Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (2005-2006)

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2005-2006)

 

Σεμινάρια Εκπαιδευτικών στο Ε.Κ.Φ.Ε. (σχολικό έτος 2005-2006)

 

1. Σε συνεργασία με το Σχολ. Σύμβουλο κλάδου ΠΕ04 κ. Μιχ. Ανδριώτη διοργανώσαμε τρεις συγκεντρώσεις καθηγητών - 5/9/05 στο χώρο του ΕΚΦΕ & 6/9/05 στην αίθουσα εκδηλώσεων του 1ου ΤΕΕ Καρδίτσας - (7553 & 7554/22-8-2005/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση εκπαιδευτικών που διδάσκουν μαθήματα Φυσικών Επιστημών»). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές ενημερώθηκαν για τις εργαστηριακές δραστηριότητες, που οφείλουν να πραγματοποιήσουν το τρέχον σχολικό έτος, για μεθόδους καλύτερης διευθέτησης του αρχείου και του χώρου του εργαστηρίου, ώστε να είναι πιο λειτουργικό καθώς και για τρόπους αξιοποίησης του διανεμηθέντος υλικού, ώστε να γίνεται απλούστερος και μεθοδικότερος ο τρόπος εργασίας τους στο εργαστήριο.

2. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2005-06) και του 77529/Γ7/2-8-2005 /ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Ενιαία Λύκεια.) διοργανώσαμε τρεις συγκεντρώσεις καθηγητών Ενιαίων Λυκείων (11, 12 & 13/10/05) στο χώρο του ΕΚΦΕ (9195/3-10-2005/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση καθηγητών ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Ενιαία Λύκεια, στο ΕΚΦΕ»). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές που διδάσκουν Φυσική ασκήθηκαν στη χρήση των πειραματικών διατάξεων, που προβλέπεται να κάνουν στους μαθητές τους και ενημερώθηκαν για τις όποιες ιδιαιτερότητες των πειραμάτων. Επίσης παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ φυλλάδιο με σημειώσεις για τις προαναφερόμενες δώδεκα πειραματικές διατάξεις και μια δισκέτα με πληροφοριακό υλικό για τον τρόπο λειτουργίας διαφόρων οργάνων μέτρησης φυσικών μεγεθών.

3. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2005-06) και του 77529/Γ7/2-8-2005 /ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Ενιαία Λύκεια.) πραγματοποιήσαμε δύο συγκεντρώσεις καθηγητών Ενιαίων Λυκείων (2 & 3/11/05) στο Εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου ΤΕΕ Καρδίτσας (9780/17-10-2005 /Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας /ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το Ε.Κ.Φ.Ε. των καθηγητών κλάδου ΠΕ04, που διδάσκουν το μάθημα της Βιολογίας στα Ενιαία Λύκεια.»). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές που διδάσκουν Βιολογία ασκήθηκαν στη χρήση οκτώ πειραματικών διατάξεων, που προβλέπεται να κάνουν στους μαθητές τους, ενημερώθηκαν για τις όποιες ιδιαιτερότητες των πειραμάτων και παρέλαβαν σημειώσεις και φύλλα εργασίας για τρεις από τις διατάξεις.

4. Ακολουθώντας τις οδηγίες της Υ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2005-06) και του του 77529/Γ7/2-8-2005 /ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Ενιαία Λύκεια.) διοργανώσαμε τρεις συγκεντρώσεις καθηγητών Ενιαίων Λυκείων (6, 7 & 8/12/05) στο Εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου ΤΕΕ Καρδίτσας (11386/23-11-2005/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία στα Ενιαία Λύκεια.»). Στις συγκεντρώσεις αυτές οι καθηγητές που διδάσκουν Χημεία ασκήθηκαν στη χρήση των έντεκα πειραματικών διατάξεων, που προβλέπεται να κάνουν στους μαθητές τους και ενημερώθηκαν για τις όποιες ιδιαιτερότητες των πειραμάτων. Επίσης παρέλαβαν από το ΕΚΦΕ φυλλάδιο με σημειώσεις για τις προαναφερόμενες πειραματικές διατάξεις και μια δισκέτα με φύλλα εργασίας σχετικά με τις παραπάνω ασκήσεις Χημείας καθώς και τριών ασκήσεων Βιολογίας.

