Δείτε τι ίσχυε το σχολικό έτος 2016-17

     

Απολογισμός Σ.Ε.Φ.Ε. Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας 2016-17 [εδώ θα δείτε συγκεντρωτικά τα απολογιστικά στοιχεία]

10η εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες          -                   Φέτος γιορτάζουμε                    

     -    

Δείτε τα βιβλία (πρακτικά) των 9 παρελθόντων εκδηλώσεων για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα

Απολογισμός εργαστηριακών δραστηριοτήτων των Σ.Ε.Φ.Ε.

Για ενημέρωση: 

Καταγραφή Εργαστηριακών Δραστηριοτήτων των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (Σ.Ε.Φ.Ε.) Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2016-2017 [91239/Δ2/31-05-2017/ΥΠΠΕΘ/Δνση ΣΠΟΔΕ/Τμ. Α' & Δνση EΕ/Τμ. B']

Απολογισμός εργαστηριακών δραστηριοτήτων Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ) σχολικού έτους 2016-17 [6460/01-06-2017/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ]  

Για συμπλήρωση: 

Έκθεση Εργαστηριακών δραστηριοτήτων Υ.Σ.Ε.Φ.Ε. 2016-2017

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕ.Λ.) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΓΕ.Λ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΕΠΑ.Λ.)

Εργαστηριακή διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

Διάθεση εκπαιδευτικών ως συνεργάτες στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) Καρδίτσας για το σχολικό έτος 2016-2017 [13692/21-11-2016/ΠΔΕ Θεσσαλίας]

Εργαστηριακές ασκήσεις σχολικού έτους 2016-17, που προβλέπονται να γίνουν στα ΕΠΑΛ (ημερήσια και εσπερινά)

Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των ΕΚΦΕ, καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των ΚΕΠΛΗΝΕΤ [179288/Δ2/26-10-2016/ΥΠΠΕΘ/Δνση ΣΠΟΔΕ/Τμ. Α']

Εργαστηριακές ασκήσεις σχολικού έτους 2016-17, που προβλέπονται να γίνουν στα Γυμνάσια και τα Λύκεια (ημερήσια και εσπερινά)

ΥΣΕΦΕ - Επιλογή και αρμοδιότητες του/της Υπεύθυνου/ης Σχολικού Εργαστηρίου Φυσικών Επιστημών (Y.Σ.Ε.Φ.Ε.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) [170603/Δ2/13-10-2016/ΥΠΠΕΘ/Δνση ΣΠΟΔΕ/Τμ. Α' & Β']

ΥΣΕΦΕ - Ανάθεση εξωδιδακτικών εργασιών σε εκπαιδευτικούς [159603/Δ2/28-09-2016/ΥΠΠΕΘ/Δνση ΣΠΟΔΕ/Τμ. Α' & Β']

Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών  Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2016-2017. [8581/01-09-2016/ΔΔΕ Καρδίτσας/ΕΚΦΕ]  

Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που θα διδάξουν τα μαθήματα Φυσικών  Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικά Λύκεια (ΕΠΑ.Λ.) κατά το σχολικό έτος 2016-2017. [139120/Δ2/31-08-2016/ΥΠΠΕΘ/Δνση ΣΠΟΔΕ/Τμ. Α' & Β']    

ΥΣΕΦΕ - Ν. 4386/2016 - ΦΕΚ 83/Α/11-5-2016 - Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις (σελ. 2101, άρθρο 14Α, παράγρ.3, κίτρινη υπογράμμιση) & 

Εφημερίες - εξωδιδακτικές εργασίες - Π.Δ. 201/1998 - ΦΕΚ 161/Α/13-7-1998 (σελ. 2212, άρθρο13, παραγρ. 2, κίτρινη υπογράμμιση)

Οδηγίες διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων / Ωρολόγια προγράμματα     Βιβλία / Εκπαιδευτικό υλικό

Διδακτέα Ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία μαθημάτων Γενικής Παιδείας της Α΄, Β΄ και Γ΄ τάξης Ημερήσιου και της Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξης Εσπερινού ΕΠΑ.Λ. σχ. έτους 2016-2017 (επισημασμένες από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας οι εργαστηριακές δραστηριότητες)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στις Α΄, Β΄ Ημερήσιου ΓΕΛ και Α΄, Β΄, Γ΄ Εσπερινού ΓΕΛ για το σχολ. έτος 2016?2017 (επισημασμένες από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας οι εργαστηριακές δραστηριότητες)

Οδηγίες για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο για το σχολ. έτος 2016?2017 (επισημασμένες από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας οι εργαστηριακές δραστηριότητες)

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Γ' τάξης Γενικού Λυκείου

Καθορισμός εξεταστέας ύλης για το έτος 2017 για τα μαθήματα που εξετάζονται πανελλαδικά για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση αποφοίτων Δ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου

Ωρολόγιο πρόγραμμα Γυμνασίων, ΓΕΛ και ΕΠΑΛ 2016-2017, για τα μαθήματα Φυσικών Επιστημών

EUSO 2017 - 15η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στη 15η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2017 [483/12-09-2016/ΠΑΝΕΚΦΕ]

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για συμμετοχή στην 15η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών ? EUSO 2017 [156119/Δ2/23-09-2016/ΥΠΠΕΘ/Δνση ΣΠΟΔΕ/Τμ. Α']

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων [156210/Δ2/23-09-2016/ΥΠΠΕΘ/Δνση ΣΠΟΔΕ/Τμ. Α']

Πίνακας οργάνων, τη χρήση των οποίων οφείλουν να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό EUSO

Βιβλία Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας EUSO 2014 & Θέματα Πανελλήνιων EUSO 2009 - 2015

Διάφορα

Εισήγηση - μελέτη της Ομάδας Εργασίας Ανοιχτού Λογισμικού Περιεχομένου και Εξοπλισμού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (δείτε σελ. 79 και μετά την πρόταση δημιουργίας Κέντρων Υποστήριξης της Εκπαιδευτικής Κοινότητας)

Δελτίο Τύπου της Ομάδας ανοικτού λογισμικού 13/07/2016 (σχετικό με το παραπάνω)

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Γυμνάσια και τα ΓΕ.Λ. για το σχ. έτος 2016-2017

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2015-16

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2014-15

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2013-14

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2012-13

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2011-12

Προσωπικός ιστότοπος του Υπ. ΕΚΦΕ Καρδίτσας Σεραφείμ Μπίτσιου

 
~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα175
Χθές265
Αυτή την εβδομάδα718
Αυτό το μήνα2560
Συνολικά608388

7
Online Επισκέπτες

Τετάρτη, 10 Αύγουστος 2022