Δείτε τι ίσχυε το σχολικό έτος 2015-16

   Καλή ξεκούραση και καλή αντάμωση το Σεπτέμβριο    Έκθεση δραστηριοτήτων ΕΚΦΕ Καρδίτσας σχολ. έτους 2015-16

9η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα (18 & 19 Απριλίου 2016),

1η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες στον Παλαμά (20 Απριλίου 2016)

και 5η Εκδήλωση για τις Φυσικές Επιστήμες στο Μουζάκι (21 Απριλίου 2016)

Ολοκληρώθηκαν με επιτυχία. Σχετικές πληροφορίες θα βρείτε εδώ

Δείτε τα βιβλία (πρακτικά) των 8 παρελθόντων εκδηλώσεων για τις Φυσικές Επιστήμες στην Καρδίτσα

Πανελλήνιο συνέδριο - Διδακτικές προσεγγίσεις και πειραματική διδασκαλία στις Φυσικές Επιστήμες

Αφίσα,   2η ανακοίνωση,   Πρόγραμμα,   Συμμετοχή του ΕΚΦΕ Καρδίτσας στο Συνέδριο,   Πρακτικά,   Τεύχος περιλήψεων

Δικτυακός τόπος του συνεδρίου:  http://physcool.web.auth.gr/synedrio2016   &   http://panekfe.gr/synedrio2016

Εργαστηριακή διδασκαλία Φυσικών Επιστημών

Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Υποχρεωτικές εργαστηριακές δραστηριότητες μαθημάτων Φυσικών Επιστημών στα Γυμνάσια, Γενικά Λύκεια και ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016 με επισημασμένες από το ΕΚΦΕ Καρδίτσας υπερσυνδέσεις για την κάθε άσκηση.

Κάλυψη των κενών ή κενουμένων θέσεων Υπευθύνων και Συνεργατών των Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.), καθώς και Υπευθύνων, Τεχνικών Υπευθύνων και Συνεργατών των Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.)

Επιμορφωτικές συναντήσεις των εκπαιδευτικών που διδάσκουν τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Διάθεση εκπαιδευτικών στο Εργαστηριακό Κέντρο Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε) ν. Καρδίτσας

Πρόταση ΠΑΝΕΚΦΕ για τις υποχρεωτικές εργαστηριακές ασκήσεις Φυσικών Επιστημών σχ.  έτους 2015?2016

Πρόσκληση κάλυψης θέσεων συνεργατών στο Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας

Διευθέτηση ωραρίου των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, ΠΕ12.10, ΠΕ12.08 και όσων διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες σε σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2015-16.

Παράταση αποσπάσεων εκπαιδευτικών Υπευθύνων Εργαστηριακών Κέντρων Φυσικών Επιστημών (Ε.Κ.Φ.Ε.) κλπ.

Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών - ΕΚΦΕ

Οδηγίες διδασκαλίας και εξέτασης μαθημάτων

Συμπληρωματικές σημειώσεις Χημείας της Γ΄ τάξης των Ημερησίων ΕΠΑΛ

Σχετικά με την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση διακριθέντων σε επιστημονικές Ολυμπιάδες

Τροποποίηση των Οδηγιών για τη διδασκαλία του μαθήματος της Φυσικής στη Β΄ τάξη Ημερησίου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016

Ενημέρωση μαθητών της τελευταίας τάξης ΓΕΛ σχολικού έτους 2015-2016 σχετικά με τα εξεταζόμενα μαθήματα σε πανελλαδικό επίπεδο

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας των A΄ και Β΄ τάξεων Ημερήσιου και Εσπερινού Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 [A? ημερήσιου: Φυσική σελ. 29-30, Χημεία σελ. 30-31, Α? εσπερινού:Φυσική σελ. 43, Χημεία σελ. 43-45, Β? ημερήσιου: Φυσική σελ. 54-56, Χημεία σελ. 56-57, B? εσπερινού: Φυσική σελ. 64, Χημεία σελ. 64]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων Γενικής Παιδείας και Επιλογής της Γ΄ τάξης Ημερήσιου και των Γ΄ και Δ΄ τάξεων Εσπερινού  Επαγγελματικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016 [Γ? ημερήσιου: Φυσική σελ. 4-8, Χημεία σελ. 9-10, Γ? εσπερινού: Φυσική σελ. 22-24, Δ?  εσπερινού: Φυσική σελ. 26-29, Διαχείριση Φυσικών Πόρων σελ. 29-30]

Καθορισμός εξεταστέας ύλης των μαθημάτων για τις πανελλαδικές εξετάσεις που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου Γενικού Λυκείου σχολικού έτους 2014?2015 και προηγούμενων ετών. [Βιολογία γενικής παιδείας σελ. 25161, Φυσική γενικής παιδείας σελ. 25161-25162, Φυσική θετικής κατεύθυνσης σελ. 25163, Χημεία θετικής κατεύθυνσης σελ. 25163, Βιολογία θετικής κατεύθυνσης σελ. 25164, Φυσική τεχνολογικής κατεύθυνσης σελ. 25164, Χημεία τεχνολογικής κατεύθυνσης σελ. 25164-5]

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Β΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και της Γ΄ τάξης του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016 [Φυσική γενικής παιδείας Β' ημερήσιο & Γ' εσπερινό σελ. 17-18, Φυσική προσανατολισμού Β' ημερήσιο & Γ' εσπερινό σελ. 21-22, Χημεία γενικής παιδείας Β' ημερήσιο & Γ' εσπερινό σελ. 23-24, Βιολογία γενικής παιδείας Β' ημερήσιο & Γ' εσπερινό σελ. 24-29]

Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της Α΄ τάξης του Ημερησίου Γενικού Λυκείου και των Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχ. έτος 2015-2016 [Φυσική Α' ημερήσιο σελ. 32, Φυσική Α' εσπερινό σελ. 32-33, Φυσική Β' εσπερινό σελ. 33, Χημεία Α' ημερήσιο σελ. 33-34, Χημεία Α' εσπερινό σελ. 34-35, Χημεία Β' εσπερινό σελ. 36, Βιολογία Α' ημερήσιο σελ. 36-37, Βιολογία Α' εσπερινό σελ. 37-38, Βιολογία Β' εσπερινό σελ. 38-39, Γεωλογία Α' ημερήσιο & εσπερινό σελ. 50-52]

Εξεταστέα ύλη των μαθημάτων των Πανελλαδικών εξετάσεων που θα διενεργηθούν το 2016 με το καταργούμενο σύστημα εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για τους αποφοίτους Ημερήσιου ή Εσπερινού ΕΠΑ.Λ σχολικού έτους 2014-2015 και προηγούμενων ετών   [Φυσική ΙΙ σελ. 12-15, Βιολογία Ι σελ. 21-22, Βιολογία ΙΙ σελ. 22-24]

Διδακτέα ? εξεταστέα ύλη των Πανελλαδικώς εξεταζόμενων μαθημάτων της Δ΄ τάξης Εσπερινών ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016   [Φυσική ΙΙ σελ.7-8, Βιολογία Ι σελ. 12, Βιολογία ΙΙ σελ. 12-13]

Οδηγίες για τη διδασκαλία των θετικών μαθημάτων Ημερήσιου και Εσπερινού Γυμνασίου για το σχ. έτος 2015-2016   [Φυσική σελ.23-43, Χημεία σελ. 43-46, Βιολογία σελ. 46-52, Γεωλογία-Γεωγραφία σελ. 52-65]

Eξεταστέα - διδακτέα ύλη των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων της Γ΄ τάξης του Ημερήσιου Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016. [Βιολογία γενικής παιδείας σελ. 6-7, Φυσική προσανατολισμού σελ. 11-12, Χημεία προσανατολισμού σελ. 12-13, Βιολογία προσανατολισμού σελ. 15-16]

EUSO 2016 - 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών

Όργανα, διατάξεις που θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές στην Τοπική ή/και στηνΠανελλήνια φάση του Διαγωνισμού EUSO 2016

Συγκρότηση Επιτροπής διεξαγωγής Τοπικού Μαθητικού Διαγωνισμού, για την επιλογή ομάδων μαθητών που θα συμμετάσχουν στη 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Φυσικών Επιστημών - EUSO 2016

Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός για τη συμμετοχή στην 14η Ευρωπαϊκή Ολυμπιάδα Επιστημών ? EUSO 2016

Πίνακας οργάνων, τη χρήση των οποίων οφείλουν να γνωρίζουν οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό EUSO

EUSO 2016 Estonia

Βιβλία Ευρωπαϊκής Ολυμπιάδας EUSO 2014 & Θέματα Πανελλήνιων EUSO 2009 - 2015

Διάφορα

Περιεχόμενα ιστοσελίδας ΕΚΦΕ Καρδίτσας

Πρόταση του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, που ίσως διευκολύνει όσους διδάσκουν Φυσική στην Γ' Τάξη Γυμνασίου

Πρόταση του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, που ίσως διευκολύνει όσους διδάσκουν Φυσική στην Β' Τάξη Γυμνασίου

Πρόταση του ΕΚΦΕ Καρδίτσας, που ίσως διευκολύνει όσους διδάσκουν Φυσική στην Α' Τάξη Γυμνασίου

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕΝΑΡΙΩΝ (Δείτε εδώ την πλατφόρμα ψηφιακών διδακτικών σεναρίων)

Ωρολόγια προγράμματα μαθημάτων για το σχολικό έτος 2015-16.

Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιων Γυμνασίων 2015-2016

Read more at: http://didefth.gr/new/13769/orologia-programmata-2015-2016/
ρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων Ημερήσιων ΕΠΑΛ 2015-2016

Read more at: http://didefth.gr/new/13769/orologia-programmata-2015-2016/
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Read more at: http://didefth.gr/new/13769/orologia-programmata-2015-2016/
Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων

Read more at: http://didefth.gr/new/13769/orologia-programmata-2015-2016/

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου στα Γυμνάσια και τα Λύκεια για το σχολικό έτος 2015-16.

Προγραμματισμός εκπαιδευτικού έργου για τα Επαγγελματικά Λύκεια ΕΠΑ.Λ. για το σχολικό έτος 2015-2016.

Τα σχολικά βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου για το σχολικό έτος 2015-2016.

 

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2014-15

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2013-14

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2012-13

Δείτε οδηγίες διδασκαλίας, ύλη μαθημάτων ή έγγραφα, που ίσχυαν το σχολικό έτος 2011-12

Προσωπικός ιστότοπος του Υπ. ΕΚΦΕ Καρδίτσας Σεραφείμ Μπίτσιου

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα457
Χθές467
Αυτή την εβδομάδα2646
Αυτό το μήνα5579
Συνολικά524410

5
Online Επισκέπτες

Σάββατο, 23 Οκτώβριος 2021