/26-09-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ.]

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στη 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών - E.U.S.O. 2015. [159698/Γ7/03-10-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ.]

EUSO 2015 - Προκήρυξη πανελλήνιου μαθητικού διαγωνισμού για τη συμμετοχή στην 13η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών. [ΠΑΝΕΚΦΕ]

Οδηγίες διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Αρχές Φυσικών Επιστημών» της Γ΄ τάξης της ομάδας προσανατολισμού των Οικονομικών?Πολιτικών?Κοινωνικών και Παιδαγωγικών Σπουδών Γενικού Λυκείου. (ΦΕΚ 180/23-01-2015, Αριθμ. 8567/Δ2)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Φυσική» της Α΄ και Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού Θετικών Σπουδών της Β΄ και Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. (ΦΕΚ 184/23-01-2015, Αριθμ. 8570/Δ2)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Χημεία» της Α΄ και Β' τάξης Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ' τάξης Γενικού Λυκείου. (ΦΕΚ 183/23-01-2015, Αριθμ. 8601/Δ2)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Βιολογία» της Α΄, Β΄ τάξης Γενικής Παιδείας Γενικού Λυκείου και της ομάδας προσανατολισμού των Θετικών Σπουδών της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. (ΦΕΚ 154/22-01-2015, Αριθμ. 8621/Δ2)

Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος «Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων» της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου. (ΦΕΚ 186/22-01-2015, Αριθμ. 8614/Δ2)

Καθορισμός της διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των Α΄ και Β΄ τάξεων Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014 - 2015. (ΦΕΚ 2863/23-10-2014, σελ. 34645-7, 34651-2)

Καθορισμός διδακτέας - εξεταστέας ύλης των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014-2015. [171867/Γ2/22-10-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ. σελ. 10-14, διαβιβαστικό: 172387/Γ2/23-10-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ.]

Καθορισμός διδακτέας ? εξεταστέας ύλης των μαθημάτων της Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014?2015. (ΦΕΚ 2660/8-10-2014, σελ. 32933-40, 35952)

Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξεων Εσπερινού Γενικού Λυκείου [152508/Γ2/24-09-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ. σελ. 13-20, 22-23, 25]

Οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων Α΄ και Β΄ τάξεων Ημερησίου ΓΕΛ και Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξεων Εσπερινού ΓΕΛ [152504/Γ2/24-09-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ. σελ. 40-47, 48-51]

Οδηγίες για τη διδακτέα - εξεταστέα ύλη των μαθημάτων Β΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Γ΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου [152499/Γ2/24-09-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ. σελ. 12-17]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2014-2015. [147346/Γ2/16-09-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ. σελ. 23-66]

Καθορισμός εξεταστέας?διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζομένων μαθημάτων της Γ΄ τάξης Hμερησίων και Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2014?2015. (ΦΕΚ 2420/10-9-2014, σελ. 30227-9, 30235-7)

Πρόγραμμα Σπουδών του διακριτού διδακτέου αντικειμένου - κλάδου Βιολογία του μαθήματος Φυσικές Επιστήμες της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου. (ΦΕΚ 2300/24-8-2014)

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Χημείας στην Α΄ και Β΄ τάξη Γενικού Λυκείου για το σχολ. έτος 2014-15. [131222/Γ2/18-8-2014/Υ.ΠΑΙ.Θ.]

Καθορισμός εξεταστέας?διδακτέας ύλης των Πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2014?2015. (ΦΕΚ 1946/18-7-2014)

Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Α΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου και Α΄ και Β΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου & Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της Φυσικής Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου Γενικής Παιδείας και Ομάδας Προσανατολισμού. (ΦΕΚ1401/2-6-2014, σελ.19638-19650)

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Φυσικής της Α΄ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου. (ΦΕΚ1411/3-6-2014, σελ.19758-19762)

Τα ωρολόγια προγράμματα για το σχ. έτος 2014-15 των Γυμνασίων, Λυκείων και ΙΕΚ

Διάφορα

Ποια είναι τα νέα βιβλία Λυκείου σχολικού έτους 2014-2015- Ποια καταργούνται

Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΦΕΚ181/29-8-2014, σελ. 6263-6264)

Αναδιάρθρωση της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και λοιπές διατάξεις. (ΦΕΚ193/17-9-2013)

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2013-14

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2012-13

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2011-12

Προσωπικός ιστότοπος του Υπ. ΕΚΦΕ Καρδίτσας Σεραφείμ Μπίτσιου

 

[ Επιστροφή στην αρχή (Go up) ]

 

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα26
Χθές164
Αυτή την εβδομάδα503
Αυτό το μήνα190
Συνολικά413377

2
Online Επισκέπτες

Πέμπτη, 02 Ιούλιος 2020