5. Με βάση τις οδηγίες της Υ.Α. 62975/Γ7/24-6-2005/ΥΠΕΠΘ (Λειτουργία των Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών κατά το σχολικό έτος 2005-06), του 77533/Γ7/2-8-2005 /ΥΠΕΠΘ/ ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Γενικών Μαθημάτων της Φυσικής και Χημείας στα ΤΕΕ.) και του 77531/Γ7/2-8-2005 /ΥΠΕΠΘ/ΣΕΠΕΔ/Γρ. Εργαστηρίων (Εργαστηριακή Διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια.) καθορίσαμε τα πειράματα που θα πραγματοποιηθούν το σχολικό έτος 2004-05 στα Τ.Ε.Ε. του Ν. Καρδίτσας (8258/8-9-2005/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Εργαστηριακή Διδασκαλία των Γενικών Μαθημάτων της Φυσικής και Χημείας στα ΤΕΕ.» και 8257/8-9-2005/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας /ΕΚΦΕ με θέμα «Εργαστηριακή διδασκαλία των Φυσικών Μαθημάτων στα Γυμνάσια.»). Πραγματοποιήσαμε έτσι τρεις συγκεντρώσεις στο Εργαστήριο Φ.Ε. του 1ου ΤΕΕ Καρδίτσας (26, 31/1/06 & 1/2/06) όλων των καθηγητών των Τ.Ε.Ε. και των Γυμνασίων του νομού (37/9-1-2006 και 481/26-1-2006/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέματα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Φυσική στα Γυμνάσια και στα Τ.Ε.Ε.» και «Αλλαγή ημερομηνίας συνάντησης, μετά την αναβολή λόγω κακοκαιρίας»). Στους πάγκους του Εργαστηρίου του 1ου ΤΕΕ ήταν στημένες δεκαοκτώ πειραματικές διατάξεις (6 μαθήματα x 3 πειράματα ανά μάθημα) με όλα τα απαιτούμενα υλικά για την πραγματοποίησή τους. Έτσι οι καθηγητές ανάλογα με τα μαθήματα που ο καθένας διδάσκει ασκήθηκαν στα πειράματα, είδαν τα απαιτούμενα υλικά και ενημερώθηκαν για την υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν τα πειράματα αυτά στους μαθητές τους. Τους δώσαμε επίσης σημειώσεις με οδηγίες για όλα τα πειράματα καθώς και τα προσδοκόμενα αποτελέσματα.

6. Με βάση τα έγγραφα που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο πραγματοποιήσαμε τρεις συγκεντρώσεις στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ (21, 22 & 23/2/06) όλων των καθηγητών των Τ.Ε.Ε. και των Γυμνασίων του Νομού (775/9-2-2006/Δνση Δ/θμιας Εκπ/σης Ν. Καρδίτσας/ΕΚΦΕ με θέμα «Πρόσκληση από το ΕΚΦΕ των καθηγητών κλ. ΠΕ04, που διδάσκουν Χημεία και Βιολογία στα Γυμνάσια και στα Τ.Ε.Ε.»). Στους πάγκους του Εργαστηρίου του ΕΚΦΕ ήταν στημένες δεκαοκτώ πειραματικές διατάξεις Χημείας και Βιολογίας (6 μαθήματα x 3 πειράματα ανά μάθημα) με όλα τα απαιτούμενα υλικά για την πραγματοποίησή τους. Έτσι οι καθηγητές ανάλογα με τα μαθήματα που ο καθένας διδάσκει ασκήθηκαν στα πειράματα, είδαν τα απαιτούμενα υλικά και ενημερώθηκαν για την υποχρέωσή τους να πραγματοποιήσουν τα πειράματα αυτά στους μαθητές τους. Τους δώσαμε επίσης σημειώσεις με οδηγίες για όλα τα πειράματα καθώς και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Επίσης ενημερώθηκαν για το πώς να χρησιμοποιούν την νέα ιστοσελίδα του ΕΚΦΕ για να βρίσκουν πειράματα, έγγραφα, links, applets, κλπ.

 

7. Μετά από τηλεφωνική και με e-mail πρόσκληση των καθηγητών, που διδάσκουν Βιολογία στα Γυμνάσια και τα Ενιαία Λύκεια, πραγματοποιήσαμε στις 22/3/06 στο Εργαστήριο του ΕΚΦΕ συνάντηση κατά την οποία ο Σχολικός Σύμβουλος κ. Μ. Ανδριώτης διένειμε σε κάθε Σχολείο καλλιέργεια πρωτόζωων. Επίσης εξήγησε στους εκπ/κούς πώς να τη χρησιμοποιήσουν και πώς να κάνουν και αυτοί νέα καλλιέργεια με τα υλικά που τους έδωσε. Από την πλευρά του ο υπεύθυνος ΕΚΦΕ, με τη βοήθεια βιντεοπροβολέα και μικροσκοπίου με κάμερα, έδειχνε την κίνηση των πρωτόζωων σε οθόνη.

 

 


 

Ε.Κ.Φ.Ε. Καρδίτσας Σερ. Μπίτσιος τηλ. 2441 079 170 - 1 fax: 2441 079 172 e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. website: http://ekfe.kar.sch.gr

Το υλικό της σελίδας σε αρχεία για αποθήκευση: 1. Σεμινάρια 2005

~~~~ Μετρητής Επισκέψεων ~~~~
Σήμερα111
Χθές222
Αυτή την εβδομάδα1544
Αυτό το μήνα6657
Συνολικά597424

2
Online Επισκέπτες

Κυριακή, 26 Ιούνιος 2022